Przeskocz do treści

Kazania o Tajemnicach Pańskich

Kazanie na IV Niedzielę Adwentu. [Kraków], 21.12.1924. Fragm.

J+M J+T (...) Gotujcie Drogę [P]ańską – wzywa nas do tego [K]ościół – Prope est iam Dominus. Nim klękniecie u żłóbka, nim powitacie Boską Dziecinę, przygotujcież się dobrze – Płacz Jezusa niech wam nie będzie na zgubę – tylko na zbawienie – Jego łzy [na] wasze obmycie i [na] waszą radość. Jakżeż się przygotować – (...) Starego człowieka zrzucić, a odziać się w nowego. (...) Czytaj dalej... "Kazanie na IV Niedzielę Adwentu. [Kraków], 21.12.1924. Fragm."

Rorate Coeli desuper. [b. m., lata 60-te]

Z początkiem liturgicznego roku otwiera się przed oczyma duszy odwieczna księga Zmiłowań Pańskich. Imię tej księgi, a więcej jej treść mieści się w jednym tajemniczym słowie i zapowiada tajemnicę wszystkich tajemnic: Przyjście Pana, Adwent. Wczytując się w tę księgę, widzimy w niej plany [B]oskie cudownie nakreślone, tak jak tylko łaska nakreślić może; widzimy z jednej strony dzieje upadłej ludzkości, a z drugiej wyciągniętą rękę miłosierdzia, ratującą nadzieją wybawienia Czytaj dalej... "Rorate Coeli desuper. [b. m., lata 60-te]"

Kazanie na uroczystość Wszystkich Świętych. Czerna, 1 XI 1909 r.

Fragmenty. Moi drodzy słuchacze! W tych ubiegłych dniach jesiennych nieraz mieliście sposobność przyglądać się pogodnemu zachodowi słońca i mogliście go podziwiać, jak niknąc za horyzontem jeszcze na pożegnanie posyłało wam pełność czerwono-złotego światła. Jakoś tęskno robiło się wam [wtedy] na sercu, jakiś brak, jakiś niedostatek, czegoś, czego ziemia dać nie może odczuwaliście w duszy. Podobieństwo tego obrazu z królestwa przyrody zdjęte możemy zastosować Czytaj dalej... "Kazanie na uroczystość Wszystkich Świętych. Czerna, 1 XI 1909 r."