Przeskocz do treści

Aktualności

Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD też przeżył epidemię
Przeżywany obecnie trudny czas pandemii skłania nas do głębszej refleksji nad autentyzmem życia wiarą na co dzień. Czujemy sercem, jak ważna jest dla nas Eucharystia, szukamy żywego kontaktu z Chrystusem, gdyż bardzo potrzebujemy odczuwać bicie Jego Serca w nas. Pytamy też o zamysł Boży co do naszego życia. Ze swoim świadectwem przychodzi nam Sługa
Czytaj dalej...
Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. List do sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z okazji świąt Wielkanocnych. Warszawa, 1.04.1953. (fragmenty)
Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. (Ps 118, 24) Rokrocznie święcimy wielkie święto – Wielkanoc, zwycięstwo Jezusowe nad śmiercią, nad grzechem, nad sprawcą śmierci i grzechu – szatanem. Rokrocznie powtarzamy okrzyk tryumfu: Chrystus Zmartwychwstał – Alleluja! Zwyciężył za nas – bez nas, tryumfuje z nami i w nas swoją łaską, swym
Czytaj dalej...
NA ZMARTWYCHWSTANIE. Łódź 1961. (fragmenty)
Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest radosnym alleluja, jakby przygrywką i przedsmakiem życia niebieskiego i uszczęśliwiającego widzenia Boga. Jeśli się przypatrzymy chwalebnym dziejom zmartwychwstałego Pana, zauważymy, że mają one znamię i charakter pokoju i ciszy, są przesiąknięte łaskawością i miłością, słodyczą i wdziękiem, niosą smak nie tego przejściowego życia, lecz przemawiają do nas szczęściem wieczności.
Czytaj dalej...
Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na kwiecień 2020
1 IVWszelka nasza poprawa zaczyna się od modlitwy i umartwienia.2 IV             Pokój Boży w całej swej rozciągłości, to pokój przede wszystkim z Bogiem, następnie z sobą samym, i w końcu pokój z bliźnim.3 IVPokój z Bogiem i z samym sobą rodzi pokój z bliźnim.4 IVGdyby dusza, za tchnieniem Ducha Świętego, pojęła i zrozumiała całą wzniosłość Komunii Świętej, całe jej życie stałoby się jednym ciągłym aktem
Czytaj dalej...
ROZWAŻANIE TAJEMNICY ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. (fragmenty)
Tajemnica Zwiastowania i pozdrowienia anielskiego (por. Łk 1, 26-38) przynagla nas, byśmy z największą czcią adorowali Słowo, które ciałem się stało (por. J 1, 14), i pozdrawiając Matkę Słowa przez słodkie Ave, złożyli Jej życzenia z powodu najwyższej godności, jaka Ją spotkała! Słowa tej niewypowiedzianej tajemnicy raczej przytłaczają umysł swoją wysokością
Czytaj dalej...