Przeskocz do treści

Aktualności

Św. Rafał Kalinowski i Sługa Boży Anzelm Gądek OCD
Święci spotykają się już na ziemi                Znane są nam biografie obydwu Ojców odrodzonej polskiej prowincji Karmelu Terezjańskiego, zarówno św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), jak i Sługi Bożego o. Anzelma Gądka (1884-1969). Źródła historyczne zachowane w archiwach zakonnych w Polsce, a także liczne publikacje historyczne dokumentują dostatecznie życie ich obu. Nietrudne do ustalenia
Czytaj dalej...
Słuchać Boga, słuchać drugiego człowieka… Kazanie Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego wygłoszone podczas Mszy świętej sprawowanej z okazji 50. rocznicy śmierci Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD Łódź, 12 X 2019 r.
„Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11, 28). To słowa Jezusa wobec okrzyku pewnej kobiety, która zawołała „Błogosławione łono, które Cie nosiło i piersi, które ssałeś” (Łk 11, 27). Była to nieznana kobieta, nie znająca Matki Jezusa, patrząca jednak na Jego czyny, zasłuchana w Jego Słowo. Ta kobieta wypowiada wielką pochwałę
Czytaj dalej...
Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na listopad 2019.
1 XI  Wszystkich Świętych Zawsze na drodze do Boga trzeba zaczynać, a nigdy nie kończyć – nawet w niebie końca nie będzie, bo wieczność nie ma końca. 2 XI Dusze pragną choćby okruszynek spadających z naszego stołu, dajmy więc im naszą ofiarę, nie okruszyny, dzielmy się z nimi naszym chlebem łaski, a jeżeli nie możemy zewnętrznie apostołować, to dzielmy się chlebem
Czytaj dalej...
Refleksje nad życiem i duchowością Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD – część 3
Duchowość dziecięctwa Bożego. Życie o. Anzelma Gądka Przedmiotem kontemplacji Sługi Bożego o. Anzelma była tajemnica Wcielenia oraz boskie synostwo Jezusa Chrystusa. W relacji Chrystusa do Ojca niebieskiego widział najdoskonalszy wzór naszego dziecięctwa wobec Boga. Na modlitwie o. Anzelm znajdował zawsze nowe światło i nowy ogląd tajemnicy, niby bijące źródło, z którego sam
Czytaj dalej...
Refleksje nad życiem i duchowością Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD – część 2
Przejście do wieczności. Życie o. Anzelma Gądka W ostatnim dniu swojego życia Sługa Boży o. Anzelm od rana, jak zwykle, brał udział w życiu swojej wspólnoty w Łodzi, odprawił Mszę św., potem w celi odpisywał na listy. Po obiedzie, podczas rekreacji, chociaż czuł się bardzo słaby, spacerował ze współbraćmi po ogrodzie. W pewnym momencie zaczął zrywać
Czytaj dalej...