Przeskocz do treści

Chronologie

Chronologie  -  Biografie  -  Modlitba  -  Publikace

Historie života ctihodného Anzelma Gądka OCD v bodech:

24 II 1884 narozen jako druhý syn Antonína a Salomeji Kowalských v Maršovicích (Marszowice);

25 II 1884 přijímá křest ve farním kostele v Niegoviči (Niegowić), při němž obdrží jméno Matěj Josef;

1891-1895 je žákem základní školy v Niegoviči;

1895-1901 nastupuje do gymnázia ve Vadovicích (Wadowice), bydlí v internátě zřízeném bosými karmelitány;

1901-1903 absolvuje noviciát a přípravu na profesi v Černé (Czerna) u Krakova;

17 VIII 1902 skládá časné řeholní sliby;

1903-1904 studuje filozofii ve Vadovicích;

1904-1908 studuje teologii na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě;

19 VIII 1905 skládá slavné řeholní sliby;

25 VII 1907 přijímá v Římě kněžské svěcení;

1909-1915  věnuje se pastorační službě v Krakově jako zpovědník, duchovní vůdce, kazatel, vychovatel bohoslovců a přednášející teologie;

1914 v Krakově zakládá Společenství přátel Dítěte Ježíše;

1916-1917 žije v Rakousku, kde přednáší teologii, a je vychovatelem polských bohoslovců v Linci a ve Vídni;

1918-1920 je převorem kláštera ve Vadovicích a zakládá karmelitánský nižší seminář;

31 VIII 1920 je generálním definitorem v Římě jmenován prvním provinciálem polské provincie bosých karmelitánů;

31 XII 1921 v Sosnovci (Sosnowiec) zakládá Kongregaci sester karmelitek Dítěte Ježíše;

1925-1947 působí v Římě, jako rektor kolegia "Teresianum", kde přednáší liturgiku

a morální teologii, je generálním definitorem a zpovědníkem různých řeholních komunit;

1935-1939 z ustanovení papeže Pia XI plní funkci apoštolského vizitátora kněžských seminářů v Polsku a národních kolegií v Římě.

1940-1950 z ustanovení Pia XII jest konzulem Kongregace pro klérus a katolických univerzit;

15 V 1947 natrvalo se vrací do Polska;

1947-1948 je převorem kláštera ve Vratislavi a řídí jeho stavbu;

1948-1960 přes tři řádové volební období je provinciálem polské provincie bosých karmelitánů a představeným kláštera ve Varšavě;

1960-1969 uchyluje se do kláštera v Lodži, kde vede život intenzivní modlitby spolu s apoštolátem slova a spisovatelskou činností;

15 X 1969 umírá v klášteře v Lodži. Jeho hrob se po exhumaci v r. 1990 nalézá ve vstupní předsíni kostela bosých karmelitánů v Lodži, na ul. Liściastej 9.

Proces blahořečení ctihodného. O. Anzelma Gądka OCD v Lodžské arcidiecézi proběhl v letech 2002-2008. Akta dále byla předána Římu, kde v Kongregaci pro blahořečení a svatořečení probíhají další práce postulátorů, jež bádají heroičnost jeho ctností.