Przeskocz do treści

Modlitwy

Sługa Boży jest autorem tekstów wielu Modlitw i Aktów oddania, którymi do dziś modlą się wspólnoty polskiego Karmelu oraz bractwa Dzieciątka Jezus. Zaprezentujemy na blogu fragmenty niektórych z nich.

Dzień I – 16 XII   MIŁOSIERDZIE „Wiele razy i na różne sposoby przemawiał dawniej Bóg do ojców przez proroków,a w tych ostatecznych dniachprzemówił do nas przez Syna”.(Hebr. 1, 1-2). „Niewysłowiony Bóg, którego drogi są miłosierdziem i prawdą, przewidziawszy od wieczności Czytaj dalej ...
Dzień I - 16 grudnia „Przez bieg roku, dzień dniowi powtarza każdemu człowiekowi tajemnicę Wcielenia: Verbum caro factum est – Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. To Słowo - na Imię Mu Jezus, Dziecię Ojca w niebie i Czytaj dalej ...
O Błogosławiona Matko, my biedne Twe dzieci, chcemy mieć udział w błogosławieństwach Jezusa, chcemy być świętymi. Prowadź nas, Maryjo do niebieskiej ojczyzny! Kieruj nasze kroki i myśli do tego pięknego nieba, dla którego jesteśmy stworzeni. Spraw, byśmy zawsze postępowali drogą Czytaj dalej ...
DZIEŃ I - 16 GRUDNIA „Na początku było Słowo” (J 1, 1). Bóg kocha. Kochać, to przemawiać do tych, których się kocha. Przemówił, więc Bóg do nas wspaniałością dzieł swoich, przemawiał przez proroków, lecz i to nie wystarczało. Przemówił do Czytaj dalej ...
DZIEŃ I - 22 WRZEŚNIA "MAŁA DROGA" „Mała droga dziecięctwa duchowego polega na tym, by myśleć i czynić pod wpływem cnoty, jak myśli i czyni dziecko naturalnie. Wejść na tę drogę to znaczy zachować się w stosunku do Ojca niebieskiego, Czytaj dalej ...
Aby osiągnąć doskonałość, dusza na wzór Chrystusa musi przejść z Nim razem całą drogę, wiodącą na szczyt krzyża i miłości. A więc musi się stać dzieckiem łaski i miłosierdzia, nauczyć się pokory i posłuszeństwa łasce i woli Bożej, (...) staczać Czytaj dalej ...
27 styczeń „W każdą środę, rzucimy jakąś myśl, która ożywiałaby nasze nabożeństwo do św. Józefa. Gdy zaś, rozkochamy się w tym świętym Patronie – w opiekunie Kościoła świętego, w oblubieńcu Najświętszej Dziewicy, w ojcu przybranym Zbawiciela, w powierniku Trójcy Najświętszej Czytaj dalej ...
Jutro będzie zgładzona nieprawość ziemii Zbawiciel świata będzie panował nad nami. Boże Narodzenie jest wielką ucztą zaślubin Boga z naszą naturą, w których Bóg-Dziecię obcuje i ucztuje razem z nami, anielskie chóry kolędują, wyśpiewując i wysławiając świętość i piękność zaślubin, Czytaj dalej ...
Akt poświęcenia św. Józefowi ? który o. Anzelm wypowiedziany publicznie w Wadowicach dnia 18 IV 1948 r. ? to uroczyste votum dziękczynne Sługi Bożego, wówczas prowincjała polskiej prowincji, które wraz z gremium kapituły prowincjalnej złożył za ocalenie zakonników w 1945 Czytaj dalej ...
IX  DZIEŃ  24 grudnia "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami" (Mt 1, 23). Jutro będzie zgładzona nieprawość ziemii Zbawiciel świata będzie panował nad nami. Czas Adwentu, to ciągłe i wielkie zwiastowanie.... Czytaj dalej ...
Modlitwa O, Boskie Dziecię, pragniemy? została wypowiedziana przez Sługę Bożego  1 I 1952 r. w kaplicy Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, w obliczu prześladowania Kościoła i zagrożenia kasatą zakonów przez władze komunistyczne. O, Boskie Dziecię, Pragniemy, Czytaj dalej ...
Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże. Osiem wieków przedtem zapowiedział widzący prorok Pański ten największy cud świata: „Sam Pan da Wam Znak. Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą imię Jego Emmanuel” (Iz Czytaj dalej ...
Królu narodów, Kamieniu węgielny Kościoła,przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś. Śpiewać chwałę na stokach i szczycie Karmelu, głosić pokój apostolstwem owej chwały – to zadanie Karmelu, jakie stawia przed nim Jezus Król chwały i Książę pokoju, Ten, który Czytaj dalej ...
Wschodzie, Blasku światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci. W zbliżeniu do nas to Słowo jest światłem, wielkim światłem, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Boski Artysta umieścił w nas, jak w Czytaj dalej ...