Przeskocz do treści

Modlitwy

Sługa Boży jest autorem tekstów wielu Modlitw i Aktów oddania, którymi do dziś modlą się wspólnoty polskiego Karmelu oraz bractwa Dzieciątka Jezus. Zaprezentujemy na blogu fragmenty niektórych z nich.

  • DROGA KRZYŻOWA ZE SŁUGĄ BOŻYM ANZELMEM GĄDKIEM OCD
    „Aby osiągnąć doskonałość, dusza na wzór Chrystusa musi przejść z Nim razem całą drogę, wiodącą na szczyt krzyża i miłości. A więc musi się stać dzieckiem łaski i miłosierdzia, nauczyć się pokory i posłuszeństwa łasce i woli Bożej, (...) staczać […]
  • MODLITWA DO BOŻEGO DZIECIĄTKA
    Modlitwa O, Boskie Dziecię, pragniemy… została wypowiedziana przez Sługę Bożego  1 I 1952 r. w kaplicy Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, w obliczu prześladowania Kościoła i zagrożenia kasatą zakonów […]
  • AKT POŚWIĘCENIA ŚW. JÓZEFOWI
    Akt poświęcenia św. Józefowi – który o. Anzelm wypowiedziany publicznie w Wadowicach dnia 18 IV 1948 r. – to uroczyste votum dziękczynne Sługi Bożego, wówczas prowincjała polskiej prowincji, które wraz z gremium kapituły prowincjalnej złożył za ocalenie […]