Przeskocz do treści

Modlitwy

Modlitwa o uproszenie łask
za przyczyną Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD

Boże, który sprawiłeś, że ojciec Anzelm stał się wzorem doskonałości ewangelicznej
i krzewił naukę o Bożym dziecięctwie Twojego Syna, wysłuchaj moją ufną modlitwę, abym za jego wstawiennictwem otrzymał(a) łaskę ........................ o którą gorąco proszę i w duchu wdzięczności wielbił(a) Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o beatyfikację
Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD

O, Boskie Dziecię Jezu, spraw, aby ojciec Anzelm, który stał się głosicielem prawdy
o Twoim dziecięctwie i całym życiem Ciebie miłował, był wyniesiony na ołtarze, przyczyniał się do pogłębienia naszej wiary i prowadził wszystkich do świętości
i zbawienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Imprimatur: Arcybiskup Władysław Ziółek, Łódź, 10.01.2002 r. - L.dz. 61/2002


O łaskach otrzymanych za przyczyną Sługi Bożego prosimy powiadomić:
Postulację Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD
ul. Złocieniowa 38, 91-358 Łódź
tel. 42 659-24-97; 728 302 374
e-mail: azkarmel@archidiecezja.lodz.pl

Po foldery i obrazki z Modlitwą o łaski za przyczyną Sługi Bożego oraz z Modlitwą o jego beatyfikację można zwracać się na powyższy adres Postulacji.

WEZWANIA
DO SŁUGI BOŻEGO ANZELMA GĄDKA OCD

Sługo Boży Ojcze Anzelmie - wstawiaj się za nami!
Od dzieciństwa posłuszny na głos łaski Bożej
Powołany przez Boga do rzeczy wielkich w Kościele
Skupiony na modlitwie i czuwający nad swym sercem
Wytrwały i pilny w Bożej nauce od młodości
Uważny uczniu św. Rafała Kalinowskiego
Gorący czcicielu Maryi, Matki Karmelu
Zapatrzony w przykład życia św. Józefa
Duchowy Bracie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Rozmiłowany w tajemnicy Słowa Wcielonego
Miłujący Eucharystię i żyjący wiarą na co dzień
Odważny głosicielu Słowa Bożego
Wychowawco przygotowujących się do kapłaństwa
Umiejący cierpliwie słuchać innych
Żarliwy o chwałę Bożą w duszach ludzkich
Odnowicielu Polskiej Prowincji Karmelu
Kochający Kościół jako Matkę
Założycielu i Ojcze Karmelu Dzieciątka Jezus
Posłuszny Ojcu Świętemu i pasterzom Kościoła
Duchowy Ojcze dla braci i sióstr w Karmelu
Przyjacielu chorych, samotnych i ubogich
Miłosierny wobec wygnańców i emigrantów
Bolejący nad niewolą i zagrożeniem naszej Ojczyzny
Chodzący zawsze w obecności Bożej
Nauczycielu modlitwy i zawierzenia Bogu Ojcu
Kochający przez całe życie Dzieciątko Jezus
Przykładzie cnoty pokory i prostoty ewangelicznej
Miłujący Karmel i jego Świętych
Nauczycielu drogi dziecięctwa Bożego
Cierpliwy i mężny w przeciwnościach życia
Wierny do końca swojemu kapłaństwu i karmelitańskiemu powołaniu
Uczący swoim przykładem milczenia i miłości w cierpieniu
Prowadzący dusze drogami świętości
Orędowniku w naszych potrzebach u tronu Dzieciątka Jezus

Modlitwa:
Boże, Ojcze, który dałeś Twemu słudze ojcu Anzelmowi, dar kontemplacji Dzieciątka Jezus, daj, abyśmy umocnieni przykładem jego wiary i miłości, otrzymali łaski .....,
i mogli kiedyś osiągnąć królestwo obiecane dzieciom Bożym. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Jezu, Dziecię Boże, racz ukazać Kościołowi Twego sługę ojca Anzelma, w którym objawiła się moc łaski, piękno powołania kapłańskiego oraz dar mądrości
w kierowaniu duszami po drogach świętości. Prosimy Cię, aby wyniesiony na ołtarze, pociągał nas do Ciebie swoją nauką o dziecięctwie Bożym, był przykładem posłuszeństwa woli Twego Ojca, uczył miłości do Twojej Matki i św. Józefa oraz wspierał nas w cierpliwym przyjmowaniu doświadczeń życia i wiernym pełnieniu codziennych obowiązków. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.

Do prywatnego odmawiania, za pozwoleniem władzy kościelnej.
Imprimatur: Ks. Zbigniew Tracz Kanclerz Kurii Metropolitarnej Łódzkiej
KO-024/1081/2012. Łódź, dnia 31 X 2012