Przeskocz do treści

Kazania i homilie

Zachowany zbiór 256 kazań - daje obraz pracy kaznodziejskiej Sługi Bożego, począwszy od 1909 r. aż do ostatniego roku życia. Najbardziej płodnym okresem jego posługi na ambonie były lata 1909-1925, kiedy regularnie głosił kazania w krakowskim kościele karmelitów oraz w dwóch kościołach karmelitanek bosych w Krakowie, z przerwą na pobyt w Austrii (w latach 1916-1917). Lata 1925-1947, spędzone w Domu Generalnym Zakonu Karmelitów Bosych w Rzymie, nie dawały Słudze Bożemu sposobności głoszenia słowa Bożego do wiernych świeckich, tym bardziej nie umożliwiały żywotnego kontaktu z językiem ojczystym.

Po powrocie do Polski (od 1947) o. Anzelm miewał znów wiele okazji do głoszenia ka-zań do ludu Bożego. W tym okresie najwięcej głosił ich w kościele karmelitów bosych we Wrocławiu (1947-1948), następnie w latach 1954-1957 w kaplicy karmelitów w Warszawie oraz po 1960 r. w Łodzi, gdzie sprawował niedzielną Eucharystię dla wiernych świeckich oraz dla sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, w ich kaplicy przy ul. Złocieniowej.

Kazania Sługi Bożego podzieliliśmy na następujące kategorie: O tajemnicach Pańskich, O Matce Bożej; O św. Józefie, O Świętych Karmelu, Kazania do dzieci z Bractwa Dzieciątka Jezus w Krakowie, Kazania prymicyjne. Prezentujemy wybrane fragmenty kazań.