Przeskocz do treści

Przemówienia

Do przemówień zaliczyliśmy wypowiedzi okolicznościowe Sługi Bożego, kierowane najczęściej do grona współbraci zakonnych, sióstr karmelitanek bosych oraz duchowych córek ? Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Należą do nich:

  •  przemówienia chórowe br. Anzelma, z lat 1903-1909;
  • przemówienia z lat 1910-1967, wygłaszane przez Sługę Bożego, jako przełożonego, z okazji składania i odnawiania profesji zakonnej współbraci; przemówienia na rozpoczęcie kapituł prowincjalnych, czy z okazji jubileuszy Sługi Bożego;
  • przemówienia do wspólnot sióstr karmelitanek bosych, wygłaszane przez Sługę Bożego w latach 1910-1961 z okazji ceremonii zakonnych (obłóczyn, profesji, jubileuszy), a także z okazji rozpoczęcia czy zakończenia wizytacji kanonicznych klasztorów;
  • przemówienia okolicznościowe, głoszone podczas podobnych jak wyżej wydarzeń, do wspólnot sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, w latach 1954-1968.
  • Przemowa na odnowienie ślubów zakonnych. Wadowice, 14.09.1919. Fragm.
    J+M Chrześcijaństwo jest religią ofiary i ta ofiara jest najwyższym aktem uwielbienia Boga, odkąd zwłaszcza sam Syn Boży stał się ofiarą. Niebo całe ze swemi rozkoszami i Aniołami nie było w stanie go zatrzymać, owszem On sam wyrwał się że tak rzec można z łona swego Ojca, aby stać się najuboższym i najnędzniejszym i aby jako skazaniec wzgardzony i odrzucony od wszystkich umrzeć na drzewie Krzyża, składając ofiarę zadośćuczynienia […]