Przeskocz do treści

Historia sprawy

KALENDARIUM sprawy beatyfikacyjnej Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD:

 • 15 października 1969 ? w uroczystość św. Teresy od Jezusa, reformatorki Karmelu, w klasztorze karmelitów bosych w Łodzi ? odszedł do wieczności śp. o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini (Maciej Józef Gądek);
 • 18 października 1969 ? uroczystości pogrzebowe o. Anzelma z udziałem biskupów łódzkich: bpa Józefa Rozwadowskiego i bpa Jana Fondalińskiego, z licznym udziałem duchowieństwa, ojców karmelitów bosych polskiej prowincji, całego zgromadzenia sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, rodziny i wielkiej rzeszy wiernych świeckich, którzy towarzyszyli drodze Sługi Bożego z kościoła karmelitów bosych przy Liściastej na cmentarz św. Rocha w Łodzi przy ul. Zgierskiej;
 • 15 października 1970 ? w Łodzi obchody pierwszej rocznicy śmierci o. Anzelma, pod przewodnictwem o. Remigiusza Czecha, prowincjała polskiej prowincji karmelitów bosych, z licznym udziałem ojców karmelitów i sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, wraz z m. Cecylią Czerwińską, przełożoną generalną;
 • 1972 ? w Rzymie została wydana pierwsza biografia o. Anzelma, autorstwa o. Ottona od Aniołów (Jakuba Jana Filka) OCD;
 • 1970 ? 1995 ? kwerendy o. dra Ottona Filka OCD w archiwach kościelnych i zakonnych na terenie Polski oraz za granicą w poszukiwaniu dokumentów i pism o. Anzelma; współpraca z siostrami karmelitankami Dzieciątka Jezus, które czyniły odpisy na maszynie tychże dokumentów archiwalnych; gromadzenie przez o. Ottona Filka spuścizny, świadectw i wspomnień o o. Anzelmie; przygotowywania redakcyjne do publikacji jego pism;
 • 12-15 października 1984 ? I sympozjum naukowe ?Dni karmelitańskie w Łodzi?, poświęcone życiu i duchowości o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD (Macieja Gądka) z okazji setnej rocznicy Jego urodzin i piętnastej śmierci, 24 II 1884 ? 15 X 1969.? ? pod przewodnictwem bpa Józefa Rozwadowskiego i biskupów pomocniczych diecezji łódzkiej ? zorganizowane przez polską prowincję karmelitów bosych (o. Benignusa Wanata, prowincjała i o. Ottona Filka, promotora) oraz przez Zgromadzenie;
 • 15 października 1984 ? otwarcie Muzeum o. Anzelma w klasztorze Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Łodzi przy ul. Złocieniowej;
 • Kwiecień 1988 ? XII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Balicach, pod przewodnictwem m. Assumpty Stanek, podjęła decyzję o bliższych przygotowaniach mających na celu wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Ojca Założyciela; prośba Kapituły do Prowincjała karmelitów bosych o rozpoczęcie dochodzenia kanonicznego;
 • 23-24 lutego 1990 ? ekshumacja i przeniesienie doczesnych szczątków o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini z Cmentarza św. Rocha do krypty w przedsionku kościoła karmelitów bosych w Łodzi przy ul. Liściastej 9 ? za pozwoleniem Kurii Biskupiej w Łodzi; liturgia pogrzebowa pod przewodnictwem o. Dominika Widera OCD, prowincjała karmelitów bosych; z tej okazji sesja kommemoracyjna o o. Anzelmie w klasztorze sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus przy ul. Złocieniowej;
 • 3 lipca 1990 ? Definitorium Prowincjalne Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych, pod przewodnictwem o. prowincjała Benignusa Wanata, zezwala Zgromadzeniu na prowadzenie procesu o. Założyciela, obiecując pomoc personalną w podejmowanych pracach;
 • Marzec 1994 ? XIII Kapituła Generalna Zgromadzenia w Łodzi podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego o. Założyciela; w pracach przygotowawczych bierze udział była przełożona generalna, s. Assumpta Stanek.
 • 14-16 października 1994 ? w Łodzi II Sympozjum naukowe poświęcone pamięci O. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD, na temat: Formacja we wspólnotach konsekrowanych w ujęciu i praktyce o. Anzelma, zorganizowane przez o. Ottona Filka OCD we współpracy ze Zgromadzeniem; koncert chóru Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus pod dyr. s. Krzysztofy Czopik CSCIJ; utwory wg kompozycji ks. prof. Ireneusza Pawlaka, do tekstów o. Anzelma opracowanych przez s. Ewelinę Wrześniewską;
 • 22 czerwca 1995 ? utworzenie w Łodzi Archiwum Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus; dalsze prace nad gromadzeniem i opracowywaniem spuścizny o. Anzelma; przygotowanie ? pod kierunkiem o. Ottona Filka OCD ? dwóch tomów pism Pism zebranych, opublikowanych za życia o. Anzelma;
 • 20 grudnia 1995 ? Przełożona generalna m. Narcyza Chmura mianuje s. Imeldę Kwiatkowską, jako archiwistkę Archiwum Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Łodzi.
 • 20 kwietnia 1996 ? Przełożona generalna, m. Narcyza Chmura, za zgodą Rady generalnej Zgromadzenia ? dokonała wyboru i mianowała postulatora procesu beatyfikacyjnego o. Anzelma Gądka, s. Konradę Dubel.
 • 10 czerwca 1996 ? zatwierdzenie postulatora diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego przez abpa Władysława Ziółka, ordynariusza archidiecezji łódzkiej;
 • 16 grudnia 1996 ? Przełożona Generalna i s. Postulator składają prośbę u Abpa Władysława Ziółka o rozpoczęcie dochodzenia diecezjalnego wobec o. Anzelma Gądka, Założyciela Zgromadzenia; złożono ks. Arcybiskupowi 2 komplety (po 2 tomy) Pism zebranych, drukowanych za życia o. Anzelma, w celu poddania ich teologicznej cenzurze kościelnej;
 • Od 1997 ? prace sióstr w Archiwum Założyciela w Łodzi nad wydaniem wyboru pism o. Anzelma Gądka OCD, w serii ?Biblioteka Założyciela?, pod red. o. Ottona Filka OCD; publikacja 1 tomu ?BZ?, pt. Mała droga dziecięctwa duchowego, przez Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie;
 • 1998 ? wydanie przez Archiwum Założyciela w Łodzi 2 i 3 tomu pism o. Anzelma w serii ?Biblioteka Założyciela?.
 • Marzec 1999 ? publikacja 4 tomu pism o. Anzelma, pt. ?Opiekun Dzieciątka Jezus?;
 • 16 października 1999 ? III sympozjum w Łodzi, pt. Jest wśród nas, poświęcone pamięci o. Anzelma Gądka, z okazji 30 rocznicy jego śmierci, zorganizowane przez siostry karmelitanki z Archiwum Założyciela;
 • 2000-2001 ? wydanie 5 i 6 tomu w serii ?Biblioteka Założyciela?.
 • 2 maja 2001 ? Konferencja Episkopatu Polski podczas sesji plenarnej w Warszawie, na prośbę J.E. Abpa Wł. Ziółka, wyraziła swoje pozytywne votum na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego o. Anzelma Gądka OCD;
 • 12 października 2001 ? Stolica Apostolska wydała NIHIL OBSTAT dla rozpoczęcia procesu Sługi Bożego o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini (Macieja Józefa Gądka) OCD;
 • 12 stycznia 2002 ? prośba Supplex libellus postulatora procesu wniesiona do Arcybiskupa Łódzkiego ? o otwarcie procesu beatyfikacyjnego na terenie Archidiecezji Łódzkiej;
 • 14 stycznia 2002 ? Dekret Arcybiskupa Władysława Ziółka o decyzji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD na terenie archidiecezji łódzkiej; wyznaczenie terminu I sesji; mianowanie archidiecezjalnego Trybunału procesu;
 • 2 lutego 2002 ? w kościele karmelitów bosych w Łodzi rozpoczęcie przez Arcybiskupa Łódzkiego Władysława Ziółka dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD; I sesja procesu z przysięgą członków Trybunału oraz postulatora;
 • 11 kwietnia 2002 ? rozpoczęcie sesji z przesłuchaniem świadków życia Sługi Bożego; w kolejnych 68 sesjach przesłuchano łącznie 51 świadków;
 • 2003 - 2004 ? wydanie 7 i 8 tomu pism w serii BZ;
 • 20 listopada 2003 ? pod opieką św. Józefa i św. Rafała Kalinowskiego rozpoczęcie budowy Domu Pamięci o. Anzelma Gądka w Marszowicach, jako rekonstrukcji jego domu rodzinnego;
 • 22 luty 2004 ? uroczyste obchody 120. rocznicy urodzin Sługi Bożego; Msza św. dziękczynna w kościele parafialnym w Niegowici oraz poświecenie fundamentów Domu Pamięci w Marszowicach przez ks. proboszcza Pawła Sukiennika, w obecności prowincjałów dwóch polskich prowincji karmelitów bosych, sióstr Zgromadzenia oraz rodziny Gądków i mieszkańców Marszowic;
 • 15-16 października 2004 ? w Roku Eucharystii, w auli WSD w Łodzi, IV sesja naukowa, na temat: Sacerdos de Eucharistia. Duchowość kapłańska w nauczaniu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, w 35 rocznicę jego śmierci;
 • 2005 ? wydany 8 tom pism o. Anzelma w serii ?Biblioteka Założyciela?;
 • 10 marca 2007 ? Sesja końcowa Komisji Historycznej ? przedłożenie Trybunałowi procesu wspólnej relacji;
 • Kwiecień 2007 ? 38. Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu z dwoma referatami o sł. B. Anzelmie i jego myśli józefologicznej (o. prof. Jerzego Gogoli OCD i s. Konrady Dubel CSCIJ);
 • 30 maja 2007 ? sesja ?de non cultu? w procesie beatyfikacyjnym;
 • 28 listopada 2007 ? oddanie akt procesu do tłumaczenia na język włoski;
 • 25 lipca 2007 ? w Łodzi, w kaplicy Zgromadzenia, Msza św. dziękczynna za życie i dar kapłaństwa sł. B. o. Anzelma w 100-lecie jego święceń kapłańskich; uczestniczyło w niej ponad 100 sióstr;
 • 2 marca 2008 ? Otwarcie i poświęcenie Domu Pamięci o. Anzelma w Marszowicach przez kard. S. Dziwisza, metropolitę krakowskiego, przy licznym udziale ojców karmelitów bosych, sióstr Zgromadzenia oraz rodziny Sługi Bożego i wiernych parafii Niegowić;
 • 15 czerwca 2008 ? ostatnia Sesja ? uroczyste zamknięcie dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Anzelma Gądka przez abpa Władysława Ziółka, metropolitę łódzkiego; przygotowanie do Rzymu dwóch kompletów akt po 37 tomów, razem: ok. 14 tys. stron dokumentacji;
 • 25 lipca 2008 ? nominacja s. Konrady Dubel CSCIJ przez Przełożoną Generalną i jej radę na postulatora rzymskiego etapu procesu sł. B. o. Anzelma Gądka OCD;
 • 15 sierpnia 2008 ? w rodzinnej parafii Sługi Bożego w Niegowici rozpoczynają posługę jego duchowe córki, siostry karmelitanki Dzieciatka Jezus;

ETAP RZYMSKI

 • 10 października 2008 ? złożenie akt procesu w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie;
 • 28 października 2008 ? zatwierdzenie postulatora rzymskiego etapu procesu
  ? s. Konrady Dubel CSCJ przez Prefekta Kongregacji kard. Angelo Amato SDB;
 • 10 listopada 2008 ? otwarcie akt w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie;
 • 12 listopada 2008 ? spotkanie z Ojcem św. Benedyktem XVI m. Faustyny Górowskiej, przełożonej generalnej Zgromadzenia oraz s. Postulator, podczas audiencji generalnej (bacciamano), oraz jego błogosławieństwo na dalsze prace procesowe;
 • 24 luty 2009 ? obchody 125. rocznicy urodzin Sługi Bożego w Niegowici; poświęcenie placu pod budowę klasztoru sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Niegowici przez ks. proboszcza Pawła Sukiennika;
 • 2009 ? wydanie 9 t. pism Sługi Bożego w serii BZ;
 • 18 października 2009 ? odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej przy chrzcielnicy o. Anzelma Gądka w zabytkowym kościele niegowickim, przeniesionym do Mętkowa k. Chrzanowa; w uroczystości pod przew. o. prof. Benignusa Wanata OCD, z udziałem przełożonej generalnej m. Faustyny Górowskiej, delegacji sióstr Zgromadzenia oraz wiernych z parafii Niegowici z ks. prob. Pawłem Sukiennikiem;
 • 13 marca 2010 ? Dekret ważności dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Anzelma Gądka, wydany przez Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, kard. Angelo Amato SDB;
 • 25 marca 2010 ? złożenie przez postulatora prośby do Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o mianowanie Relatora Sprawy sł. B. o. Anzelma Gądka;
 • 7 maja 2010 ? Nominacja Relatora Sprawy Sługi Bożego Anzelma Gądka ? o. prof. Zdzisława Józefa Kijasa OFMConv, pod kierunkiem którego s. Postulator rozpocznie pisanie ?Positio? o życiu i cnotach heroicznych Sługi Bożego;
 • 21 kwietnia 2010 ? na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ? V Sympozjum naukowe poświęcone życiu i duchowości Sł. B. O. Anzelma Gądka, na temat ?Sł. B. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego?;
 • Maj 2010 ? rozpoczęcie budowy klasztoru sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus przy kościele parafialnym w Niegowici;
 • 25 lipca 2010 ? odsłonięcie i poświęcenie tablicy w przedsionku kościoła parafialnego w Niegowici, upamiętniającej osobę Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD, w 103. rocznicę jego święceń kapłańskich;
 • 2010-2011 ? wydanie 10 i 11 tomu pism Sługi Bożego w serii BZ;
 • 29 czerwca 2012 ? nominacja s. Imeldy Kwiatkowskiej na wicepostulatora Sprawy beatyfikacji sł. B. Anzelma Gądka na terenie archidiecezji łódzkiej;
 • 2012/2013 ? rozpoczęcie pracy s. Postulator nad redagowaniem Positio o życiu i cnotach heroicznych Sługi Bożego;
 • 25 stycznia 2014 ? Sesja naukowa ?Dzieciątko Jezus w Karmelu? na Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie, z okazji 100. rocznicy erygowania Bractwa Dzieciątka Jezus przy kościele karmelitów bosych w Krakowie przez sł. B. o. Anzelma Gądka;
 • 23 lutego 2014 ? obchody 130. rocznicy urodzin Sł. B. Anzelma Gądka OCD w jego rodzinnej parafii w Niegowici oraz poświęcenie i otwarcie Oratorium ?Emmanuel? w Domu Pamięci w Marszowicach, jako miejsce indywidualnych rekolekcji osób konsekrowanych, gdzie ? za pozwoleniem kard. S. Dziwisza, metropolity krakowskiego ? może być w tym czasie przechowywany do adoracji Najświętszy Sakrament;
 • 9 lipca 2014 ? w Krakowie umiera o. Otto Jakub Filek OCD, zasłużony promotor Sprawy beatyfikacji sł. B. Anzelma Gądka;
 • 12 października 2014 ? obchody 45. rocznicy śmierci sł. B. Anzelma Gądka OCD w kościele karmelitów bosych w Łodzi, pod przewodnictwem J.E. abpa Wł. Ziółka; w domu prowincjalnym Zgromadzenia w Łodzi otwarcie nowej ekspozycji Muzeum O. Założyciela;
 • Marzec 2015 ? wydanie poszerzonej biografii sł. Bożego, autorstwa s. Konrady Dubel CSCJ i Pawła Sieradzkiego, z przedmową o. generała Saverio Cannistr? OCD oraz słowem wstępnym abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego; publikacja wydana przez Wydawnictwo i Drukarnię Diecezjalną w Sandomierzu;
 • Maj 2015 ? wydanie tłumaczeń obcojęzycznych w/w biografii w języku włoskim i hiszpańskim, w ramach obchodów 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa; rozdanie tychże publikacji Ojcom gremialnym podczas Kapituły Generalnej Zakonu Karmelitów bosych w Avila;
 • 2015-2016 ? w dwumiesięczniku karmelitańskim ?Il Sorriso di Padre Banigno e altri volti del Carmelo?, wydawanym przez Wicepostulację w Ferrara (p. Antonio Sangalli OCD), ukazywały się regularnie w języku włoskim artykuły i wspomnienia o sł. B. o. Anzelmie od św. Andrzeja Corsini, opracowywane przez s. Postulator;
 • 17 listopada 2016 ? sesja kommemoracyjna o Słudze Bożym Anzelmie od św. Andrzeja Corsini w Teresianum w Rzymie, w ramach obchodów 90. rocznicy utworzenia przez niego Międzynarodowego Kolegium Karmelitów bosych;
 • 2017 ? wydanie drukiem w języku włoskim materiałów z sesji o Słudze Bożym w Teresianum, przez Edizioni OCD w Rzymie, jako 20 tom w serii: Presenze vive;
 • Listopad 2017 ? wydanie przez siostry z Postulacji 12 tomu pism Sługi Bożego ?Droga do miłości doskonałej? w serii BZ;
 • 14 października 2018 ? w Łodzi obchody 49 rocznicy śmierci Sługi Bożego;
 • Grudzień 2018 ? wydanie Nowenny do Dzieciątka Jezus ? w oparciu o teksty Sługi Bożego;
 • 12 listopada 2018 ? przy kościele parafialnym w Niegowici posadzono drzewko pamięci i odsłonięto tablicę na kamieniu ? dedykowane Słudze Bożemu o. Anzelmowi ? z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
 • 24 luty 2019 ? w Niegowici obchody 135. Rocznicy urodzin Sługi Bożego;