Przeskocz do treści

Rocznice

Sługa Boży o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD przyszedł na świat w Marszowicach 24 lutego 1884 r. Uroczyste obchody 140. rocznicy jego urodzin miały miejsce w niedzielę 25 lutego br. w kościele parafialnym w Niegowici. Mszy św. o godz. Czytaj dalej ...
„Duszą wszystkich czynności jest modlitwa” W dniu 15 października, w którym czcimy św. Teresę od Jezusa, Doktora Kościoła oraz Matkę i Mistrzynię Karmelu Reformowanego, przypada także rocznica przejścia do wieczności Sługi Bożego o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD. We Czytaj dalej ...
"Refleksje w jesieni życia" II w wersji francuskiej Czytaj dalej ...
Droga dziecięctwa jest naszym powołaniem Tegoroczne 139. urodziny Ojca Założyciela, 24 lutego, w naszej wspólnocie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Łodzi przeżywałyśmy w łączności ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus - Patronką Zgromadzenia. Trwamy bowiem w Roku jej poświęconym (zob. Czytaj dalej ...
Z tej okazji pragniemy ukazać niektóre wydarzenia z jego życia, świadczące o przyjaźni ze św. Teresą, którą od początku uważał za swoją duchową siostrę. Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza możemy bez przesady, nazwać bohaterką odrodzenia duchowego Kościoła Czytaj dalej ...
24 lutego 1884 roku, to dzień urodzin Sługi Bożego ojca Anzelma Macieja Józefa Gądka. W 2022 roku przypada zatem 138. rocznica jego przyjścia na świat w Marszowicach, w parafii Niegowić. Z tej okazji chcemy przedstawić historię pewnej ulubionej jego piosenki. Czytaj dalej ...