Przeskocz do treści

Dom Pamięci – świadectwa

~~~~~~

Październik, 2019.

"Niech Bóg będzie uwielbiony za niepojętą miłość i miłosierdzie, jakie nam codziennie okazuje! Dziękuję Panu za piękny czas indywidualnych rekolekcji. Bardzo się cieszę, że Nasz Ojciec Założyciel zaprosił mnie do siebie. Oby rychło został obdarzony chwałą ołtarzy." s. W.

~~~~~~

Lipiec, 2019.

"Boskie Dzieciątko Jezus, pragnę wyrazić wdzięczność za czas, który dane mi było tutaj spędzić, czas świętych rekolekcji pod troskliwym, ojcowskim spojrzeniem Naszego Czcigodnego Założyciela, Sługi Bożego O. Anzelma Gądka. Dziękuję za ciszę, pokój i modlitewny klimat tego miejsca, za duchową obecność Naszych Założycieli, szczególnie O. Anzelma." s. F.

~~~~~~

Lipiec, 2019.

"Dziękuję Boskiemu Dzieciątku za rekolekcyjne dni łaski, które przeżywałam pod opieką Naszego Ojca Założyciela. Zakończyłam w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej Królowej Karmelu, której ponownie zawierzyłam siebie teraz i na wieki." s. N.

~~~~~~

Październik, 2018.

"Dzisiaj kończę rekolekcyjny czas łaski. Nasz Ojcze, w Twoim domu, na Twojej rodzinnej ziemi było mi dobrze. Dziękuję za Twoją opiekę. Błogosław mi na dalszą drogę. Pomóż, abym z ufnością w opiekę Maryi Królowej Karmelu i św. Józefa dążyła drogą dziecięctwa duchowego, naśladując Boskie Dzieciątko Jezus. Pomóż wszystkim siostrom, abyśmy dostąpiły łaski zjednoczenia z Boskim Oblubieńcem." s. N.

~~~~~~

Sierpień, 2017.

"Dobry Boże, z całego serca dziękuje za pobyt tutaj i możliwość odprawienia rekolekcji. W tym domu, gdzie narodził się Nasz Ojciec Założyciel mogłam na nowo odnowić się duchowo i z większym zapałem podążać dalej drogami dziecięctwa. Ojcze Anzelmie, dziękuję za twoją duchową bliskość, za ojcowskie rady i pouczenia, proś za mną u Bożego Dzieciątka oraz u Jego Matki Maryi. Niech Bóg we wszystkim będzie uwielbiony." s. J.

~~~~~~

Sierpień, 2017.

"Boskie Dzieciątko Jezus dziękuję Ci za szczególny czas rekolekcji 10-dniowych w Domu Naszego Ojca Założyciela, w roku w którym przeżywam 25-lecie ślubów zakonnych. Dziękuję za wszelkie łaski, które otrzymałam w tym miejscu, za możliwość spędzenia tych dni w ciszy, w samotności i na modlitwie. Nasz Ojcze Założycielu proszę cię o potrzebne łaski w kroczeniu drogą dziecięctwa duchowego." s. A.

~~~~~~

Czerwiec, 2017.

"O Dziecię Jezus bądź uwielbione za wszelkie łaski podczas rekolekcji. Za dar Twej obecności w Najświętszym Sakramencie, za Osobę naszego Czcigodnego Ojca Założyciela Anzelma. W miejscu jego narodzin wraz z Maryją pragnę wyśpiewywać "Wielbi dusza moja Pana"." s. R.

~~~~~~

Październik, 2016.

"To piękne, że mogłam spotkać Jezusa w domu rodzinnym Naszego Czcigodnego Ojca Założyciela! - i spełnić Jego wolę. Dziękuję Panu Bogu za szczególny czas 10-dniowych rekolekcji indywidualnych w ramach Jubileuszu 25-lecia Profesji Zakonnej. Dziękuję za wstawiennictwo wszystkich Świętych, a także naszych Założycieli. (...) Modle się o pokorne kroczenie drogami Pana oraz o nowe powołania do naszego Zgromadzenia." s. H.

~~~~~~

Sierpień, 2016.

"Bóg jest wielki! Dziękuję Mu za to, że nas, małych podnosi aż do Serca życia Trójcy Przenajświętszej, abyśmy żyli w Jego Synu, oddychali Jego Duchem i kochali Go jako Ojca.

Ten dom pamięci jest prawdziwym darem dla naszego Zgromadzenia. Aby zrozumieć swoją tożsamość trzeba stanąć u początków... Wielką łaską jest przebywanie tu w bliskości naszego Ojca Anzelma, w pustyni i samotności, która jest tak droga dla Karmelu i w obecności Jezusa Eucharystycznego, który czyni ten dom naprawdę żywym. Dziękuję Bogu za wszystkie łaski tu otrzymane w czasie rekolekcji." s. S.

~~~~~~

Lipiec, 2016.

"Dziękuję Bogu w Trójcy Przenajświętszej za łaski otrzymane podczas rekolekcji indywidualnych odprawianych w Domu Pamięci Sługi Bożego o. Anzelma. Za jego obecność w Najświętszym Sakramencie.

Bóg zapłać Siostrom za ich pracę i umożliwienie pobytu w tym szczególnym miejscu. Mieszkańcom Marszowic i Niegowici za życzliwość. Niech Bóg błogosławi wszystkim! Odwiedzających Dom Pamięci niech Pan pokrzepia i napełnia łaskami za wstawiennictwem Ojca Założyciela." s. A.

~~~~~~

Lipiec, 2016.

"Dziękuję Ojcu Niebieskiemu za dar rekolekcji indywidualnych w tym miejscu. (...) Dziękuję za ciszę oraz pokój zewnętrzny i wewnętrzny, w którym można dostrzec łaskę i miłosierdzie w czasie, który minął, jak też napełnić się ufnością w codzienną pomoc Bożą w dniach przyszłych.

Tu i teraz mogę zaświadczyć o promieniujących w tym miejscu - w Domu Sługi Bożego o. Anzelma - pokoju, w którym odnawia się miłość Boża w sercu oraz łaska powołania do kroczenia drogą w szczególnej przyjaźni, drogą synostwa Bożego, na wzór Pana Jezusa - zawsze Syna Ojca Niebieskiego. Jego dziecięctwo daje moc naszej ufności, by prosić wytrwale i otrzymać dar - ducha Świętego, który pozwala z Jezusem wołać: Abba - Ojcze!" s. K.

~~~~~~

Sierpień, 2015

"Uwielbiam Boga w Trójcy Jedynego, bo w Swym Miłosierdziu sprawił, że w Roku Życia Konsekrowanego - w czasie dla mnie najlepszym - mogłam w tym domu przeżyć święte rekolekcje. Dziękuję Jezusowi za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie i przeprowadzenie przez ten czas łaski. Wdzięczność swoją wyrażam Matce Bożej Wniebowziętej - Pani Niegowickiej za przygarnięcie mnie pod swój płaszcz i pośredniczenie w przekazywaniu wszelkich Bożych łask.

Dziękując Ojcu Anzelmowi - Założycielowi Naszego Zgromadzenia za duchowe towarzyszenie i pokrzepianie słowem żywym - pozostawionym dzięki pracy wielu sióstr, za Jego przykład miłości Dzieciątka Jezus i pragnienie, by każda z nas tę miłość pielęgnowała i niosła ją wszędzie.

Niechaj Boża Miłość rozpala się w sercach wszystkich nawiedzających to miejsce i przyczynia się do rozszerzania chwały Boskiego Dzieciątka Jezus." s. E.

~~~~~~

Czerwiec, 2015

"Zawsze z wielką radością przybywam na to miejsce - do Domu O. Anzelma, dziękując Bogu za dar życia Sługi Bożego, proszę za Jego wstawiennictwem o dar nowych powołań do Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Niech Pan błogosławi tak pięknej pracy Sióstr." s. A. C.M.B.B.

~~~~~~

Maj, 2015

"Drogi Ojcze Założycielu - Ojcze Anzelmie, dziękuję za dar spotkania w tym szczególnym miejscu Ciebie oraz Boga, tak bliskiego człowiekowi, którego głosiłeś całym swoim świętym życiem, i z którym byłeś najściślej zjednoczony. Niech będzie Bóg w Trójcy Świętej uwielbiony w doświadczeniu tej Bożej Miłości, które przekazujesz Ojcze nam, Twoim duchowym córkom i całemu Kościołowi. Dziękuję za Twoje słowo, Twoją tutaj obecność i opiekę." s. B.

~~~~~~

Listopad, 2014

"Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w radości Ducha Świętego niech będzie chwała za czas milczenia i samotności i za to miejsce." s. J.

~~~~~~

Wrzesień, 2014

"Boże Dziecię, dziękuję Ci za łaski otrzymane podczas moich Jubileuszowych rekolekcji, za łaskę otrzymaną za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i Naszego Ojca Założyciela, dary głębszego obcowania z Tobą oraz łaskę zrozumienia charyzmatu naszego Zgromadzenia." s. M.

~~~~~~

Sierpień, 2014

"Z wdzięcznością za rekolekcje indywidualne i pobyt w obecności Pana Jezusa Eucharystycznego w Domu Naszego Ojca Założyciela. Dziękuję! Miejsce to ma swoją misję wobec Zgromadzenia i wobec tych, którzy je odwiedzają. Także mieszkańcy tej parafii doceniają świadectwo postaci Sł. Bożego o. Anzelma, ich rodaka, który wyszedł z ubogiej materialnie rodziny, ale ubogacił swymi cnotami i nauką cały Kościół. Niech Sługa Boży wstawia się za nami i uczy nas pokornej wdzięczności za dary naturalne i nadprzyrodzone, które mamy całkowicie włączyć, rozwijać i pomnażać, by osiągnąć szczyty dziecięctwa Bożego, tj. świętość - tak jak on.

Niech Dzieciątko Boże będzie uwielbione za obecność w tym miejscu - prawdziwie jest Emmanuelem - "Bogiem z nami" " s. K.

~~~~~~

Lipiec, 2014

"Boże Dzieciątko dziękuję za ten szczególny czas łaski, czas świętych rekolekcji, za szczególne miejsce. "Tu wszystko się zaczęło". Tu zaczęło się zaczęło życie Naszego Czcigodnego Ojca Założyciela, a dzięki Duchowi Świętemu - życie naszego Zgromadzenia - Karmelu Dzieciątka Jezus. Czcigodny Ojcze - DZIĘKUJĘ i proszę, wypraszaj u Dzieciątka potrzebne łaski do wiernego kroczenia drogą powołania." s. A.

~~~~~~

Czerwiec, 2014

"Boże Dzieciątko Jezus dziękuję Ci za Twoje łaski przygotowane dla mnie na czas pobytu w tym szczególnym miejscu narodzin Naszego O. Założyciela, za możliwość spędzenia tych dni w samotności, ciszy, na modlitwie i pracy, i odpoczynku.

Udziel swego błogosławieństwa wszystkim, którzy będą przebywać w tym miejscu - niech zaczerpną obficie ze źródła Ewangelii i nauczania o Bożym dziecięctwie Sługi Bożego o. Anzelma oraz z przykładu jego pokornego i prostego ukochania Bożego Dzieciątka." s. I.

~~~~~~

Czerwiec, 2014

"Dziękuję za dar modlitwy i pobyt w tym miejscu. Proszę o. Anzelma o łaskę życia duchem dziecięctwa i modlę się o dar beatyfikacji Naszego Ojca Założyciela. Dziękuję za życie Jakuba i Agnieszki i proszę dla nich o błogosławieństwo." s. S.

~~~~~~