Przeskocz do treści
I Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Słudze Bożym Anzelmie Gądku OCD
  Aneks 3_oświadczenie Aneks 3a_karta zgłoszenia ogłoszenie-plakat
Read more.
IMIĘ JEZUS. 1931 r.
Pierwej nim przeczytasz to Imię, ponad wszystko imię (por. Flp 2, 9), pochyl głowę, złóż ręce jak do modlitwy i zegnij kolano, a zebrawszy wszystkie władze duszy, mów ze skruchą i miłością: Niech Imię Pańskie będzie błogosławione, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Niegdyś Mojżesz, sługa Boży, miał widzenie: widział krzew, który gorzał, a nie zgorzał, palił się,
Read more.
Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na styczeń 2019
1 I Żadne stworzenie nie było tak blisko spokrewnione z Bogiem jak Maryja. Wszak Ona przede wszystkim jest tym przybytkiem, w którym podobało się Bogu mieszkać nie tylko przez łaskę i jej pełność, ale osobiście z ciałem i duszą przez dziewięć miesięcy. 2 I Maryja jest nauczycielką, jak mamy czcić siebie samych dla godności dzieła Bożego w nas, dla obrazu, który Bóg
Read more.