Przeskocz do treści
Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Słudze Bożym Ojcu Anzelmie Gądku OCD pod hasłem: „Tutaj wszystko się zaczęło…”, zorganizowany z okazji 135. rocznicy jego urodzin. I etap konkursu – Niegowić, maj 2019
Z okazji 135. rocznicy urodzin Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD, założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, pochodzącego z parafii Niegowić, zorganizowano turniej wiedzy o jego życiu i działalności wśród uczniów szkół podstawowych z terenu parafii Niegowić. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici, Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
Read more.
REFLEKSJE NAD AVE MARIA. Zob. w: GK 3 (1929) 129-133. (fragmenty)
AVE MARIA (...) Jak spragniony do źródła, jak krzew zwiędły do rosy, jak kwiat wiosenny do słońca, tak serca wierzące zwracają się do Maryi. Po górach, dolinach, poprzez łąki umajone, wśród woni kwiatów, płynie słodkie Ave, najwdzięczniejszy wyraz czci i miłości. Zbierz duszo, wszystkie melodie nieba i ziemi, weselne kantyki słońca i tkliwe gwiazd
Read more.
Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na maj 2019
1 V Święty Józef jest prosty jak gołąbka, pokorny jak jagnię, a czysty jak anioł. Te trzy cnoty stanowią wartość św. Józefa jako człowieka. (ODJ 29) 2 V Cóż łatwiejszego, jak naśladować Matkę? (MD 69) 3 V Niech każdy Polak będzie koroną Maryi, tak jak Maryja jest Polski Królową. (MBD 116) 4 V
Read more.