Przeskocz do treści

Kalendarium życia o. sł. B. Anzelma Gądka OCD:

24 II 1884 w domu rodzinnym w Marszowicach przychodzi na świat drugi syn Antoniego i Salomei
z Kowalskich;

25 II 1884 na Chrzcie św. w kościele parafialnym
w Niegowici otrzymuje imiona: Maciej Józef;

1891-1895 jest uczniem szkoły ludowej w Niegowici;

1895-1901 uczęszcza do gimnazjum w Wadowicach, mieszkając w internacie u karmelitów bosych;

1901-1903 odbywa nowicjat i profesat w Czernej k. Krakowa;

17 VIII 1902 składa pierwsze śluby zakonne;

1903-1904 studiuje filozofię w Wadowicach;

1904-1908 studiuje teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie;

19 VIII 1905 składa wieczyste śluby zakonne;

25 VII 1907 otrzymuje w Rzymie święcenia kapłańskie;

1909-1915 pracuje duszpastersko w Krakowie, jako spowiednik, kierownik duchowy, kaznodzieja, wychowawca kleryków i wykładowca teologii;

1914 zakłada w Krakowie Bractwo Dzieciątka Jezus;

1916-1917 przebywa w Austrii, jako wykładowca teologii i wychowawca polskich kleryków karmelitańskich w Linzu i Wiedniu;

1918-1920 jest przeorem klasztoru w Wadowicach i zakłada niższe seminarium karmelitańskie;

31 VIII 1920 jest mianowany przez definitorium generalne w Rzymie pierwszym prowincjałem polskiej prowincji karmelitów bosych;

31 XII 1921 zakłada Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
w Sosnowcu;

1925-1947 przebywa w Rzymie, jako rektor Kolegium "Teresianum", wykładowca liturgiki i teologii moralnej, definitor generalny, spowiednik wielu wspólnot zakonnych;

1935-1939 z nominacji papieża Piusa XI spełnia zadania wizytatora apostolskiego wyższych seminariów duchownych w Polsce i Kolegiów narodowych w Rzymie;

1940-1950 z nominacji Piusa XII jest konsultorem Kongregacji Seminariów
i Uniwersytetów Katolickich;

15 V 1947 wraca do Polski na stałe;

1947-1948 jest budowniczym i przełożonym klasztoru we Wrocławiu;

1948-1960 przez trzy kadencje jest prowincjałem polskiej prowincji karmelitów bosych oraz przełożonym klasztoru w Warszawie;

1960-1969 przebywa w klasztorze w Łodzi, gdzie oddaje się modlitwie, apostolstwu słowa oraz pracy pisarskiej;

15 X 1969 umiera świątobliwie w klasztorze w Łodzi. Jego grób, po ekshumacji
w 1990 r., znajduje się w przedsionku kościoła karmelitów bosych w Łodzi przy
ul. Liściastej 9.

Proces beatyfikacyjny sł. B. o. Anzelma Gądka OCD w archidiecezji łódzkiej trwał
w latach 2002-2008. Następnie akta zostały przewiezione do Rzymu, gdzie
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych trwają dalsze prace postulatorskie, mające na celu badanie heroiczności jego cnót.