Przeskocz do treści

Materiały z sympozjów

Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego. Warszawa-Łódź 2010. Pod red. ks. prof. Stanisława Urbańskiego.

V Sympozjum. Sympozjum pod hasłem: "Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego", odbyło się 21 kwietnia 2010 r. w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydane drukiem materiały V Sympozjum poświęconego życiu i nauczaniu Sługi Bożego w serii "Mistyka Polska", pod red. ks. prof. Stanisława Urbańskiego, stanowią zbiór konferencji wygłoszonych przez znanych prelegentów. Sesja okazała się być odkrywczą, tak co do duchowości o. Anzelma, jak też pozwoliła dostrzec "jakość" jego kapłańskiej służby Kościołowi oraz wkład Sługi Bożego w duchowość polską i formację karmelitańską. Publikacja, w ramach "Dodatku", zawiera niewielki zbiór pieśni liturgicznych ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa oraz ku czci Dzieciątka Jezus. Teksty pieśni zaczerpnięto z wybranych pism sł. B. o. Anzelma, ich adaptacji dokonała s. Ewelina Wrześniewska CSCIJ. Muzykę napisał ks. prof. Ireneusz Pawlak, wykładowca muzykologii na KUL.

Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego. Warszawa-Łódź 2010. Pod red. ks. prof. Stanisława Urbańskiego.

Anselmo di sant Andrea Corsini. Atti del Convegno dedicato al primo rettore del Collegio internazionale dei Carmelitani scalzi a Roma in occasione del 90° anniversario della sua fondazione. Roma, Pontificia Facolt? Teologica Teresianum, 17 novembre 2016, a cura di Grzegorz Firszt, ocd.

Anselmo di sant?Andrea Corsini. Atti del Convegno dedicato al primo rettore del Collegio internazionale dei Carmelitani scalzi a Roma in occasione del 90° anniversario della sua fondazione. Roma, Pontificia Facolt? Teologica Teresianum, 17 novembre 2016, a cura di Grzegorz Firszt, ocd.