Przeskocz do treści

Dom Pamięci – historia

Dom Pamięci o. Anzelma znajduje się na terenie parafii Niegowić, w archidiecezji krakowskiej, w miejscowości Marszowice. Usytuowany jest dokładnie na tym miejscu, gdzie do lat 70. XX w. stał rodzinny dom Gądków. W 2002 r. posesja została przekazana Siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus. Dla upamiętnienia miejsca urodzin o. Założyciela, siostry zrekonstruowały jego dom rodzinny, w którym urządziły regionalną izbę rodziny Gądków oraz galerię pamiątek obrazujących życie rodzinne i zakonne Sługi Bożego o. Anzelma. W latach 2003-2007, rekonstrukcji domu dokonała firma "Instbud" Stanisława Boguty z Nieznanowic, wg projektu inż. arch. Elżbiety Langer z Bochni.

Otwarcia i poświęcenia Domu Pamięci dokonał J. E. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, w dniu 2 marca 2008 r.

Galeria. Wnętrze Domu Pamięci zostało urządzone przez siostry z Postulacji Sługi Bożego. Pamiątki zgromadzone w galerii stanowią część zbiorów Muzeum Sługi Bożego w Łodzi. Można zobaczyć m.in. oryginalny strój zakonny o. Anzelma, jego odzież i przedmioty, których używał. Również bogatą wystawę fotografii obrazujących jego życie i działalność. Dzięki urządzeniom multimedialnym jest możliwość obejrzenia filmów dokumentalnych o życiu o. Anzelma, prezentacji czy wysłuchania jego konferencji z lat 60-tych.

Izba regionalna. W izbie regionalnej znajdują się eksponaty autentyczne, podarowane przez rodzinę Gądków, jak również przekazane przez mieszkańców parafii Niegowić. Izba została zrekonstruowana, na podstawie namalowanych przez s. Marcelinę Jachimczak akwareli, przedstawiających wnętrze domu rodzinnego Gądków z lat 50-tych. Wyposażenie izby stanowią m. in.: oryginalny piec, drewniane meble, kołyska "Macieja", obrazy czczone przez rodzinę Gądków, skrzynia na bieliznę i wiele ciekawych przedmiotów, którymi dawniej posługiwano się w domu i gospodarstwie.

Kapliczka z figurą Dzieciątka Jezus przy Domu Pamięci. Sługa Boży o. Anzelm Gądek był wielkim czcicielem Dzieciątka Jezus i propagatorem duchowości dziecięctwa Bożego. W 1914 r. przy kościele karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej w Krakowie założył Bractwo Praskiego Dzieciątka Jezus, a w 1921 r. w Sosnowcu założył zgromadzenie zakonne Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus.

Dla podkreślenia wielkiego kultu o. Anzelma do Dzieciątka Jezus, przy Domu Pamięci w Marszowicach, w 2005 r. została wzniesiona kapliczka Dzieciątka Jezus, wg projektu inż. Elżbiety Langer, ustawiona pośród trawnika i klombu kwiatowego, na betonowym cokole ozdobionym u podnóża polnymi kamieniami o kształcie owalnym, wykonanym przez firmę Stanisława Boguty "Instbud" z Nieznanowic. Na cokole ustawiono figurę Dzieciątka Jezus o wysokości 80 cm, zakupioną w Zakładzie Sztuki Kościelnej Schaefer w Piekarach Śląskich, wykonywaną tradycyjnymi metodami odlewniczymi ze sztucznego kamienia na bazie mączki marmurowej oraz stiuku.

Przedstawia ona małego Jezusa, w wieku ok. trzech lat, stojącego na kuli ziemskiej, symbol Chrystusa, Pana całego Wszechświata, z wyciągniętymi ramionami, w geście powitania wszystkich przechodniów i pielgrzymów przybywających do Domu Pamięci. Nad figurą wzniesiono metalowy daszek, umocowany na trzech metalowych prętach, z ornamentem w formie liści.

Kapliczka Dzieciątka Jezus w Marszowicach została poświęcona 22 października 2005 r. przez ks. kan. Pawła Sukiennika, proboszcza parafii Niegowić. Ceremonii tej towarzyszyły licznie siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus z różnych domów zakonnych w Polsce, mieszkańcy Marszowic oraz członkowie rodziny Gądków z parafii Niegowić. Od tego dnia figura Dzieciątka Jezus jest otaczana czcią zwłaszcza przez mieszkańców Marszowic, którzy w miesiącach maju i czerwcu, gromadzą się wokół kapliczki na tradycyjne nabożeństwa. Figura Dzieciątka Jezus jest przez czcicieli ozdabiana kwiatami oraz światłem.

Marszowickie Dzieciątko Jezus często jest pozdrawiane modlitwą ułożoną przez Sługę Bożego o. Anzelma Gądka: "Boskie Dzieciątko Jezus, błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z sobą i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen".