Przeskocz do treści

Nowenna do Dzieciątka Jezus ze Sługą Bożym Anzelmem Gądkiem OCD – dzień VIII 23 grudnia

Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco,
przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże.

Osiem wieków przedtem zapowiedział widzący prorok Pański ten największy cud świata: „Sam Pan da Wam Znak. Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą imię Jego Emmanuel” (Iz 7, 13-14). „Lud, który chodził w ciemności, ujrzał światłość wielką, mieszkańcom w krainie cieni śmierci światłość weszła; Bo oto narodził się Maluczki i Syn nam jest dany. Stało się panowanie siłą ramienia Jego. Nazwą imię Jego Przedziwny, Radny, Bóg Mocarz, Ojciec przyszłego wieku, Książę pokoju. Rozmnożone będzie panowanie Jego, a pokoju nie będzie końca. Na stolicy Dawidowej i na królestwie jego siedzieć będzie, aby je utwierdzić i umocnić w prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Bo zawistna miłość Boga Zastępów uczyni to” (Iz 9, 6-7).

Zwiastuję wam wesele wielkie. Dziś się wam narodził Zbawiciel. Przez Niego i z Nim i w Nim Bogu Ojcu w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała. Przez Niego będzie pokój na ziemi ludziom dobrej woli. Albowiem przez Syna ukochał nas Ojciec, przez Syna Duch Święty nas poświęcił, a Syn z miłości do Ojca stajnię naszą w niebo nam zamienił. On to z Dziewicy Maryi ciało wziąwszy, uczynił je świątynią pojednania, byśmy znowu Boga Ojcem naszym zwali i Jego dziecięctwem się cieszyli.

fr.Anselmus a st. Andrea Corsini OCD

NOWENNA DZIEŃ I
NOWENNA DZIEŃ II
NOWENNA DZIEŃ III
NOWENNA DZIEŃ IV
NOWENNA DZIEŃ V
NOWENNA DZIEŃ VI
NOWENNA DZIEŃ VII