Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na marzec 2024.

1 III
W tym jest wielkość prawdziwa, gdy wbrew naszym planom czy upodobaniom, pełnimy ofiarnie i radośnie wolę Bożą, nawet wtedy kiedy serce płacze.
2 III
Bądź dobrą, bądź świętą, nie kieruj się uczuciem tylko wiarą i zawsze miłością nadprzyrodzoną.
3 III   3. Niedziela Wielkiego Postu
Życzę ci, byś nie kierowała się sercem ale wolą Bożą, byś nie patrzyła po ziemsku na wypadki ale okiem Bożym - spokojnie, bo miłującym Boga wszystko obraca się na dobro.
4 III
Nie poddawaj się ani smutkowi ani jakiejś obojętności - lecz ochotnie dźwigaj twój codzienny krzyż, zwłaszcza wewnętrzny.
5 III
Podnieś serce do Boga, uświęcaj się cierpieniem i uświęcaj cierpienie.
6 III
Łącz modlitwę z pracą - praca niech zamienia się w miłość, a modlitwą uświęcaj siebie.
7 III
Nie zajmuj się tym, co robią i myślą inni, ale sama bądź posłuszną, pokorną - nie staraj się ludziom podobać, ale Bogu w prostocie serca.
8 III
Niech cię Pan Jezus bogaci swoją radością i pokojem, tak żebyś nawet smutkiem umiała się cieszyć, a w trudnościach większy miała pokój, niż w pociechach.
9 III
Bardzo ci polecam, byś pod sztandarem Dzieciątka, w sukni Matki Najświętszej i w duchu dziecięctwa doskonaliła się w swym powołaniu.
10 III   4. Niedziela Wielkiego Postu
W Karmelu bez modlitwy, bez ofiary, bez miłości - nie można być radosnym.
11 III
Utwierdzaj się w dziecięctwie Bożym - w pokorze, w prostocie myśli i woli, w ufności, która opiera wszystko na wierności łasce; w miłości ofiarnej, która siebie dając Bogu, równocześnie służy bliźnim.
12 III
Nie szukaj siebie, tylko Pana Jezusa w sobie, nie pragnij być kochaną, ale szukaj miłości przy żłóbku i pod krzyżem.
13 III
Miłość własna, naznaczona wyniszczeniem i ofiarą krzyża, zamieni się w miłość Ducha Świętego i w owoce Ducha - które są ozdobą Dziecięctwa.
14 III
Chodź drogą Dziecięctwa - pokornie, prosto, z ufnością i ofiarnie - i ucz się mówić i czynić: Jezus mój - miłość moja.
15 III
Wtedy jest miłość prawdziwa, gdy żyje ofiarą z własnego „ja” dla miłości Boga i bliźniego.
16 III
Kochaj i służ więcej tym, do których czujesz trudność, bo wtedy miłość nie szuka siebie.
17 III   5. Niedziela Wielkiego Postu
Słowa głoszą świętość, cnoty ją czynią.
18 III
Zwalczaj własne „ja” - ucząc się od Pana Jezusa cichości i pokory.
19 III   Św. Józefa, Oblubieńca NMP
Józef uważał Maryję za Monstrancję, pod której cielesną osłoną Bóg mieszkał. Dlatego św. Józef jest stróżem czystości wszystkich, szczególnie kapłanów, przez których posługę przechodzi łaska, jakby nowe Wcielenie Boga w dusze ludzkie.
20 III
Wejdźmy mężnie na drogę krzyża, nie lękajmy się cierpieć - gdzie jest pewność zapłaty, nie bójmy się śmierci, w której odbieramy podwojone życie łaski i chwały.
21 III
Niech nie spocznie stopa, póki nie dosięgnie Golgoty i nie dokona całkowitej ofiary z Chrystusem, Miłością naszą.
22 III
Nigdzie, tak dobitnie nie wstrząsa duszy cena łaski i uczestnictwa w życiu Boskim, jak pod cieniem krwawego Krzyża.
23 III
Nie ma w Kościele ani w niebie świętego, który nie przeszedłby przez Golgotę, bo nie ma żadnej łaski, która by nie spłynęła z mocy tego Krzyża.
24 III   NIEDZIELA PALMOWA
Naśladowanie Chrystusa niosącego krzyż jest także naszą drogą, od której zależy nasze zbawienie.
25 III
Ci, którzy adorują Ukrzyżowanego i skruszeni kochają, choćby byli łotrami, stają się usprawiedliwieni – „Dziś ze mną będziesz w raju”.
26 III
Droga krzyżowa i jej zakończenie na krzyżu, jest streszczeniem całego życia Jezusowego i dokonaniem dzieła odkupienia całej ludzkości, z wylaniem ostatniej kropli Krwi Najświętszej i otwarciem Serca Boga w niepojętych Jego zmiłowaniach.
27 III
Będzie rzeczą sprawiedliwą i godną, byśmy coraz więcej i częściej wczuwali się w mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa, szli za Nim krok za krokiem w Jego drodze krzyżowej, a w ten sposób stali się godnymi uczestnikami Jego tryumfalnego zmartwychwstania.
28 III   WIELKI CZWARTEK
Nic tak skutecznie nie pomaga do zjednoczenia się z Bogiem, jak częsta i godna Komunia święta.
29 III   WIELKI PIĄTEK
W życiu naszym nic nie powinno być tak uroczyste, a równocześnie tak codzienne, jak rozważanie tej krwawej tajemnicy odkupienia, przez którą odrodziliśmy się do łaski i odzyskaliśmy utracone prawa do życia.
30 III   WIELKA SOBOTA
Niepodobna odnowić ducha wiary bez odnowienia uczynków wiary, bo wiara bez uczynków jest martwa.
31 III   ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Czystość i nieskazitelność ducha uszlachetnia całego człowieka, miłośnicy jej są „rodzajem wybranym”, noszącym w ciele swoim i w duchu przywileje zmartwychwstania