Przeskocz do treści

1 IV WIELKI CZWARTEK
Msza święta jest streszczeniem życia Jezusa, najkrótszą Ewangelią, w której Jezus głosi siebie i daje siebie.
2 IV WIELKI PIĄTEK
Wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem wymaga ofiary, i w nas musi nastąpić śmierć, aby obfitowało życie.
3 IV WIELKA SOBOTA
Chrzest daje nam odrodzenie, w nim jesteśmy pogrzebani w Chrystusie, przez Jego mękę, która się odnawia w Eucharystii, rodzimy się do życia łaski.
4 IV NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Chrystus przez śmierć i zmartwychwstanie uczynił nas synami Bożymi, a przez to swoimi braćmi.
5 IV PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
W tajemnicy Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia gruntuje się pewność naszego synostwa wobec Boga, naszej ufności ku Bogu, naszego wiecznego zbawienia.
6 IV
Męka Chrystusa przebłagała gniew Boga, Jego Zmartwychwstanie zwyciężyło śmierć, a Wniebowstąpienie otworzyło nam bramy do nieba.
7 IV
Największą tajemnicą Miłosierdzia jest Wcielenie Syna Bożego.
8 IV
Każdy dzień można nazwać dniem miłosierdzia, a każdy tego dnia moment łaską.
9 IV
Przygotuj codziennie serce na ofiarę i na radość, w ten sposób krzyż będzie lżejszy.
10 IV
Im więcej prostoty, pokory i duchowego ubóstwa, tym jest się bliżej Dzieciątka Jezus.
11 IV NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Całe dzieło naszego zbawienia i uświęcenia opiera się na fundamencie nadziei w Miłosierdzie Boże.
12 IV 
Królestwo łaski jest jak wielkie morze, które ma swój przypływ i odpływ; przypływ idzie z morza Miłosierdzia Bożego, odpływ ze współpracy człowieka.
13 IV
Bóg, którego natura jest dobrocią, a dzieła są miłosierdziem, jest rozrzutny w dobrach swoich, nic z nich nie tracąc, wszystkich ubogaca.
14 IV
Niech towarzyszy ci łaska - źródło świętości , a z nią radość obecności Bożej.
15 IV
Żyj Bogiem, przez wiarę i uwielbienie, przez ufność i oddawanie siebie, przez miłość i uczynki, przez adorację i ofiarę.
16 IV
Myśl dobrze, bo dobra myśl jest rodzicielką dobrych czynów; chciej dobrze, bo dobra wola wykonuje dobro.
17 IV
Boże Dzieciątko niech uczy cię pokory, której nigdy dosyć; milczenia, które z Bogiem mówi; radości, która drugim świadczy dobrze; posłuszeństwa, w którym miłość z pokorą czyni wolę Bożą.
18 IV
Ucz się ciągle od Matki Najświętszej i św. Józefa, byś Dzieciątko Jezus nosiła w sercu i w myśli.
19 IV
Wszystko co zewnętrzne przemija, a zostaje i uwiecznia się to, co zostało uczynione z czystej intencji dla Boga.
20 IV
Więcej sprawi miłość niż prawda, bo przez miłość prawda stanie się miłością.
21 IV
Życzę, byś była jedną z dusz mężnych i wielkodusznych, co nie tchórzą przed cierpieniem, nie kwilą nad każdą trudnością, lecz zwyciężają siebie.
22 IV
„Mała droga” – to nie tylko uśmiech, radość; ale to mężne noszenie krzyża, zaparcie się siebie na całego.
23 IV
Gdy gorliwość jest w duszy, ze słabym zdrowiem daleko więcej się zrobi, niż w dobrym zdrowiu bez gorliwości.
24 IV
W miłości do Eucharystii i do Matki Najświętszej znajdziesz zrozumienie wartości życia, a także pokój wewnętrzny.
25 IV NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Nie idź za fałszywymi pasterzami, których tyle jest na świecie, ale za Jezusem umartwionym, upokorzonym, wydającym siebie za owce swoje i za ich zbawienie.
26 IV
Każdy z nas, z woli Bożej, jest budowniczym własnego życia przyszłego, Bóg zaś jest architektem.
27 IV
Znoś ze spokojem swoje osamotnienie, sił duchowych szukaj nie w oparciu się o ludzi, ale o Bożą łaskę, o bliskość obcowania z Nim w modlitwie.
28 IV
Uważamy nasze cierpienia za krzyż, a one w myśli i Opatrzności Bożej są łaską.
29 IV
Tyle więc szczęścia w duszy, ile Boga w duszy.
30 IV
Czas zawsze się starzeje, wieczność zawsze jest młoda – ja do niej dążę, i latami, i pragnieniem – bo to powrót do Ojca.

1 II
Ucz się modlić modlitwą Dzieciątka Jezus i patrzeć na wszystko Jego oczyma.
2 II  Ofiarowanie Pańskie. Dzień życia konsekrowanego.
W posłuszeństwie zamyka się cała treść życia zakonnego: wola Boża, uświęcenie i pewność czynienia dobrze; w miłości siostrzanej jest duch ofiary i poświęcenia siebie, czyli oddanie siebie Bogu i siostrom.
3 II
Rozwijaj w prostocie i szczerości woli dary Boże: poznanie przez wiarę, dążenie przez ufność a wszelkie akty przez miłość.
4 II
Trudności przychodzą i przechodzą – Bóg jest zawsze ten sam i bardzo blisko.
5 II
Cnoty bowiem, najlepiej pokazują swoje prawdziwe oblicze w codziennym, wzajemnym obcowaniu, w pełnieniu cichego posłuszeństwa, zwłaszcza tam, gdzie ono kosztuje.
6 II
Gdy coś mówisz o drugich - ćwicz raczej milczenie, bo nawet prawdę mówiąc, łatwo wykroczysz przeciw miłości.
7 II
Niech w Was i przez Was rośnie Imię Dzieciątka Jezus, niech rośnie chwała Jego i naszej wspólnej Matki.
8 II
Niech Duch Święty będzie ci nauczycielem, jak w Nim i z Nim, i przez Niego uwielbiać Słowo, które stało się ciałem.
9 II
Niech w miłości Dzieciątka Jezus i Jego Matki uświęca się twoje życie – codzienne obcowanie niech doskonali się pod wpływem Ducha Świętego, w Jego darach i owocach.
10 II
Święty Józef niech gospodarzy – ucząc was cichej, spokojnej pracy, z ciągłym wejrzeniem na Dzieciątko Jezus i Jego Matkę.
11 II  NMP z Lourdes
Życzę ci, byś pozdrawiając „Łaski pełną”, bogaciła się w Jej czystość duszy, w Jej pokorę i gotowość na wolę Bożą.
12 II
Niech łaska Boża oświeca, prowadzi, doskonali i uczyni cię świętą – wówczas zrozumiesz, że można cierpieć i uśmiechać się a nawet śpiewać.
13 II
Nie zrażaj się ani sobą, ani błędami drugich, ale wszędzie i wszystkim nieś Miłość, która rodzi się ze Słowa, które ciałem się stało, które wiąże duszę z Bogiem.
14 II
W trudnościach – zawsze się módl, bo modlitwa to wszechmoc prosząca.
15 II
Miłość niech będzie pobudką twoich czynów.
16 II
Myśl niech będzie szeroka i głęboka, wola pokorna, ale mocna, wykonanie święte i trwałe – we wszystkim radość Bożej bliskości.
17 II  Środa Popielcowa
Wejdź na drogę umartwienia – wszędzie bez kompromisów, bo jeśli twoje ziarno nie obumrze, ani źdźbła nie wypuści.
18 II
Dziecięctwo jest drogą krzyża i radością w krzyżu.
19 II
Najważniejszym dobrem jest miłość i pokój wewnętrzny.
20 II
Do ufności i oddania się Bogu, dołączyć trzeba radość ducha, że przez
cierpienia będzie można dać dowód naszej miłości.
21 II   1 Niedziela Wielkiego Postu
Jeśli spodobałoby się Panu, właścicielowi życia, zażądać ofiary z życia, daj je ochotnie – za Kościół święty, za tryumf prawdy i miłości..., za dobro dusz najwięcej opuszczonych, cierpiących duchowo i fizycznie.
22 II
Zachowaj zawsze pokój – znak obecności Pana Jezusa, i czyń dobrze z radością.
23 II
Nie zamykaj się w sobie, ale wszędzie rozsiewaj miłość i radość, bo taki jest owoc ofiary.
24 II   137. rocznica urodzin Sł. B. Anzelma Gądka
Święty Józef mówi do rodzin czynem i życie jego woła do wszystkich rodzin, by strzegły fundamentu świętości i czystości życia Bożego w rodzinie.
25 II
Im bardziej się starzejemy, tym więcej bądźmy prostymi jak dzieci.
26 II
Życzę byś miała wiarę, która jest widzeniem i miłość, która żyje pokorą i oddaniem.
27 II
Jeśli przyjmujemy cierpienie i w nim dajemy życie Bogu, to akt ten jest również wyznaniem wiary, aktem złączenia z Krzyżem Jezusa, aktem uwielbienia Boga w Jego woli i rządach.
28 II
Niech łaska Ducha Świętego będzie fundamentem twego dziecięctwa, a pokora jego rozwojem.

1 I  Świętej Bożej Rodzicielki
Bądź dzieckiem tej Matki, która nam dała Boga z ludzkim sercem – byśmy mogli choć trochę pojąć, jak nas Bóg ukochał i stać się dziećmi Bożymi na Jego wzór.
2 I
Prostota większa jest od siły, szczerość wyższa od nauki, pokora mocniejsza od pewności siebie, a ofiara rodzi miłość i rodzi się z miłości.
3 I  Najświętszego Imienia Jezus
Imię Jezus jest ponad wszelkie imię – imieniny Boskiego Dzieciątka obchodź codzienną wiernością, wielkodusznością w oddaniu siebie, w ofierze miłości.
4 I
Apostolstwo dziecięctwa jest najpiękniejszym środkiem uświęcania dzieci, by one były również apostołami przez swoją prostotę i niewinność.
5 I
Prostota myśli, prostota woli, prostota wykonania to najkrótsza droga do świętości.
6 I  Objawienie Pańskie
Roznoś wszędzie radość Bożą – niech to będzie twoją cnotą.
7 I
Staraj się być zawsze radosną – służba Bogu nie zna smutku, a ochotnego dawcę Bóg miłuje.
8 I
Przy żłóbku Maleńkiego wszystko zamieniaj w radość ofiary.
9 I
Gdziekolwiek będziesz, bądź radosnym dzieckiem w ofiarnej miłości Dzieciątka Jezus.
10 I
Dawaj miłość, niech ona będzie twoim uśmiechem do Dzieciątka Jezus i do Jego Matki.
11 I
Radości nie buduj na ludziach, lecz buduj ją na miłości, bo prawdziwa miłość Boga jest zawsze radością.
12 I
Czym więcej Bożej radości, tym mniej upadków. Smutek bowiem jest zabójczy dla cnoty – odbiera siły fizyczne i duchowe.
13 I
W żłóbku, na krzyżu i w tabernakulum szukaj Boskiego Mistrza.
14 I
Niech twoje życie rozwija się i doskonali w dziecięctwie Bożym, w prostocie prawdy i miłości.
15 I
Łaska Ducha Świętego niech cię uświęca, oświeca i utwierdza w naśladowaniu Boskiego dziecięctwa, byś była jego apostołką przez pokorą i prostotą twego obcowania z Bogiem i bliźnimi.
16 I
Gdy duch jest mocny, nawet słabe ciało czyni cuda.
17 I
Opuść siebie, a znajdziesz Jezusa i w Nim Twoją pełną radość i doskonałość.
18 I
Odnawiaj się codziennie w Duchu Świętym – a ciągle będziesz pod wpływem Jego łaski i będziesz czynić, co się Bogu podoba.
19 I
Dziecięctwo jest odblaskiem Syna Bożego, a więc z nim przychodzi do nas Ojciec, a Duch Święty rozlewa w nim swoją miłość, tak, że stajemy się świątynią Ducha Świętego i jesteśmy podobni do Syna Bożego.
20 I
Dzieciątko Jezus niech mnoży lata, nie według biegu czasu lecz mądrości, która jest smakiem Boga w duszy, która patrzy na życie według najwyższej przyczyny i pobudki, i to czyni życie doskonałym.
21 I
Gdzie jest miłość, tam stałym gościem jest Bóg i Boża Rodzina.
22 I
Rośnij dzień, i rok, i lata – w łasce i mądrości, a najwięcej w miłości, która jest formą Bożą wszystkich poczynań.
23 I
Pokora jest fundamentem miłości, a ofiara jej szczytem.
24 I
Maryja niech cię poucza, jak być służebnicą – wówczas zrozumiesz, że „Słowo” życiem stało się w tobie.
25 I
Życzę ci zdrowia i wesela, bo świętość powinna być radosna. Smutna bowiem świętość, jest „smutną” świętością.
26 I
Bądź jak dziecko: prosta, radosna, pokorna – bądź nie sędzią prawdy czy pokoju, ale Aniołem pokoju.
27 I
Kto miłuje, w Bogu mieszka – czyń więc „prawdę w miłości”.
28 I
Bądź dzieckiem pokory i miłości, a będziesz dzieckiem Maryi.
29 I
Miej zawsze w duszy Pana Jezusa, On cię więcej pouczy, niż wszystkie słowa ludzkie, bo On jest „Słowem” i wszystko w czyn zamienia.
30 I
Gdy jesteś smutna – patrz na Dzieciątko, gdy się modlisz – obejmuj Dzieciątko, gdy pracujesz – patrz na Dzieciątko; gdy jesteś roztargniona, zniechęcona, gdy cierpisz – wejrzyj na Matkę Najświętszą i bierz od niej Jezusa - twoją siłę, twoją radość, twoje wszystko!
31 I
Żyj Bogiem, nie sobą! Żyj obecnością Dzieciątka, nie twoją miłością własną! Żyj radością Bożą, a nie wyrzutami sumienia! Wówczas będziesz szczęśliwa!

1 XII  
Dopatrujcie się u innych tylko dobra, a na pewno będziecie coraz doskonalsi.
2 XII
Niech Boże Dziecię będzie twoim nauczycielem i przedmiotem nauczania, z Nim będziesz rosła w łasce, w modlitwie i w tej mądrości, która oświecać i uświęcać będzie „malutkich”.
3 XII
Gdziekolwiek będziesz, nieś sztandar Dzieciątka i cnoty dziecięce, byś za przykładem Niepokalanej Dziewicy była wieczną służebnicą Pana.
4 XII
Trzeba rozszerzać rozum przez wiarę, serce ćwiczyć przez ofiarę i radość, by nie było „głośnego” męczeństwa, lecz pogodne i ciche pełnienie woli Bożej.
5 XII
Nic tak nie szkodzi własnemu uświęceniu i miłości Bożej, jak swoje „Ja”, trzeba je pogrzebać przez umartwienie sądu i woli.
6 XII  2 NIEDZIELA ADWENTU
Błogosławię na radość, bo to lekarstwo bardzo skuteczne na wszystkie niemoce.
7 XII
Apostolstwo wtedy jest wydajne, kiedy wypływa z pełności Boga w duszy.
8 XII NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
Matka Najświętsza niech to sprawia swoim słówkiem u Dzieciątka Jezus – byś była wielka pokorą i wielkodusznością, i w dziecięctwie duchowym poznawała coraz bardziej tajemnice ofiary i miłości, które Ojciec niebieski objawia maluczkim.
9 XII
Codziennie obchodź pamiątkę Wcielenia i codziennie ze czcią Gabriela pozdrawiaj Niepokalaną Matkę Dzieciątka.
10 XII
Dzieciątko Jezus poprowadzi cię do Matki, a Matka do Dzieciątka Jezus.
11 XII
W Dziecięctwie Bożym jest pełnia wiedzy i świętości.
12 XII
Niech wzorem będzie Matka Najświętsza, jak uwielbiać Boskie Dziecię w prostocie wiary, w objęciach nadziei i miłosierdzia, w zjednoczeniu miłości i w codziennych uczynkach.
13 XII  3 NIEDZIELA ADWENTU
Święty Józef niech was prowadzi do Betlejem w cichej, wewnętrznej adoracji wraz z przeczystą Dziewicą Maryją, aby uwielbiać Króla wieków, który stał się maleńki, pokorny, wyniszczony.
14 XII  ŚW. JANA OD KRZYŻA
Daj siebie na miłość i ofiarę, a znajdziesz szczęście i radość nawet na wysokości krzyża.
15 XII
Głoś życiem i słowem, że należysz całkowicie do Pana Jezusa.
16 XII  POCZĄTEK NOWENNY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Proś Dzieciątko Jezus, byś w nowennie do Jego i naszej uroczystości, szła do Betlejem z żywą wiarą i dziecięcą ufnością, która codzienną ofiarę życia wykonuje z radosną miłością.
17 XII
Każdy dzień niech będzie przygotowaniem na święta, i każdy będzie świętym dniem wiary, ufności i modlitwy, dniem miłości i ofiary.
18 XII
Miej zawsze serce czyste, a wolę mocną i wytrwałą, daleką od próżności i miłości własnej.
19 XII
Niech Dziecię Jezus uczy cię być mężną, nie szukać miłości dla siebie, ale żyć miłością do Niego i do bliźnich.
20 XII  4 NIEDZIELA ADWENTU
Trwaj w tej nowennie – codzienną pokorą, obecnością Maleńkiego – codzienną jednością miłości i oddania się.
21 XII
Szukaj w sobie Dzieciątka Jezus, a nie gub się sama w sobie.
22 XII  
Dziecięctwo wyznawaj nie słowami ani myślami, ale prawdziwymi cnotami.
23 XII
Żyj ofiarą ołtarza, przy którym tak często usługujesz.
24 XII
Niech twoją radością będzie posłuszeństwo, niech twoim weselem będzie ofiarna miłość, niech twoim życiem będzie Dzieciątko Jezus.
25 XII  BOŻE NARODZENIE
Odnów się przy żłóbku Jezusa – pielęgnuj i przygotuj Jego « pieluszki », gdy się rodzi na ołtarzu – i kochaj Go sercem Jego Matki Najświętszej.
26 XII  ŚWIĘTEGO SZCZEPANA
Szczególnie pielęgnuj: pokorę, prostotę, cichość, skupienie wewnętrzne, radość szczerą i ofiarną miłość – byś zawsze żyła dziecięctwem Jezusowym.
27 XII  ŚWIĘTEJ RODZINY
Nade wszystko kochaj Boże Dzieciątko i Jego Matkę, i św. Józefa. W każdym momencie bądź Dzieckiem Bożym.
28 XII
Niech Boże Dzieciątko Jezus, które zawsze czyniło „co się Ojcu podoba” i zawsze szukało „chwały Ojca” – nauczy cię, jak pracę łączyć z modlitwą.
29 XII 
Niechże Boże Dziecię wprowadzi cię w tajemnice swego dziecięctwa, by stały się one twoją własnością i świętością.
30 XII
Niech radość dziecięca rozpromienia twoje życie wewnętrzne i zewnętrzne – byś była radosną świętą.
31 XII  99. ROCZNICA ZAŁOŻENIA ZGROMADZENIA
Niech każdy krok na drodze dziecięctwa będzie radością i miłością