Przeskocz do treści

1 X Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Nie smuć się sobą, ale zawsze rozwijaj skrzydła ufności, oddając się całkowicie Bogu.
2 X Aniołów Stróżów
Bądźcie wiernymi Dzieciątku Jezus, na małej drodze do świętych wysiłków, a skutek będzie świętością.
3 X
Modlę się za ciebie, byś była świętą według planu Bożego Architekta.
4 X
Życzę, by łaska zwyciężała zawsze naturę, a Dzieciątko Jezus było zawsze waszym Panem.
5 X
Rośnij dobrocią, cichością, miłością; pouczaj przykładem, rzadziej słowem, rzadko upomnieniem, nigdy gniewem.
6 X
Gdy czujesz się słabą, jakby złamaną - wtedy więcej ci potrzeba pokornej ufności, aniżeli siły.
7 X  NMP Różańcowej
Matka Najświętsza niech będzie dla was nauczycielką cnoty i uczy kochać Dzieciątko Jezus.
8 X
Oddaj się Miłościwej Miłości - tam znajdziesz nie tylko siłę, ale i radość w tym, co po ludzku ma najmniej radości - znajdziesz radość w cierpieniu.
9 X
Nie lękaj się radości, rozszerzaj duszę wielkodusznością, bo wszystko co przeżywasz, to przyczyna i pobudka radości, bo w tym możesz praktycznie powiedzieć, że kochasz Boga.
10 X
Dziecięctwo niech będzie ufne, z pełnym oddaniem się miłości, ofiarne i radosne. Gloria in excelsis... nie może mieć smutku, ani « grzebania się » w sobie, ale ma być « zagrzebaniem się » w Miłość.
11 X
Bierz jednak wolę Bożą, jak przychodzi, i dawaj życiu wewnętrznemu ruch i rozmach.
12 X
Zwycięski Krzyż Chrystusa niech was prowadzi do chwały; miłujcie, jak On miłował, bądźcie jedno w Jego miłości i trwajcie w Jego miłości.
13 X
Jeśli nie możesz albo jeśli nie umiesz żyć radością swoją, to żyj radością Bożą, radością Dzieciątka Jezus.
14 X
Bądź więc wierna łasce, która się mocno odzywa w twojej duszy i rozwija w tobie życie w prostocie i szczerości wiary, nadziei i miłości.
15 X  Św. Teresy od Jezusa i 54. rocznica śmierci sł. B. Anzelma Gądka OCD
Proszę naśladować naszych świętych: św. Teresę wielką i małą, św. Ojca Jana od Krzyża, którzy umieli być wielkodusznymi, nawet wtedy, kiedy wszystko zawodziło.
16 X
Cierpienie zawsze będzie znakiem, że Pan Jezus o tobie pamięta i kocha cię!
17 X
Krzyż będzie wisiał nie tylko na ścianie, nie tylko na piersiach, ale wciśnie się często głębiej, i zaboli całe jestestwo - wtedy „Bądź wola Twoja” - będzie aktem miłości i ofiary.
18 X
Życzę, byś przestała « chwiać się », a chodziła prosto, jak szczere dziecko, w miłości i radości Dzieciątka i Jego Matki.
19 X
Potrzeba ci cierpienia, by owocem jego była moc ducha i wyrobienie wielkoduszności.
20 X
Pod sztandarem Chrystusowego Krzyża zwycięskie idźcie do Jego królestwa.
21 X
Dzień za dniem niech ci powtarza dobroć i miłość Bożą, zwłaszcza, gdy cierpisz fizycznie czy duchowo.
22 X 
Ja pragnę widzieć cię zawsze radosną; wszak z łaską masz niebo w sobie i nad sobą. To drugie niebo jest czasem zakryte, ale słońce za pokrywą świeci.
23 X
Pokora jest służącą, która kocha; miłość jest królową, która służy.
24 X
Nie chciej, by cię kochano – choć można się o to starać, bo to kluczyk do serca; pragnij jednak kochać, bo to staje się ofiarą.
25 X
Miłość, « trzymając się za ręce » z pokorą, wszystko przezwycięży!
26 X
Droga miłości jest zawsze drogą krzyża, więc za krzyż trzeba przynajmniej dziękować, jeśli nie ma się odwagi o niego prosić.
27 X
Cierpienia duchowe poczynają cię otaczać, niech one wyrabiają twoją ufność i twoją miłość nie tylko do Pana Jezusa, ale i do tych, co bywają przyczyną cierpienia.
28 X
W prawdziwym dziecięctwie wszystko jest łatwe, bo Bóg jest mocą swoich dzieci.
29 X
Rozjaśniaj oblicze twoje Słońcem Bożym, bo lubisz chować się w cień albo nawet w chmury - niech Boże Dziecię i Jego służba wszędzie i zawsze będzie ci weselem.
30 X
Wola Boża jest zawsze wykładnikiem naszych czynności i naszej świętości.
31 X
Gdy są trudności, nie trzeba myśleć o sobie, ale radzić się Pana Jezusa, jak wybrnąć z trudności, a jak się nie da - cierpieć, bo z cierpienia wyjdzie zawsze dobrze „upieczona” cnota.

1 IX
Wsłuchaj się w to, co mówią o Bogu ptaki, kwiaty, lasy i góry, a najwięcej wsłuchaj się w swoje serce, co ono mówi o Bogu i czy bije dla Niego.
2 IX
Niech radością twoją będzie być małą i pokorną, a nade wszystko Bogiem przejętą!
3 IX
Bądź pełna pokory, posłuszeństwa i miłości - tej, która daje zawsze, nie bacząc na to, czy nie braknie, bo miłość prawdziwa czerpie nie ze swej „szklaneczki”, lecz z morza Boskiej miłości.
4 IX
Świętość to najlepszy kaznodzieja, który przed słowem posyła przez modlitwę łaskę, dlatego - „bądź dzieckiem łaski”.
5 IX
Rośnij w łasce, rośnij w mądrości maluczkich i rozwijaj się w cnotach - w słońcu obecności Bożej.
6 IX
Niech łaska będzie zawsze mocniejsza od twojej woli, a radość zwycięstwa nad sobą niech pomnaża twój postęp w miłości.
7 IX
Niech twoja obecność w Bogu będzie ciągłą modlitwą miłości, a najwięcej niech będzie pełnością twej duszy.
8 IX  Narodzenia Matki Bożej
Maryja jest odbiciem, zwierciadłem Bożych piękności – więc Ją kochaj, naśladuj, dziękuj i podziwiaj – uczyń się służebnicą Królowej Wszechświata.
9 IX
Staraj się Jezusowi sprawiać radość swymi myślami, przez co sama będziesz w radości.
10 IX
Miłość bliźniego jest miłością Boga; wszak Pan Jezus, by okazać miłość do Ojca, nas umiłował i za nas się wydał.
11 IX
Nie zobaczysz może owoców twego apostolstwa – bo te owoce dojrzewają powoli – a choćby owoc nie przyniósł pokarmu choremu, będzie zawsze owocem miłości, która nie umiera lecz trwa wiecznie.
12 IX Imienia Maryi
Niech Matka Najświętsza uczy cię kochać mocno, cierpieć cicho i siać wkoło siebie radość służby Bogu.
13 IX
Gdy miłość w naszych duszach stanie się rozlewną, wtedy mnożą się cnoty, a z nimi dzieła miłości.
14 IX  Podwyższenie Krzyża Świętego
Miłość jest wiązanką wszystkich cnót - ćwiczenie cnoty i jej doskonałość jest codziennym męczeństwem.
15 IX  Matki Bożej Bolesnej
Czym więcej ukochasz Maryję, tym bliżej będziesz Jej Syna.
16 IX
Rośnij miłością – bo ona daje żywotne siły i rozwój każdego dobrego aktu.
17 IX
Rośnij w pokorze, bo ona jest nie tylko czystością duszy, ale także wykorzenieniem miłości i wrażliwości własnej – pokazuje niemoc, a wprowadza do duszy moc Bożą.
18 IX
Bądź daleką od tego faryzeizmu, który gdy ma poznanie czegoś, myśli, że już to osiągnął, a daleko mu do wykonania.
19 IX
Pan Jezus cię kocha i wiem, że i ty kochasz Pana Jezusa – niech On się w tobie modli, niech żyje swym życiem w tobie.
20 IX
Burze oczyszczają powietrze i sprowadzają pogodę – ty staraj się o pogodę ducha, ale bez gorączki, bo widzę, że chciałabyś zostać świętą przez „nieopanowane” pragnienie.
21 IV
Nie wszystko możesz, więc zostaw troskę Panu – On, przy twojej dobrej woli, zrobi dla ciebie to, co doskonalsze.
22 IX  Początek nowenny do św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Kontemplacja, praca, ofiarne poświęcenie, ciche apostolstwo codziennego wyniszczenia, wesele w Duchu Świętym - to życie Karmelu Dzieciątka.
23 IX
Ćwicz ducha dziecięctwa – trudno określić, jak to trzeba czynić, ale to jest pewne, że pokora i miłość stanowią doskonałość Dziecięctwa Bożego.
24 IX
Modlitwa wzajemna jest dowodem miłości w Bogu, bo łącząc serca z Bogiem, jednoczy je także wzajemnie.
25 IX
Rozdawaj słowa radości, bo serca ludzkie tak jej potrzebują, a z radością – słowo Boże, byś była z Dzieciątkiem Apostołką.
26 IX
Kiedy się pracuje wspólnie albo dla wspólnego dobra, to Pan Jezus jest także w tej pracy.
27 IX
Pobudką pracy niech będzie zawsze chwała Boża, owocem pracy niech będzie uświęcenie.
28 IX
Ile kroków wykonujesz dziennie, tyle niech będzie za Panem Jezusem, tyle aktów miłości i ofiary.
29 IX
Pokora i miłość niech ożywiają każdy uczynek, bo pokora kładzie fundament, a miłość wznosi się ku szczytom.
30 IX
Cierpienia wewnętrzne niech cię jednoczą z Dzieciątkiem.

1 VIII
Dziećmi bądźcie: prosto myślcie, mówcie, chodźcie, czyńcie, prosto i ofiarnie kochajcie, bo do Boga „prosto” iść trzeba.
2 VIII
Każda „krzywizna” czy w myśli, czy w słowie, czy w uczynku zbacza z drogi dziecięctwa.
3 VIII
By ducha zachować, potrzeba cierpienia; bez cierpienia nie ma podobieństwa do Pana Jezusa, ani dziecięctwo wyrobić się nie może.
4 VIII
Bądź radosną świętą, bo świętość bez radości jest podejrzana – świętość zawsze powinna być słoneczna – takiej ci życzę i na nią błogosławię.
5 VIII
Nie ma innego sposobu kochania Pana Jezusa, jak proste, miłosne wejrzenie na Niego.
6 VIII  Przemienienie Pańskie
Życzę ci pokoju i ciszy we własnej duszy – ucz się cicho cierpieć, a będziesz miała radość w sercu.
7 VIII
Świętą jeszcze nie jesteś, ale jesteś na drodze świętości; więc idź wiernie z ufnością i oddaniem się w codziennej miłości.
8 VIII 
Z krzyża idzie moc, ze żłóbka idzie radość – przeto bądź radosna i ofiarna.
9 VIII
Ćwicz się w modlitwie, żebyś umiała słyszeć głos łaski i z tą łaską współpracować, byś nie zagłuszała tego głosu swoją własną wolą, lecz umiała żyć ofiarą ze siebie radosną i ochotną.
10 VIII
Przede wszystkim miej wesele, bo ono jest zdrowiem; potem miej pokorę, bo ona nie tylko umie znosić, ale cieszy się z trudności.
11 VIII
Największe zwycięstwo to „opanować siebie”.
12 VIII
Życzę ci radości, lecz tej która się rodzi z Krzyża, bo inna radość jest zwodnicza.
13 VIII
Gdy wola jest dobra a korzenie pokory głębokie, nie buduje się na piasku, ale na fundamencie mocnym i skalnym.
14 VIII
Idź z pokojem, z ufnością i radością naprzód - nie trzeba tu liczyć upadków czy zwycięstw, lecz ufność i miłość pomnażać.
15 VIII  Wniebowzięcie NMP
Niech Maryja pociągnie was świeżością i nieskalanością cnót swoich do wysokości tej łaski, w której życiem i cnotami objawia się prawdziwe oblicze Dziecka Bożego.
16 VIII
Piękniejszą zaś jest rzeczą świadczyć miłość, niż ją odbierać.
17 VIII
Nie chciałbym byście wiele mówiły o miłości; czasem mogłoby to być znakiem braku miłości.
18 VII
Miłość jest jak dusza, nie widzisz jej, ale czujesz - chcę i modlę się, byście czyniły miłość, nie żądając jej, ale dając.
19 VIII
Miłość to królowa bez berła i korony, najszczęśliwsza, gdy może służyć.
20 VIII
Nie ma większej radości, jak kochać prawdziwie Boga i dla Boga bliźnich; nie ma większego udręczenia, jak kochać siebie i szukać miłości u ludzi.
21 VIII
Niech radość będzie zaprawą modlitwy, uśmiechem w cierpieniu, zaczynem świętych myśli i codziennych zajęć.
22 VIII
Wiem, że cierpisz często – niech to cierpienie będzie ci zdrowiem duszy i przypomnieniem miłosnej obecności Bożej.
23 VIII
Rośnijcie i roznoście dobrą woń Dzieciątka Jezus.
24 VIII
Miłość słodzi twardość prawdy i służby - sprawia, że jarzmo Jezusowe jest słodkie a brzemię jest lekkie.
25 VIII
Niech wszystko będzie radością: modlitwa, praca, cierpienie - radością Dzieciątka i Jego Matki.
26 VIII  NMP Częstochowskiej
Z Matką Najświętszą stójcie pod Krzyżem, zawsze jednak radosne tą radością miłości, która i w największym cierpieniu umie się cieszyć weseląc drugich.
27 VIII
Modlitwa, ofiarna miłość i radość niech będą formą waszego działania i obcowania z Dzieciątkiem Jezus i Jego Matką.
28 VIII
Pan Jezus zasmuci, Pan Jezus pocieszy, a cierpienia znoszone z pogodą ducha zamieniają się w świętość.
29 VIII
Karmel żyje modlitwą, cierpieniem, żyje radością, której niebem jest miłość Boga i miłość wzajemna.
30 VIII  Pamiątka Przebicia Serca św. Teresy od Jezusa
Pokornie – na ile mnie stać – całuję nóżki Dzieciątka i proszę Je, by rozszerzyło swój skarbiec dla was i bogaciło was jednością i miłością.
31 VIII
Święci mają w sobie nie tylko obraz, ale i doskonałość Pana Jezusa, więc tej doskonałości życzę.

1 VII
Wola Boża jest zawsze najwyższą normą miłości i uświęcenia siebie i drugich.
2 VII
Bywa, że po „Bożych wczasach” rodzi się gorączka działania, więc radzę mierzyć siły termometrem roztropności, darem Ducha Świętego, który działa pod miarą, wagą i liczbą.
3 VII
Rzeczywistość twoich lat, nakazuje patrzeć nie na bieg, ale na metę, i używać w biegu nie tyle szybkości nóg, ile „skrzydeł” modlitwy, bo ta jest najpewniejszym samolotem wyścigowym.
4 VII
Chwalimy Boga w Świętych Jego, chwalimy ludzi, gdy w Bożej świętości chodzą.
5 VII
Niech życie twoje będzie strojne, nie w te kwiaty, co więdną, ale w te żywe, co się nazywają cnotami, a wszystkie łączą się w jednym bukiecie, który nazywa się miłością.
6 VII
Modlę się o miłość, która jest formą życia Bożego i wspólnego.
7 VII  NMP Matki Łaski Bożej
Jedna jest tylko Matka – Matka Jezusowa, która zawsze śpiewa w duszy „Magnificat”.
8 VII
Rozwijaj apostolstwo miłości przez modlitwę i codzienną ofiarę.
9 VII
Miłość ożywia wszystko, karmi się ofiarą, mocniejsza jest od ognia, który trawi ciało - więc powołaniem twoim niech będzie ofiarna miłość – prosta, szczera, dziecięca, taka codzienna, a zawsze nowa.
10 VII
Wczuwaj się w prawdy Boże, by były ci życiem – a najwięcej, by ci był życiem Sam Sprawca tych tajemnic, odsłaniając ci coraz więcej bogactwa swoje.
11 VII
Rozszerzaj serce, nie „drobnij się”, ale szeroką miarą kochaj.
12 VII
Świętość karmi się i doskonali przed tabernakulum, w którym jest niebo ziemskie, bo jeszcze w wierze i nadziei - póki nie zamieni się w jasność i radość miłości.
13 VII
Nie lękaj się „siebie”; naturalną nieśmiałość zwyciężaj mocą ducha, pokorą serca i prostotą obcowania.
14 VII
Mów mało, czyń wiele i święcie, bo więcej znaczy przykład niż słowa.
15 VII
Życzę, byś łączyła miłość z ofiarą, uśmiech z cierpieniem, bo wtedy doskonałość jest pełna.
16 VII  Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Matka Najświętsza, ozdoba Karmelu, niech na swoje święto ubierze swe dzieci w nowe sukienki – w świeżość i żywotność łaski!
17 VII
Modlę się za Matkę i dzieci, by wspinały się na szczyty nie tatrzańskich piękności, ile na szczyty Karmelu, gdzie kwitnie modlitwa - rozmowa z Bogiem, gdzie jednoczy miłość i uświęca praca, a radość słoneczna uszczęśliwia codzienne obcowanie.
18 VII
Kochaj i naśladuj Dziecię Jezus, bo to wzór dziecięctwa Bożego; kochaj Matkę Jezusową, jako Matkę tego dziecięctwa.
19 VII
Niech skromna radość będzie jakby twoim odzieniem, i nie tylko sama bądź radosna, ale wszystkim wkoło radość sprawiaj miłością.
20 VII
Bądź męczennicą nie przez ogień czy żelazo - ale przez miłość, jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która od trzeciego roku życia nic nie odmówiła Jezusowi.
21 VII
Najpiękniejszą muzyką dla Boga jest święte milczenie w radości, gdy patrzysz, kochasz, podziwiasz.
22 VII
Życzę ci cichego życia miłości i ofiary, które krwi nie przelewa – raczej objawia gotowość cierpienia w wiernym pełnieniu powołania.
23 VII
Z wielką pokorą i ufnością, a nade wszystko z wielką miłością, idź do Pana Jezusa – a będziesz lepszą.
24 VII
Niech duch misyjny rośnie, a obecnie potęguje się modlitwą i ofiarą; w swoim czasie wyda obfite owoce.
25 VII
Nawet drobne upadki trzeba brać, jako budzik do pokory i miłości; wtedy one więcej pomagają niż przeszkadzają, bo rzucają duszę w objęcia Boże.
26 VII
Ze wszystkimi twoimi sprawami idź prosto i ufnie do Pana Jezusa, nie kręcąc się koło siebie.
27 VII
Patrząc na Jezusa, na Jego miłość do Ojca i do braci, znajdziesz rozwiązanie trudności, nauczysz się ofiary, odczujesz radość czynienia dobrze.
28 VII
Jeśli czasem nie będziesz miała odwagi pokazać się Panu Jezusowi, idź do Jego Matki, przedstaw się, jaka jesteś, a Ona pouczy cię i pocieszy, i powie ci: Wszystko cokolwiek poleci ci mój Syn - czyń, a znajdziesz

pokój, wesele i „dobre wino”.
29 VII
Życzę ci pogody ducha, niech Boże Dziecię będzie twoją radością a ty Jego – uśmiechem zdobywaj Jego miłość!
30 VII
Więcej mi zależy na twoim zdrowiu niż na wiedzy, a najwięcej na cnocie, która umie i ze zdrowia, i z nauki, dać chwałę Panu Bogu.
31 VII
Nie wolno nam być miernymi - odmierzać Panu Jezusowi, ale trzeba nam być w każdej chwili wiernymi, zawierzyć i dawać dowody naszej wiary i miłości.