Przeskocz do treści

MODLITWA DO BOŻEGO DZIECIĄTKA

Modlitwa O, Boskie Dziecię, pragniemy? została wypowiedziana przez Sługę Bożego  1 I 1952 r. w kaplicy Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, w obliczu prześladowania Kościoła i zagrożenia kasatą zakonów przez władze komunistyczne.

O, Boskie Dziecię,
Pragniemy,
by Imię Twoje było znane, kochane, naśladowane.
Jezu, bądź mi Jezusem,
by na Imię Twoje wszelkie kolano klękało,
by każdy, kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony,
by od wschodu do zachodu była chwała Imieniu Twojemu,
by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie.

Cieszymy się,
że masz Ojca w niebie,
że w Duchu Świętym jesteś jedno z Ojcem, i
że Tego Ojca Tyś nas nauczył wzywać i kochać;
że masz Matkę, którą nam dałeś jako Matkę
naszego Zgromadzenia,
formę naszego życia, wzór, jak Ciebie kochać
i o Tobie rozmyślać mamy.

Dziękujemy Ci,
żeś nas odział sukienką Twoją i Matki Twojej,
żeś nas zaszczycił Imieniem Twoim,
żeś nas powołał do służby swojej
pod znakiem dziecięctwa Twego.
Dziękujemy Ci, za tę łaskę powołania.

Prosimy Cię,
by znak dziecięctwa Twego, był w duszy naszej
charakterem pokory i posłuszeństwa;
w ciele znakiem czystości;
w pokarmie, odzieniu, mieszkaniu znakiem ubóstwa.

Ślubujemy Tobie, Dziecię Boże,
w ręce Maryi Twej Matki,
w obecności świętego Józefa, Twego Ojca przybranego,
urabiać się na wzór Twego dziecięctwa,
róść w łasce i mądrości Twego dziecięctwa,
mówić i działać jako dzieci - prosto, szczerze i z miłością.

Wyrzekamy się
świata, szatana, pychy i wszystkich spraw jego.

Przyrzekamy natomiast:
śluby nasze zachować
i w doskonałości ślubów żyć i umierać,
żyć według naszych Konstytucji
i wiernie je zachować do śmierci,
gdziekolwiek będziemy.

Przyrzekamy Cię kochać,
jedyny nasz Maleńki Założycielu,
Boski Nauczycielu,
najprostszy i najświętszy Wzorze naszego życia.

Boskiemu Dzieciątku cześć!
Matce Najświętszej dzięki
za dar Dziecięcia i dziecięctwa!

O, Boskie Dziecię ?
błogosław nam, uświęcaj nas,
jednocz nas z Sobą,
i w Twym Bożym dziecięctwie
daj żyć i umierać. Amen.