Przeskocz do treści

Nowenna przed Uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 22 -30 września 2021

DZIEŃ I - 22 WRZEŚNIA "MAŁA DROGA"

Mała droga dziecięctwa duchowego polega na tym, by myśleć i czynić pod wpływem cnoty, jak myśli i czyni dziecko naturalnie. Wejść na tę drogę to znaczy zachować się w stosunku do Ojca niebieskiego, jak zachowują się dzieci względem swego ojca ziemskiego, to przenieść w dziedzinę nadprzyrodzoną duszy cechy dziecięce i żyć wobec Boga, jak żyją małe dzieci przed oczyma naszymi”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

 

ŚWIĘTA TERESO OPIEKUNKO MAŁYCH I POKORNYCH – MÓDL SIĘ ZA NAMI.


DZIEŃ II - 23 WRZEŚNIA
„DZIECIĘCTWO DUCHOWE”

„Jak dziecięctwo Jezusowe nie ogranicza się do Jego lat dziecięcych, lecz jest cechą całego Jego życia tak na ziemi, jak i w niebie, tak i dziecięctwo duchowe według Ewangelii i praktyki św. Teresy obejmuje wszelki wiek i stan, i powołanie, i wszystkie dusze, które pragną wejść do królestwa”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

ŚWIĘTA TERESO MISTRZYNI DROGI DZIECIĘCTWA DUCHOWEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI.


DZIEŃ III - 24 WRZESIEŃ „POKORA”

„Pokora odziewa wszystkie cnoty suknią prawdy, gdzie ona nie towarzyszy cnocie, tam nie ma cnoty, tam jest albo samolubstwo, albo faryzejstwo, albo obłuda”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

ŚWIĘTA TERESO WZORZE POKORY, PRZYJMUJĄCEJ WSZYSTKO, JAKO DAR BOGA – MÓDL SIĘ ZA NAMI.


DZIEŃ IV - 25 WRZESIEŃ -„PROSTOTA”

„Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest arcydziełem Boskiego Mistrza, arcydziełem, w którym doskonałość prostoty i naturalność schodzą się z nadprzyrodzonym pięknem wykonania... Prostota prawdziwa jest jakby przeniesieniem naszego myślenia i naszego chcenia w myślenie Boga i w chcenie Boga, i w wykonanie Boże”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

ŚWIĘTA TERESO UMIŁOWANE DZIECKO OJCA NIEBIESKIEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI.


DZIEŃ V - 26 WRZESIEŃ - „UBÓSTWO”

„Jestem niczym, tak mówi dusza do Boga, do Ojca w niebie, Tyś jest moją mocą i wszechmocą! Nic nie mam, Tyś jest moim bogactwem! Dusza nie liczy na siebie, na swoją pracę, na swoje zyski, nie czyni oszczędności na jutro, nie magazynuje na czas głodu, ale żyje z dnia na dzień tym, co otrzymuje z rąk Ojca. Stąd też nie mając nic, nic nie traci, a z opatrzności Ojca we wszystko obfituje”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

ŚWIĘTA TERESO WZORZE AUTENTYCZNEGO ŻYCIA DUCHOWEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI!


DZIEŃ VI - 27 WRZESIEŃ - "UFNOŚĆ"

"To, co boli serce Jezusowe, to brak ufności i zaufania. Jezus kocha nas do szaleństwa – jakże Mu nie ufać?”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

ŚWIĘTA TERESO WZORZE DZIECIĘCEJ UFNOŚCI
I ZAWIERZENIA BOGU – MÓDL SIĘ ZA NAMI!


DZIEŃ VII - 28 WRZESIEŃ - "MIŁOŚĆ"

 

O, jakże wiele dusz jest zamkniętych dla miłości Boga! Te dusze trzeba otworzyć, żeby zrozumiały, że Bóg jest miłością; lecz by je otworzyć, trzeba własną duszę otworzyć bez zastrzeżeń na miłość Stwórcy.... Miłość Boga bez miłości bliźniego jest kłamstwem, złudzeniem”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

ŚWIĘTA TERESO IKONO TAJEMNICY BOGA-MIŁOŚCI – MÓDL SIĘ ZA NAMI!


DZIEŃ VIII - 29 WRZESIEŃ "OFIAROWANIE SIĘ MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ"

„W Akcie ofiarowania się Miłosiernej Miłości Boga, (...) ze strony Teresy mieszczą się wszystkie cechy dziecięctwa duchowego: być pokorną – niczym jestem; być ubogą – nic nie mam; ufać – i nigdy dosyć; oddać się Bogu – powierzając się Jego ojcowskim ramionom; niczego Mu nie odmawiać, a wiernie współdziałać z łaską miłosierdzia; wreszcie ofiarować się i powierzyć na całopalną ofiarę Miłości Miłosiernej – są one aktami, które nie przekraczają właściwości i zdolności dziecka w objęciach czułości Ojca, choć nie można zaprzeczyć, że są codziennym heroizmem, codziennym męczeństwem miłości”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

ŚWIĘTA TERESO RADOSNA OFIARO MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ – MÓDL SIĘ ZA NAMI!


DZIEŃ IX - 30 WRZESIEŃ "APOSTOLSTWO DZIECIĘCTWA"

Apostolstwo Teresy rodzi się, jak wszystkie jej cnoty z dziecięctwa duchowego, z miłości i ofiary. Miłość i ofiara Jezusa to pobudki apostolstwa Teresy...

Apostolstwo przykładu i modlitwy więcej nawraca i buduje, niż najwymowniejsze kazania... Apostolstwo zewnętrzne wypływa z założeń życia kontemplacyjnego, czyli ze zjednoczenia ducha z Bogiem”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

ŚWIĘTA TERESO CÓRKO KARMELU WSKAZUJĄCA DROGĘ DO ZBAWIENIA– MÓDL SIĘ ZA NAMI!