Przeskocz do treści

Modlitba

Modlitba o vyprošení milostí
na přímluvu ctihodného otce Anzelma Gądka OCD

Bože, z tvé vůle se otec Anzelm stal vzorem evangelijní dokonalosti a šířil nauku o Božím dětství tvého Syna; vyslyš mou důvěryplnou modlitbu, abych na jeho přímluvu obdržel(a) milost ?, o kterou tě vroucně prosím, a vděčně velebil(a) tvé milosrdenství. Amen.

Božské Dítě Ježíši, dej, aby otec Anzelm Gądek, který se stal hlasatelem tajemství tvého dětství a po celý život tě miloval, mohl být vyvýšen ke cti oltáře, přispíval k prohlubování naší víry a provázel všechny na cestě ke svatosti a spáse. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci

Imprimatur: Arcibiskup Władysław Ziółek,
Łódź, 10.01.2002 r. - L.dz. 61/2002


O milostech, obdržených na přímluvu ctihodného otce Anzelma Gądka OCD, uvědomte prosím, na adrese:

Postulację Sługi Bożego Anzelma Gądka OC
ul. Złocieniowa 38, 91-358 Łódź, Polska
tel. 42 659-24-97; 728 302 374
e-mail: azkarmel@archidiecezja.lodz.pl

Sestry Karmelitky Dítěte Ježíše
Karla Michala 50
156 00 Praha 5, Zbraslav, Česká Republika
tel.: (00420) 257 921 731
e-mail: kdj.zbraslav@centrum.cz