Przeskocz do treści

Hronoloģija

Hronolo?ija    Biogrāfija   Lūgšana     Publik?cijas

Dieva Kalpa Anzelma Gądek (Gondeka) dzīves kalendārs

24 II 1884  dzimtas mājās Maršovicēs pasaulē nāk Antona un Salomes no Kowalska (Kovaļskiem) otrais dēls;

25 II 1884 Kristībās draudzes baznicā Niegowić (Ņegovičos) saņem vārdus: Matejs Jāzeps;

1891-1895 ir Ņegoviču tautskolas audzēknis;

1895-1901 apmeklē Wadowice (Vadovices) ģimnāziju, dzīvojot baskāju karmelītu internātā;

1901 – 1903 pabeidz noviciātu un profesātu Černā pie Krakovas;

17 VIII 1902 saliek ordeņa pirmos solījumus;

1903-1904 studē filozofiju Vadovicēs ;

1904-1908 studē teoloģiju Pontifikālajā Gregora universitātē Romā ;

19 VIII 1905 saliek ordeņa mūžīgos solījumus ;

25 VII 1907 Romā saņem priestera svetības ;

1909-1915 kalpo pastoralajā darbā Krakovā, kā biktstēvs, garīgais vadītājs, sprediķotājs, klēriķu audzinatājs un teoloģijas pasniedzējs ;

1914 Krakovā nodibina Bērniņa Jēzus Brālību ;

1916-1917 uzturas Austrijā, kā teoloģijas pasniedzējs un poļu karmelītu klēriķu audzinātājs Lincā un Vīnē ;

1918-1920 ir klostera priors Vadovicēs un nodibina karmelītu mazo semināru;

31 VIII 1920 no Romas ģenerālā definitorija  tiek iecelts par pirmo provinciāli poļu baskāju karmelītu provincei ;

31 XII 1921 Sosnovcos nodibina Bērniņa Jēzus māsu karmelīšu kongregāciju ;

1925-1947 uzturas Romā, kā kolēgijas « Teresianum » rektors, liturģijas un morālteoloģijas pasniedzējs, ģenerāldefinitors, daudzu ordeņu kopienu biktstēvs;

1935-1939 Pāvesta Pija XI nominēts, pilda - augstāko garīgo semināru Polijā un dažādu tautu koledžu Romā -  apustuliskā vizitatora uzdevumu ;

1940-1950 Pija XII nominēts, ir Semināru Kongregācijas un Katoļu universitāšu konsultants ;

15 V 1947 atgriežas Polijā uz pastavīgu dzīvi ;

1947-1948 ir Vroclavas klostera būvētājs un kopienas prieksnieks ;

1948 -1960  trīs kadences ir poļu baskāju karmelītu provinces provinciālis, kā arī Varšavas klostera priekšnieks ;

1960-1969 uzturas Lodzas klosterī, kur nododas lūgšanai, vārda apustulātam, kā arī rakstniecības darbam ;

15 X 1969 mirst svētīgi Lodzas klosterī. Viņa kaps pēc ekshumācijas 1990.g., atrodas baskāju karmelītu baznīcas, kas atrodas pie klostera,  priekšnamā.

Dieva kalpa t. Anzelma Gądek OCD beatifikācijas process lodzas arhidiecēzē notika no 2002.Łódź (līdz) 2008.g. Pēc tam akti tika pārvesti uz Romu, kur Kanonizācijas Lietu Kongregācijā notiek talākie postulatoru darbi, to mērķis izpētīt viņa tikumu varonību.