Przeskocz do treści

Wydarzenia

1 X Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka JezusDziecięctwo jest prostotą myśli, szczerością woli, a wszystkie swoje uczynki zamyka w miłości i oddaniu się Bogu w ofierze.2 X Aniołów StróżówDroga dziecięctwa na pierwszy widok łatwa, ponętna, uśmiechnięta, w różach; w rzeczywistości Czytaj dalej ...
„Apostolstwo Teresy rodzi się, jak wszystkie jej cnoty z dziecięctwa duchowego, z miłości i ofiary. Miłość i ofiara Jezusa to pobudki apostolstwa Teresy... Apostolstwo przykładu i modlitwy więcej nawraca i buduje, niż najwymowniejsze kazania... Apostolstwo zewnętrzne wypływa z założeń życia Czytaj dalej ...
„W Akcie ofiarowania się Miłosiernej Miłości Boga, (...) ze strony Teresy mieszczą się wszystkie cechy dziecięctwa duchowego: być pokorną – niczym jestem; być ubogą – nic nie mam; ufać – i nigdy dosyć; oddać się Bogu – powierzając się Jego Czytaj dalej ...
„O, jakże wiele dusz jest zamkniętych dla miłości Boga! Te dusze trzeba otworzyć, żeby zrozumiały, że Bóg jest miłością; lecz by je otworzyć, trzeba własną duszę otworzyć bez zastrzeżeń na miłość Stwórcy.... Miłość Boga bez miłości bliźniego jest kłamstwem, złudzeniem”. Czytaj dalej ...
„To, co boli serce Jezusowe, to brak ufności i zaufania. Jezus kocha nas do szaleństwa – jakże Mu nie ufać?”. sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini ŚWIĘTA TERESO WZORZE DZIECIĘCEJ UFNOŚCI I ZAWIERZENIA BOGU – MÓDL SIĘ ZA NAMI! Czytaj dalej ...