Przeskocz do treści

Modlitba

Chronológia   Životopis   Modlitba   Publikácia

Modlitba o vyprosenie milostí na príhovor
Božieho služobníka o. Anzelma Gądka OCD,
ako aj o jeho beatifikáciu

Bože, vďaka tvojej pomoci sa otec Anzelm stal vzorom evanjeliovej dokonalosti, vďaka tvojej múdrosti mohol poučovať veriacich o Božom detstve tvojho Syna, vypočuj moju modlitbu plnú dôvery , aby som na jeho príhovor dostala milosť ....,
o ktorú vrúcne prosím a vďačne zvelebovala tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu, Božie dieťa, prosíme ťa, aby bol otec Anzelm, ktorý hlásal pravdu o tvojom detstve a celým životom dokazoval lásku k tebe, povýšený do chvály oltárov, prispieval k prehĺbeniu našej viery a viedol všetkých k svätosti a spáse, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Otče náš..., Zdravas, Mária..., Sláva Otcu...

Imprimatur: Arcibiskup Władysław Ziółek, Łódź, 10.01.2002 r. - L.dz. 61/2002


O milostiach, ktoré ste dostali, nás, prosím, informujte na adrese:
Postulację Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD
ul. Złocieniowa 38, 91-358 Łódź, Polska
tel. 42 659-24-97; 728 302 374
e-mail: azkarmel@archidiecezja.lodz.pl

Sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša
ul. Východná č. 6
949 01 Nitra, Slovensko
tel. (00421) 376 423 922
e-mail: karmeldj@gmail.com