Przeskocz do treści

Kazania o św. Józefie

IDŹCIE DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Z pełną radością możemy biec do naszego św. Józefa, Ojca i Opiekuna, i składać u jego stóp świeże kwiaty, wiosenną miłość serc naszych. Przyszliście chwalić, sławić, ofiarować i prosić św. Józefa. Słusznie, bardzo słusznie, bo jeśli kto, to św. Józef zasługuje na waszą miłość, na waszą ufność, zasługuje, byście go najbardziej ze wszystkich świętych, po Matce Najświętszej, czcili i naśladowali. Bo i któryż ze świętych zechce porównać się z tym czystym Oblubieńcem Niepokalanej Czytaj dalej... "IDŹCIE DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o św. Józefie | Tagged | Leave a comment

Rok świętego Józefa 2021 – 17 marca

„Święty Józef jest opiekunem Kościoła katolickiego. [...] Lecz tę opiekę rozciąga szczególnie na rodzinę w najściślejszym pojęciu, to jest na ten związek męża i niewiasty, nazwany „wielkim sakramentem” (por. Ef 5, 32) i nierozerwalnym (por. Mt 19, 6), z którego wychodzą dzieci Boże na zaludnienie ziemi i nieba, na rozszerzenie Królestwa Jezusowego na ziemi. Święty Józef powtarza w tej rodzinie ten sam urząd, jaki spełniał w Nazarecie, z tą samą wiernością, stojąc Czytaj dalej... "Rok świętego Józefa 2021 – 17 marca"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o św. Józefie | Tagged | Leave a comment

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 2021 – 10 marca

„Skąd tak wielkie zainteresowanie św. Józefem w zakonie karmelitańskim? Nie skądinąd, jak wskutek doświadczenia jego opieki. Podobnie jak w Świętej Rodzinie był ojcem, stróżem, wychowawcą, od którego władzy zależny był nawet Syn Boży, tak też w naszej rodzinie karmelitańskiej, szczególnie reformowanej, spełnia św. Patriarcha te same zadania. Do czego głównie zmierza jego opieka, jak nie do ukształtowania w nas Jezusa, wychowania nas w łasce i mądrości (por. Łk 2, 52) i do tego, Czytaj dalej... "ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 2021 – 10 marca"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o św. Józefie | Tagged | Leave a comment

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 2021 – 3 marca

„Rzeczywiście, Kościół, Oblubienica Chrystusa, raduje się wspólnie z tego, iż zdobył sobie wielkiego obrońcę i patrona, który go wspiera i strzeże jako skarb powierzony sobie przez Ojca niebieskiego. Skoro Rodzina nazaretańska stanowiła niejako zaczątek Kościoła, obejmując w łonie swoim Pierworodnego wszystkich chrześcijan (por. Rz 8, 29), Jezusa Chrystusa, i Jego Rodzicielkę, a zarazem Matkę wszystkich wierzących, to św. Józef, mąż wierny i sprawiedliwy, wykonywał nad nimi prawa Czytaj dalej... "ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 2021 – 3 marca"

Posted in Aktualności, kazania o św. Józefie | Tagged , | Leave a comment