Przeskocz do treści

Kazania o św. Józefie

OPIEKUN RODZIN CHRZEŚCIJAŃSKICH. Artykuł w: Głos Karmelu, 1930. (fragmenty)

Zadanie Opiekuna Rodzin Święty Józef jest opiekunem Kościoła katolickiego. (...) Lecz tę opiekę rozciąga szczególnie na rodzinę w najściślejszym pojęciu, to jest na ten związek męża i niewiasty, nazwany ?wielkim sakramentem? (por. Ef 5, 32) i nierozerwalnym (por. Mt 19, 6), z którego wychodzą dzieci Boże na zaludnienie ziemi i nieba, na rozszerzenie Królestwa Jezusowego na ziemi. Święty Józef powtarza w tej rodzinie ten sam urząd, jaki spełniał w Nazarecie, z tą Czytaj dalej... "OPIEKUN RODZIN CHRZEŚCIJAŃSKICH. Artykuł w: Głos Karmelu, 1930. (fragmenty)"

Posted in Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o św. Józefie | Leave a comment

Kazanie na uroczystość Opieki św. Józefa. Kraków-Wesoła, 17 IV 1910 r. Fragm.

Żaden się na ziemi nie narodził, ... jako Józef, który się człowiekiem narodził, księciem braci, utwierdzeniem ludu, rządcą braci, umocnieniem narodu. (por. Eccl 49, 16-17) (...) Trzy zdania będą przedmiotem mojego przemówienia, mianowicie: św. Józef jest opiekunem Kościoła, św. Józef jest opiekunem chrześcijańskiej rodziny, św. Józef jest opiekunem każdego z nas z osobna. Niech on sam poda wam to do serca, aby, jak mówi Mszał rzymski, (...) Czytaj dalej... "Kazanie na uroczystość Opieki św. Józefa. Kraków-Wesoła, 17 IV 1910 r. Fragm."

Posted in Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o św. Józefie | Tagged | Leave a comment