Przeskocz do treści

Apostolstwo Teresy rodzi się, jak wszystkie jej cnoty z dziecięctwa duchowego, z miłości i ofiary. Miłość i ofiara Jezusa to pobudki apostolstwa Teresy...

Apostolstwo przykładu i modlitwy więcej nawraca i buduje, niż najwymowniejsze kazania... Apostolstwo zewnętrzne wypływa z założeń życia kontemplacyjnego, czyli ze zjednoczenia ducha z Bogiem”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

ŚWIĘTA TERESO CÓRKO KARMELU WSKAZUJĄCA DROGĘ DO ZBAWIENIA– MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień I Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień II Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień III Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień IV Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień V Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień VI Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień VII Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień VIII

„W Akcie ofiarowania się Miłosiernej Miłości Boga, (...) ze strony Teresy mieszczą się wszystkie cechy dziecięctwa duchowego: być pokorną – niczym jestem; być ubogą – nic nie mam; ufać – i nigdy dosyć; oddać się Bogu – powierzając się Jego ojcowskim ramionom; niczego Mu nie odmawiać, a wiernie współdziałać z łaską miłosierdzia; wreszcie ofiarować się i powierzyć na całopalną ofiarę Miłości Miłosiernej – są one aktami, które nie przekraczają właściwości i zdolności dziecka w objęciach czułości Ojca, choć nie można zaprzeczyć, że są codziennym heroizmem, codziennym męczeństwem miłości”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

ŚWIĘTA TERESO RADOSNA OFIARO MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ – MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień I

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień II

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień III

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień IV

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień V

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień VI

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień VII

O, jakże wiele dusz jest zamkniętych dla miłości Boga! Te dusze trzeba otworzyć, żeby zrozumiały, że Bóg jest miłością; lecz by je otworzyć, trzeba własną duszę otworzyć bez zastrzeżeń na miłość Stwórcy.... Miłość Boga bez miłości bliźniego jest kłamstwem, złudzeniem”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

ŚWIĘTA TERESO IKONO TAJEMNICY BOGA-MIŁOŚCI – MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień I

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień II

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień III

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień IV

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień V

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień VI

To, co boli serce Jezusowe, to brak ufności i zaufania. Jezus kocha nas do szaleństwa – jakże Mu nie ufać?”.

sł. B. Anzelm od św. Andrzeja Corsini

ŚWIĘTA TERESO WZORZE DZIECIĘCEJ UFNOŚCI
I ZAWIERZENIA BOGU – MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień I

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień II

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień III

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień IV

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzień V