Przeskocz do treści

List do sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus przygotowujących się do złożenia ślubów wieczystych w Zgromadzeniu, pisany przez Sługę Bożego na 9 dni przed śmiercią. Łódź, 6 października 1969 r.

J+M+J                                                                                    Święto Matki Bożej Różańcowej

Drogie Dzieci,

Po pięciu latach waszej młodości zakonnej weszłyście w tych dniach ponownie w ?powtórną? nowość życia, byście w niej mogły złożyć i uwiecznić wasze śluby weselne. Nie piszę wam kazania. Jest jedno Słowo, które zamyka w sobie wszelką mądrość i łaskę; w to Słowo się wpatrujcie wsłuchujcie, naśladujcie. Z modlitwą za Was i z Wami przesyłam Wam życzenia: by co w pierwszej młodości było mierne, niestałe i lekkomyślne, bezbarwne i bez ducha, stało się w tych drogocennych półrocznych ćwiczeniach poważne i rozważne oceną i dążeniem do celu, uwiecznione wiarą, nadzieją i miłością, uwieńczone Dziecięctwem radości w dowodzie posłuszeństwa, czystości i ubóstwa.

W tych cnotach mieścić się będzie wasza ofiara nie na karcie podpisana ale wyryta wiernością i dojrzałością waszego powołania.

Niech Dzieciątko Jezus, znak i sztandar waszej karmelitańskiej wiary i godności swoim błogosławieństwem i uśmiechem zaprasza was i przygotuje na gody wieczyste; Matka Jego i Wasza, której różaniec owijacie modlitwą i życiem niech Was wtajemnicza w skarby dziecięctwa, a święty Józef, opiekun i stróż niech strzeże w duszach waszych powierzonych skarbów, by się mnożyły i upiększały Karmel Dzieciątka. Błogosławię na całość nowości życia.

Wasz Ojciec - br. Anzelm OCD