Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na październik 2019.

1 X Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Na nasze czasy Matka Najświętsza wybrała sobie Teresę z Lisieux, by swoją prostotą i oddaniem się na ofiarę miłości wprowadziła Karmel na drogę dziecięctwa, i stała się apostołką tej drogi dla maluczkich, którzy szukają prawdy nie w wysokości wiedzy, ale w prostocie wiary i ufności Bogu.
2 X Aniołów Stróżów
Bóg cię miłuje, Maryja, Matka twoja i aniołowie otaczają cię, raduj się, dziękuj, miłuj, gdyż wcześniej zostałeś ukochany miłością wieczną (por. Iz 45, 8).
3 X
U Małej Teresy miłość jest apostolstwem a apostolstwo miłością!
4 X
Gdyby święty Franciszek z Asyżu nie stał się rzeczywiście biedaczyną Chrystusa i nie odważył się na wszystkie upokorzenia, nie byłby odnowił swego wieku i nie zasłużyłby na to, by być odbiciem Ran Jezusowych.
5 X
Dusze naprawdę czyste są apostołkami nawet bez słowa.
6 X
Najkonieczniejszy jest dialog z Bogiem. Bez tej fundamentalnej podstawy nie będzie w was ani wiary, ani miłości. Sama wiedza, sama praca nie da łaski, ani światła, nie stworzy ogniska, które ma rozżarzać ogień miłości.
7 X  NMP Różańcowej
Nie ma w Kościele piękniejszej formy kultu maryjnego nad różaniec. Czcząc więc Maryję na różach tajemnic Boskiego Jej Syna i Jej trwania z Nim na każdą chwilę, odnawiamy się w modlitwie, umacniamy się krzyżem i rozwijamy się jak te róże, w apostolstwie czynu i słowa.
8 X
Ewangelia Chrystusa to ewangelia ubogich i maluczkich.
9 X
Dziecko niesie ze sobą miłość Bożą, którą się dusze przyciągają i jednoczą z Bogiem. Dlatego zadaniem waszym nie jest czynić jakieś cuda wielkie, ale żyć życiem swoim, duchowym dziecięctwem, oddaniem się Bogu ? to jest apostolstwo.
10 X
Kiedy apostolstwo jest najskuteczniejsze? Czy wtedy, kiedy idziemy do ludzi z naszą jakąś wielkością? Nie. Wtedy, kiedy idziemy z pokorą i z miłością i tą miłością otwieramy jak kluczem serca ludzkie.
11 X
Kochaj wszystkich i wszystko, bo we wszystkim jest jakieś dobro, jakaś piękność Boża, nawet w największym grzeszniku jest ta piękność Boża, znieważona i splamiona brzydotą ramek; dlatego Pan Jezus i Jego święci za przywrócenie tej piękności życie oddawali.
12 X
Największą chwałą człowieka nie jest niebo, ale być dzieckiem Boga.
13 X
Kiedy kochamy Pana Boga prawdziwie, to nie tylko dajemy siebie Bogu, ale dajemy Boga wszystkim, do których się zbliżamy. I to będzie prawdziwa nasza świętość, nasza wszechmoc, nasze miłosierdzie.
14 X
Kochać Boga spojrzeniem miłosnym, w każdej myśli, w każdym słowie, w każdym czynie - to modlitwa.
15 X  50. Rocznica śmierci Sługi Bożego Anzelma Gądka
Daj mi łaskę, o Jezu, za przyczyną Maryi, bym umarł w życiu dla siebie, a ożył w śmierci dla Ciebie.
16 X
Gorliwość o dusz zbawienie jest najszlachetniejszą przysługą, jaką możemy i powinniśmy oddać Chrystusowi. Bowiem jest to ta sama przysługa, którą Jezus Chrystus w najdoskonalszy sposób oddał swemu Ojcu Niebieskiemu.
17 X
Największą misją człowieka jest, by miał proste serce, prostą myśl i w tej prostocie i szczerości swego serca przyjął to, co się nazywa Słowo Boże.
18 X
W dziecięctwie nie wybiera się apostolstwa, ale się je wykonuje, biorąc Boga i od Boga dając Bogu siebie i dając Boga wszystkim.
19 X
Miłość nie zna przestrzeni.
20 X
By zaspokoić pragnienie Jezusa trzeba nam starać się o zbawienie dusz ? modlitwą, ofiarą, pokutą, apostolstwem.
21 X
Jeśli ktoś oddaje się z posłuszeństwa apostolstwu zewnętrznemu, niech stara się przede wszystkim o własną doskonałość, niech kocha modlitwę, niech (...) szuka samotności wraz z Panem Jezusem na Górze Karmel, w cichej kontemplacji u stóp Dzieciątka Jezus. Z takim duchem cudowne będą dzieła zewnętrzne.
22 X
Zbliżając się do wszelkiej nędzy, do ubogich, opuszczonych, nieście Jezusa ? Zbawiciela, a z Nim zapoznanie się z Ojcem Niebieskim i z Matką serdeczną tego Dziecięcia, Matką łaski i miłosierdzia.
23 X
Prostota większa od siły, szczerość wyższa od nauki, pokora mocniejsza od pewności siebie, a ofiara rodzi miłość.
24 X
Apostolstwem waszym będzie miłość maluczkich, ubogich, cierpiących, chorych. Pracą waszą będą nie wielkie miasta, ale zaułki miast, ośrodki robotnicze i fabryczne, bogactwem waszym będzie ubóstwo, którym dzielić się będziecie z najbiedniejszymi.
25 X
Jak trudno jest wznieść się ponad siebie i patrzeć Bogu prosto w oczy!
26 X
Serce ludzkie oprze się słowu, ale miłości nigdy.
27 X
Wszystkie dzieła Boże dokonują się w milczeniu.
28 X
Trzeba w tych trudnych czasach, mimo wszystkich trudności, zawsze podnosić i krzepić ducha, nie tracić ufności, bo losami naszymi nie kieruje ręka ludzka, lecz mocniejsza, bo wszechmocna ręka i najlepsze Serce Boga. Na Nim się nie zawiedziemy.
29 X
Czyńcie i dawajcie miłość Bogu i bliźnim a nigdy wam jej nie braknie.
30 X
Do każdego apostolstwa potrzeba modlitwy. Jeśli jej nie ma to słowo leci na wiatr i nie przynosi korzyści żadnej.
31 X
Dusza przemienia się w tego, którego kocha.