Przeskocz do treści

Kazania maryjne

WIENIEC MAJOWY CZCI I MIŁOŚCI

Błogosławioną zwać mnie będąwszystkie narody (Łk 1, 48).Witaj Gwiazdo Morska! Ave Maris Stella! (...) W czasach burz tego życia Kościół kieruje do Maryi wołania i wzdychanie swych dzieci i podaje im to wezwanie potężne, pożyczone od św. Efrema: Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zachować, Panno chwalebna i błogosławiona. Najmilsi, nie przestańcie Czytaj dalej... "WIENIEC MAJOWY CZCI I MIŁOŚCI"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania maryjne | Tagged | Leave a comment

Tajemnica Wniebowzięcia Najświętszej Mary Panny

Ponieważ Kościół powszechny przez całe wieki objawiał swą wiarę w tajemnicę Wniebowzięcia z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny, biskupi całego świata jednozgodnie i prawie jednogłośnie prosili, aby ta prawda, oparta o Pismo święte i wrodzona w duszę wiernych, i zgodna z innymi prawdami objawionymi, była określona i podana jako dogmat katolickiej wiary, Papież Pius XII, skłaniając się do życzeń całego Kościoła, postanowił ten przywilej Najświętszej Maryi Panny Czytaj dalej... "Tajemnica Wniebowzięcia Najświętszej Mary Panny"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania maryjne | Leave a comment

ROZWAŻANIE TAJEMNICY ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. (fragmenty)

Tajemnica Zwiastowania i pozdrowienia anielskiego (por. Łk 1, 26-38) przynagla nas, byśmy z największą czcią adorowali Słowo, które ciałem się stało (por. J 1, 14), i pozdrawiając Matkę Słowa przez słodkie Ave, złożyli Jej życzenia z powodu najwyższej godności, jaka Ją spotkała! Słowa tej niewypowiedzianej tajemnicy raczej przytłaczają umysł swoją wysokością i głębokością, mimo to poruszane są słabe nasze myśli, i kiedy ani myśl, ani słowa Czytaj dalej... "ROZWAŻANIE TAJEMNICY ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. (fragmenty)"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania maryjne | Leave a comment

PODZIWIANIE PIĘKNA NIEPOKALANEJ

(...) Cała piękna ? pełna łaski!.. Rozchylą się kielichy lilii, rozpylą się złote ich pręciki, zarumienią się róże, rozmodlą się serca dziewicze przed Jej obrazem i wpatrzą się w nią oczy dzieci niewinnych, bo piękność Maryi jest ponad wszystkie piękności, ponad wszystką poezję, (...) ponad wszystko stworzenie. Cała piękna jest i nie ma w niej zmazy, bo cała pełna łaski, nad którą nic piękniejszego, nic Czytaj dalej... "PODZIWIANIE PIĘKNA NIEPOKALANEJ"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania maryjne | Leave a comment