Przeskocz do treści

Spotkanie formacyjne dla Sióstr z prowincji krakowskiej w Domu Pamięci o. Anzelma

W dniu imienin Ojca Założyciela Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD, 21 kwietnia 2018 r., w jego rodzinnej parafii Niegowić, odbyło się spotkanie formacyjne dla sióstr prowincji krakowskiej. O godz. 9, w kościele parafialnym, ks. dziekan Paweł Sukiennik odprawił Mszę świętą o łaskę beatyfikacji Sł. B. o. Anzelma Gądka, i za jego wstawiennictwem, o dar dobrych powołań do Zgromadzenia. Ksiądz Proboszcz wygłosił do sióstr okolicznościowe kazanie.

Druga część spotkania odbyła się o godz. 11. w Domu Pamięci w Marszowicach. Siostry wysłuchały prelekcji przygotowanej przez s. Imeldę Kwiatkowską na temat - "Modlitwa w życiu karmelitanki Dzieciątka Jezus". Następnie, pracując w czterech grupach, kontynuowały omawianie tematu czytając i analizując teksty o. Założyciela na temat modlitwy. O godz. 14. odbyło się wspólne omawianie tematu, dzielenie się i dyskusja.

Był też czas przeznaczony na wspólną modlitwę, a także na siostrzane rekreacyjne spotkanie i rozmowę. Przy figurze Dzieciątka Jezus i wizerunku Matki Bożej Wniebowziętej Niegowickiej - siostry zaśpiewały antyfonę Królowo nieba oraz Litanię Loretańską, a o godz. 15. odmówiły Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Po godz. 15. Siostry obejrzały prezentację "Sługa Boży o. Anzelm Gądek, jako wychowawca", która przybliżyła siostrom "rzymski" okres życia o. Założyciela z lat 1926-1945, kiedy pełnił funkcję rektora Międzynarodowego Kolegium Karmelitańskiego "Teresianum" w Rzymie. Do prezentacji wykorzystano wspomnienia byłych alumnów kolegium o. Wiktora od Jezusa i Maryi (Tirato Ramos Antonio) Hiszpana, o. Nilo od św. Brokarda (Geagea Joseph Taraja) Libańczyka oraz o. Emila od Wniebowzięcia NMP (Walenty Hebda) Polaka, którzy po wielu latach z przyjemnością wspominają czasy swoich studiów w Kolegium, a także ich rektora o. Anzelma.

Uczestniczki spotkania, 35 sióstr, wyraziły pragnienie, aby kolejne takie spotkanie mogło się odbyć w takim samym terminie za rok. Siostry wyraziły wdzięczność Dzieciątku Jezus i Jego Matce oraz św. Józefowi za wszelkie łaski, które w tym szczególnym miejscu otrzymały, a także Ojcu Założycielowi, że zgromadził nas we wspólnocie i pozwolił zaczerpnąć ze swego duchowego dziedzictwa i na nowo zapalił do wiernego kroczenia drogą dziecięctwa i naśladowania Syna Bożego.