Przeskocz do treści

Z okazji 135. rocznicy urodzin Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD, założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, pochodzącego z parafii Niegowić, zorganizowano turniej wiedzy o jego życiu i działalności wśród uczniów szkół podstawowych z terenu parafii Niegowić. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici, Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici oraz Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Oczywiście, konkurs mógł się odbyć dzięki poparciu i otwartości Dyrekcji szkół, a także życzliwości i pomocy ks. Proboszcza Pawła Sukiennika ? za co wyrażamy naszą wdzięczność.

W I etapie konkursu wzięli udział uczniowie klas VI i VII z czterech szkół podstawowych rodzinnej parafii: Niegowici, Marszowic, Wiatowic i Pierzchowa. W ramach I etapu konkursu, miało miejsce zwiedzanie Domu Pamięci Sługi Bożego Anzelma Gądka w Marszowicach w dniach 8-10 maja br. W poszczególne dni, dzieci wraz ze swoimi katechetami i nauczycielami, przywożeni autokarem, nawiedzili miejsce urodzenia Macieja Gądka.

Siostra Imelda oprowadzając dzieci po Domu Pamięci opowiedziała historię życia Macieja Gądka ? o jego rodzinie, o zwyczajach, o warunkach życia, o latach szkolnych i o rozeznaniu powołania do życia zakonnego i kapłańskiego oraz o jego pracy nad swoim charakterem.

Siostra Julita przygotowała dla uczestników konkursu ciekawe zajęcia sprawdzające ich dotychczasowy zasób wiedzy o o. Anzelmie, a także utrwalające i uzupełniające ich wiadomości. Dzieci wykazały duże zainteresowane przygotowaną przez siostrę prezentacją multimedialną, aktywnie odpowiadały na pytania oraz rozwiązywały zadania dotyczące życia o. Anzelma. Okazało się, że bardzo przydatne były wiadomości z różnych dziedzin wiedzy: historii, matematyki, geografii i innych.

Na zakończenie zajęć w Domu Pamięci dzieci otrzymały ołówki z wygrawerowanym napisem: Dom Pamięci Sługi Bożego O. Anzelma w Marszowicach oraz foldery o Domu Pamięci. Wszyscy też uwiecznili to wydarzenie wspólną fotografią oraz składając swój wpis do Księgi Pamiątkowej. Spotkanie zakończyło się ?mini-piknikiem? na zewnątrz Domu Pamięci, gdzie wszyscy zostali poczęstowani przez siostry ciastkiem i herbatą.

Celem turnieju wiedzy było przybliżenie uczniom postaci o. Anzelma Macieja Gądka pochodzącego z Marszowic; kultywowanie pamięci o znamienitych postaciach regionu; motywowanie uczniów do przejęcia wartości, jakimi kierował się w życiu o. Anzelm; rozwijanie zainteresowania historią i kulturą własnego regionu oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

W niedzielę 24 lutego 2019 r. w Niegowici i Marszowicach, w archidiecezji krakowskiej, miały miejsce obchody 135. rocznicy urodzin Sługi Bożego Anzelma Macieja Gądka OCD. Świętowanie tychże wydarzeń rozpoczęło się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici.

Pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Zająca, pomocniczego biskupa seniora z archidiecezji krakowskiej, o godz. 11 została odprawiona Msza św. koncelebrowana ? w intencji dziękczynnej za dar życia Sługi Bożego Anzelma Macieja Gądka, za świadectwo jego kapłańskiej wierności, oddania Bogu i Kościołowi oraz z prośbą o jego beatyfikację.

W uroczystości wzięli udział współbracia zakonni Sługi Bożego, na czele z o. prowincjałem krakowskiej prowincji karmelitów bosych, o. Tadeuszem Florkiem, ojcowie i bracia ze wspólnot w Krakowie i w Czernej. Najliczniej przybyły siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus z trzech polskich prowincji oraz z Białorusi, wraz z przełożoną generalną zgromadzenia - m. Błażeją Stefańską oraz z przełożonymi prowincjalnymi. W świętowanie urodzin o. Anzelma włączyli się licznie jego parafianie oraz członkowie rodziny Gądków. Przybyły też delegacje bractw Dzieciątka Jezus z Rzeszowa-Fary i z Golcowej, wraz z ks. proboszczem Tadeuszem Pikorem.

Po obiedzie dla zaproszonych gości w Folwarku ?Wiązy?, nastąpiło nawiedzenie Domu Pamięci Sługi Bożego w Marszowicach. Na Księdza Biskupa i licznych gości czekały niespodzianki, a także degustacja tradycyjnych ?bułeczek marszowickich? przyniesionych przez miejscowe gospodynie.

W radosnym klimacie świętowania goście zwiedzili ?regionalną izbę Gądków? oraz galerię pamiątek i fotografii obrazujących życie o. Anzelma. Siostry urządziły dla gości mini koncert ? śpiewały różne karmelitańskie pieśni przy akompaniamencie gitar, a pani Agnieszka z Francji wykonała kilka utworów na skrzypcach. W domu rodzinnym O. Założyciela wszyscy odczuli miłą, rodzinną atmosferę.

W dniu imienin Ojca Założyciela Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD, 21 kwietnia 2018 r., w jego rodzinnej parafii Niegowić, odbyło się spotkanie formacyjne dla sióstr prowincji krakowskiej. O godz. 9, w kościele parafialnym, ks. dziekan Paweł Sukiennik odprawił Mszę świętą ? O łaskę beatyfikacji Sł. B. o. Anzelma Gądka, i za jego wstawiennictwem, o dar dobrych powołań do Zgromadzenia. Ksiądz Proboszcz wygłosił do sióstr okolicznościowe kazanie.

Druga część spotkania odbyła się o godz. 11. w Domu Pamięci w Marszowicach. Siostry wysłuchały prelekcji przygotowanej przez s. Imeldę Kwiatkowską na temat - ?Modlitwa w życiu karmelitanki Dzieciątka Jezus?. Następnie, pracując w czterech grupach, kontynuowały omawianie tematu czytając i analizując teksty o. Założyciela na temat modlitwy. O godz. 14. odbyło się wspólne omawianie tematu, dzielenie się i dyskusja.

Był też czas przeznaczony na wspólną modlitwę, a także na siostrzane rekreacyjne spotkanie i rozmowę. Przy figurze Dzieciątka Jezus i wizerunku Matki Bożej Wniebowziętej Niegowickiej ? siostry zaśpiewały antyfonę Królowo nieba oraz Litanię Loretańską, a o godz. 15. odmówiły Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Po godz. 15. Siostry obejrzały prezentację ? ?Sługa Boży o. Anzelm Gądek, jako wychowawca?, która przybliżyła siostrom ?rzymski? okres życia o. Założyciela z lat 1926-1945, kiedy pełnił funkcję rektora Międzynarodowego Kolegium Karmelitańskiego ?Teresianum? w Rzymie. Do prezentacji wykorzystano wspomnienia byłych alumnów kolegium o. Wiktora od Jezusa i Maryi (Tirato Ramos Antonio) Hiszpana, o. Nilo od św. Brokarda (Geagea Joseph Taraja) Libańczyka oraz o. Emila od Wniebowzięcia NMP (Walenty Hebda) Polaka, którzy po wielu latach z przyjemnością wspominają czasy swoich studiów w Kolegium, a także ich rektora o. Anzelma.

Uczestniczki spotkania, 35 sióstr, wyraziły pragnienie, aby kolejne takie spotkanie mogło się odbyć w takim samym terminie za rok. Siostry wyraziły wdzięczność Dzieciątku Jezus i Jego Matce oraz św. Józefowi za wszelkie łaski, które w tym szczególnym miejscu otrzymały, a także Ojcu Założycielowi, że zgromadził nas we wspólnocie i pozwolił zaczerpnąć ze swego duchowego dziedzictwa i na nowo zapalił do wiernego kroczenia drogą dziecięctwa i naśladowania Syna Bożego.

24 lutego przypadała 130. rocznica urodzin Sługi Bożego. Świętowanie tej rocznicy odbyło się w kościele parafialnym w Niegowici, w niedzielę 23 lutego. Mszę świętą w rodzinnej parafii Sługi Bożego odprawił o. Andrzej Ruszała, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, a współcelebrowało z nim także kilku Ojców z klasztoru krakowskiego oraz miejscowy ks. dziekan Paweł Sukiennik. W Eucharystii licznie wzięli udział wierni rodzinnej parafii Sługi Bożego, rodzina Gądków oraz siostry Zgromadzenia.

Po Mszy świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do Domu Pamięci Sługi Bożego w Marszowicach, gdzie ks. prałat Paweł Sukiennik dokonał poświęcenia Oratorium ?Emmanuel?. Ceremonia rozpoczęła się Liturgią Słowa, połączoną z modlitwami poświęcenia i modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego o. Anzelma. Schola sióstr z Łodzi uświetniła uroczystość swoim śpiewem.

Następnie ks. Proboszcz wygłosił krótkie przemówienie, którego fragmenty przytaczamy:

Pozwólcie, że parę słów w tym miejscu skieruje do Was. Eliasz poszedł na pustynię ? jak słyszeliśmy ? usiadł pod jednym z janowców i pragnął umrzeć, ale anioł powiedział mu: wstań, jedz; i wtedy zjadł i wypił i znowu się położył. Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Według zamysłu sióstr ma w tym miejscu być pustelnia, czyli takie miejsce, gdzie siostry zmęczone pracą albo może szukające odpowiedzi na to, jak wypełniam charyzmat, przyjdą tutaj, aby usiąść w tej pustelni tak jak Eliasz pod jednym z janowców, aby zapytać się, czy droga, na którą wstąpiłam jest rzeczywiście właściwa. Chcę odnaleźć na nowo siły. I Pan, który tutaj będzie, na pewno da nam odpowiedź, a tym bardziej, że jest to miejsce szczególne, miejsce gdzie urodził się 130. lat temu Założyciel, gdzie niedaleko od tego miejsca przyszła na świat Matka błogosławionej Zofii Czeskiej, więc to ziemia, jakiś genius loci, miejsce, gdzie rzeczywiście żyli ludzie święci, gdzie przebywali, i dlatego, oby to miejsce promieniowało, oby w tym miejscu zmęczeni, utrudzeni, a może przeżywający różnego rodzaju rozterki, nabierali sił do pracy. Bo przecież Pan Jezus mówi: ?Przyjdzie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię?.

Nad tabernakulum zaś będzie widniała ikona Emmanuela ?Boga z nami?. Bóg jest tak blisko nas, Bóg jest w naszym zasięgu. Oby, ten czas, w który wchodzimy, skoro w ciągu tych dziecięciu lat, dziesięć lat temu tutaj były poświęcane fundamenty tego domu, i w ciągu tych dziesięciu lat tyle dobra spłynęło na naszą parafię. Wierzę, mocno ufam, że także te następne dziesięciolecia będą obfitowały w wiele łask, bo przecież święci, to ludzie, którzy wiele mogą, a jak mówiłem w kościele, jesteśmy przygotowani już do beatyfikacji o. Anzelma. (...)

Dlatego chciałbym i chcielibyśmy, aby to miejsce było dla waszego Zgromadzenia miejscem szczególnym, miejscem nabierania ducha tak jak Eliasz nabrał, aby każda Siostra mogła nabrać ducha tu, u Pana Jezusa, tutaj także w miejscu urodzenia Założyciela.

Na zakończenie m. Błażeja Stefańska, przełożona gen., podziękowała ks. prałatowi Pawłowi Sukiennikowi i wszystkim gościom; przemówiła także s. Konrada Dubel, postulator.

Następnie wszystkich gości spotkała miła niespodzianka: zostali obdarowani przez naszych wspaniałych Sąsiadów, ubranych w stroje krakowskie, tzw. ?bułeczkami marszowickimi?, podobnymi jak przed 130 laty obdarzała swoje dzieci gospodyni tego domu, Mamusia o. Anzelma ? Salomea Gądek.

Na koniec nasi Goście mogli w galerii obejrzeć film dokumentalny z Jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich Sługi Bożego o. Anzelma, w dniu 25 lipca 1957 r. w Czernej. Film ten, pozyskany z materiałów archiwalnych, jest własnością Postulacji o. Założyciela w Łodzi.

Odtąd oratorium będzie służyć siostrom, a także innym osobom konsekrowanym, jako miejsce odprawiania indywidualnych rekolekcji i odnowienia duchowego. Dzieciątku Jezus dziękujemy za to miejsce i zawierzamy wszystkie osoby, które tutaj będą się modlić, aby cieszyły się Jego błogosławieństwem.