Przeskocz do treści

23 grudnia

Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel? (Iz 7, 14)

Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco,
przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże.

Jezus Emmanuel ? Bóg z nami ? i dla nas. Łączy nas z Ojcem naszym w niebie, przez Niego wołamy z ufnością: Abba, Ojcze! Już nie jako wygnańcy z raju lub jak wyzute z ojcowizny sieroty, lecz jako dzieci i współwłaściciele Królestwa, którego Jezus jest Dziedzicem.

Myśl, wola, czyn ? wszystko w Imię Jezusa! Gdy wiara twoja chwieje się, jak łódka na falach wzburzonego morza, gdy chmury zwątpienia przesłoniły ci niebo ? wołaj z pokorą: Jezu, przymnóż mi wiary!

Ojcze nasz? Zdrowaś Maryjo? Chwała Ojcu?

Boskie Dzieciątko Jezus błogosław nam,
uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą
i w Twym Bożym dziecięctwie
daj nam żyć i umierać. Amen.

 

DZIEŃ VII NOWENNY

DZIEŃ VI NOWENNY

DZIEŃ V NOWENNY

DZIEŃ IV NOWENNY

DZIEŃ III NOWENNY

DZIEŃ II NOWENNY

DZIEŃ I NOWENNY

22 grudnia

?Dla was, czczących moje imię, wzejdzie Słońce sprawiedliwości, a w jego promieniach będzie uzdrowienie. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom? (Ml 3, 20a. 24a).

Królu narodów, Kamieniu węgielny Kościoła,
przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś.

JEZUS ? tym imieniem szczyci się sam Syn Boga, jako Zbawca ludzkości, jej Pan, jej Król, jej Najwyższy Kapłan; jej Pośrednik u Ojca. W tym imieniu zamykają się wszystkie Jego godności: Jego królewska wielmożność i władza, Jego miłosierdzie i przebaczenie.

Z tym imieniem się urodził, już w łonie Matki został tak nazwany (por. Łk 2, 21), i z tym imieniem, jako najwyższą swą chlubą, na krzyżu życie swe dał na okup za swych braci, którzy zginęli, aby ich znów do życia przywrócić (Ef 2,5; Kol 2, 13).

Jezus ukochał nas do końca (por. J 13, 1) i Jego miłość idzie poza granice wszelkiej znanej miłości; w Nim odbija się nieskończona dobroć Jego serca!

Ojcze nasz? Zdrowaś Maryjo? Chwała Ojcu?

Boskie Dzieciątko Jezus błogosław nam,
uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą
i w Twym Bożym dziecięctwie
daj nam żyć i umierać. Amen.

DZIEŃ VI NOWENNY

DZIEŃ V NOWENNY

DZIEŃ IV NOWENNY

DZIEŃ III NOWENNY

DZIEŃ II NOWENNY

DZIEŃ I NOWENNY

21 grudnia

?W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym Go będą nazywać: ?Pan naszą sprawiedliwością? (Jr 23, 6).

Wschodzie, Blasku światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości,
przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci.

Gdy otworzysz księgę Ewangelii i wczytasz się w dzieje Boga-Człowieka, zobaczysz i odczujesz wszędzie tchnienie Boskiego imienia. Czymże ci się okaże Jezus?

W blaskach tego imienia błyszczą wszystkie tytuły Syna Człowieczego, i od Niego biorą światło: Jezus-Zbawiciel, Jezus Baranek, który gładzi grzechy świata, niepokalany i bez zmazy; Jezus-Alfa i Omega; Sprawca życia i zbawienia, Ten który był i miał przyjść; nasz Pośrednik, Chrystus Pan, Emanuel, Syn Boga, Jednorodzony Ojca, Syn Dawida i Syn Człowieczy.

Ojcze nasz? Zdrowaś Maryjo? Chwała Ojcu?        

Boskie Dzieciątko Jezus błogosław nam,
uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą
i w Twym Bożym dziecięctwie
daj nam żyć i umierać. Amen.

DZIEŃ V NOWENNY

DZIEŃ IV NOWENNY

DZIEŃ III NOWENNY

DZIEŃ II NOWENNY

DZIEŃ I NOWENNY

20 grudnia

?Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba, a Jego panowaniu nie będzie końca...? (Łk 1, 32-33).

Kluczu Dawida, który otwierasz bramy wiecznego królestwa,
przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach.

Królestwo Boże na ziemi zostało założone mocą imienia JEZUS. Mocą tego imienia rozpoczyna się Nowy Testament i Nowe Przymierze, pod tym znakiem wchodzą do królestwa poddani, pod tym imieniem walczą żołnierze nowego królestwa, to imię jest im zwycięstwem, nagrodą, triumfem!

Każdy, kto wyznaje to imię, przyjmuje Ewangelię Jezusa, która głosi prawdę i świętość, nakłada najwyższe prawo miłości. Kto w świetle tego imienia żyje, jego prawdę przyjmuje i pełni przykazanie Jezusowej miłości, ten nie chodzi w ciemności.

Ojcze nasz? Zdrowaś Maryjo? Chwała Ojcu?                   

Boskie Dzieciątko Jezus błogosław nam,
uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą
i w Twym Bożym dziecięctwie
daj nam żyć i umierać. Amen.

DZIEŃ IV NOWENNY

DZIEŃ III NOWENNY

DZIEŃ II NOWENNY

DZIEŃ I NOWENNY