Przeskocz do treści

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS ze Sługą Bożym Anzelmem Gądkiem OCD dzień VI

21 grudnia

?W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym Go będą nazywać: ?Pan naszą sprawiedliwością? (Jr 23, 6).

Wschodzie, Blasku światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości,
przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci.

Gdy otworzysz księgę Ewangelii i wczytasz się w dzieje Boga-Człowieka, zobaczysz i odczujesz wszędzie tchnienie Boskiego imienia. Czymże ci się okaże Jezus?

W blaskach tego imienia błyszczą wszystkie tytuły Syna Człowieczego, i od Niego biorą światło: Jezus-Zbawiciel, Jezus Baranek, który gładzi grzechy świata, niepokalany i bez zmazy; Jezus-Alfa i Omega; Sprawca życia i zbawienia, Ten który był i miał przyjść; nasz Pośrednik, Chrystus Pan, Emanuel, Syn Boga, Jednorodzony Ojca, Syn Dawida i Syn Człowieczy.

Ojcze nasz? Zdrowaś Maryjo? Chwała Ojcu?        

Boskie Dzieciątko Jezus błogosław nam,
uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą
i w Twym Bożym dziecięctwie
daj nam żyć i umierać. Amen.

DZIEŃ V NOWENNY

DZIEŃ IV NOWENNY

DZIEŃ III NOWENNY

DZIEŃ II NOWENNY

DZIEŃ I NOWENNY