Przeskocz do treści

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS ze Sługą Bożym Anzelmem Gądkiem OCD dzień V

20 grudnia

?Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba, a Jego panowaniu nie będzie końca...? (Łk 1, 32-33).

Kluczu Dawida, który otwierasz bramy wiecznego królestwa,
przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach.

Królestwo Boże na ziemi zostało założone mocą imienia JEZUS. Mocą tego imienia rozpoczyna się Nowy Testament i Nowe Przymierze, pod tym znakiem wchodzą do królestwa poddani, pod tym imieniem walczą żołnierze nowego królestwa, to imię jest im zwycięstwem, nagrodą, triumfem!

Każdy, kto wyznaje to imię, przyjmuje Ewangelię Jezusa, która głosi prawdę i świętość, nakłada najwyższe prawo miłości. Kto w świetle tego imienia żyje, jego prawdę przyjmuje i pełni przykazanie Jezusowej miłości, ten nie chodzi w ciemności.

Ojcze nasz? Zdrowaś Maryjo? Chwała Ojcu?                   

Boskie Dzieciątko Jezus błogosław nam,
uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą
i w Twym Bożym dziecięctwie
daj nam żyć i umierać. Amen.

DZIEŃ IV NOWENNY

DZIEŃ III NOWENNY

DZIEŃ II NOWENNY

DZIEŃ I NOWENNY