Przeskocz do treści

Utwory poetyckie

Sługa Boży o. Anzelm Gądek za swego życia otaczany był przez swoich współbraci i siostry w Karmelu wielkim szacunkiem. Wdzięczność za przykład jego wiernego karmelitańskiego życia, dzieła podjęte dla dobra wspólnego i ofiarną posługę wyższego przełożonego, najczęściej wyrażano przy okazji jego imienin, urodzin, jubileuszy kapłaństwa i ślubów zakonnych. Uroczystości te wyzwalały potrzebę wyrażenia uczuć wdzięczności w różnych formach, m. in. w malarstwie, w poezji i muzyce. I w taki sposób powstawały na jego temat alegoryczne obrazy, okolicznościowe inscenizacje, wiersze i piosenki.

Również po śmierci o. Anzelma owa amatorska twórczość nie ustała, ale żyje, zwłaszcza we wspólnotach duchowych córek Sługi Bożego, wdzięczna pamięć. Nadal powstają np. utwory poetyckie inspirowane jego osobą i jego nauczaniem wypływającym z doświadczenia duchowego. Wiele takich tekstów Sługi Bożego, szczególnie o Dzieciątku Jezus, o dziecięctwie Bożym i innych tajemnicach wiary, zostało poddanych adaptacji, dostosowano lub skomponowano do nich melodie. Ważniejsze z nich zostały zamieszczone w śpiewniku zgromadzenia sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus Florete flores? (Marki 2015), inne prezentujemy na niniejszej stronie internetowej. Niech te utwory zachęcą innych do próby sił i talentów inspirowanych duchowością Sługi Bożego.

s. Ines Mamcarz CSCIJ

Zaprosiłeś nas, Nasz Ojcze, na swe Urodziny..., Marszowice, 24 luty 2019 r.

2019.02.24_s Ines Mamcarz

Dom Pamięci Ojca Anzelma, Marszowice, 25 lipiec 2010 r.

2010.07.25_s Ines Mamcarz


s. Ewelina Wrześniewska CSCIJ

Na 30 rocznicę śmierci Ojca Założyciela... Lublin, 15 X 1999 r.

1999.10.15_s Ewelina Wrześniewska