Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na grudzień 2021.

1 XII
Adwent przeżyj w ciszy i skupieniu – uczcij Boskie Słowo w łonie przeczystej Dziewicy.
2 XII
Ci, którzy miłują Pana Jezusa nie smucą się– smutki nasze zawsze rodzą się z miłości własnej.
3 XII
Spoglądaj pokornie w oczy Panu Jezusowi, a tam wyczytasz prawdę i łaskę.
4 XII
Nie żądaj miłości od drugich, ale ją dawaj, a czym więcej będziesz dawać, tym więcej będziesz bogacić siebie.
5 XII  2 NIEDZIELA ADWENTU
Każdy twój akt zamieniaj w miłość, a szybko będziesz świętą.
6 XII
Bądź wierną w małych rzeczach, a staniesz się wielką w oczach Bożych.
7 XII
Nie myśl, że będziesz obcowała z Aniołami, ale sama bądź aniołem pokoju, miłości i czci dla innych, a znajdziesz szczęście w pokornej i radosnej miłości.
8 XII NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
Niepokalana niech ci będzie wzorem dziecięctwa w pokornej i czystej miłości.
9 XII
Życzę, byś była raczej owocem złotej jesieni, i kwiatem słonecznej, radosnej wiosny.
10 XII
Miłość, bowiem, która nie jest radością, nie jest miłością.
11 XII
Dziecięctwo Boże, to przede wszystkim wdzięk cnoty, zwłaszcza w radosnym naśladowaniu Pana Jezusa – w pełnieniu woli Ojca.
12 XII  3 NIEDZIELA ADWENTU
Niech radość będzie ci życiem, życie ofiarą, ofiara zyskiem, a zysk: „już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”.
13 XII
Życzę ci pokory – bo to podstawa, życzę prostoty – bo to oznaka dziecięctwa, życzę radości – bo ona jest skutkiem i owocem DZIECIĘCTWA.
14 XII  ŚW. JANA OD KRZYŻA
Bądź żywym tabernakulum i ołtarzem, i hostią czystą na chwałę Pana.
15 XII
Życzę ci, byś była ptaszkiem Dzieciątka Jezus, bądź jednak takim, co pięknie śpiewa - jak słowik, kanarek czy skowronek, bo wrona, choć jest skrzydlata, przecież nie śpiewa, ale kracze.
16 XII  POCZĄTEK NOWENNY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Śpiewaj we dnie i w nocy - w sercu śpiewaj, chwałę Maleńkiemu; obejmuj Go prostotą, szczerością, pokorą i tą miłością, która jednoczy i uczy.
17 XII
Kochaj, więc – maleńka Maleńkiego, pokorna Najpokorniejszego, posłuszna Najposłuszniejszego, uboga Najuboższego – kochaj Go czystością Jego Matki, pracuj dla niego ofiarą i poświęceniem św. Józefa.
18 XII
Miłość góruje nad wiedzą, jest większą niż rozum, bo bardziej potrafimy kochać, niż rozumieć. Miłość wchodzi tam, gdzie rozum pozostaje na progu.
19 XII  4 NIEDZIELA ADWENTU
Zawsze dawaj Dzieciątku Jezus swą dobrą wolę, bo to największy twój dar, a On da ci w zamian radość i wesele.
20 XII
Bądź, jakby cię nie było - uznania i miłości nie szukaj, tylko ją dawaj radosna codzienną ofiarą.
21 XII
Droga do świętości – to pokora myśli i serca; to prostota i szczerość woli; to ufność, która nie liczy na siebie, ale na łaskę; to ofiarna miłość, która nie ogląda się na siebie, ale zawsze daje całą siebie.
22 XII
Nie przejmuj się sobą, ani trudnościami – żyj chwilą obecną i ją uświęcaj - myślą świętą, ofiarą i miłością.
23 XII
Więc idź odważnie naprzód – nie przejmuj się sobą, jasnym okiem patrz na życie „Maleńkiego”, i z ufnością w Nim zwyciężaj swoją małoduszność.
24 XII
Gotujcie drogę Dzieciątku – pagórki niech będą zniżone, doliny wyrównane, serca wyprostowane – myśli nadprzyrodzone, a usta „rozkolędowane”.
25 XII  BOŻE NARODZENIE
W żłobie leży… patrzcie, uwielbiajcie, dziękujcie i śpiewajcie: Chwała na wysokości... – na nutę pokory i miłości!
26 XII  ŚWIĘTEJ RODZINY
Niechże Was wita uśmiech Dzieciątka Jezus, niech Was przytuli Serce Jego Matki Najświętszej, a św. Józef niech Was uczy modlić się i pracować w milczeniu.
27 XII
Pokora Go z nieba ściągnęła, czystość Go zrodziła, ubóstwo odziało, posłuszeństwo wykarmiło - na przykład dla karmelitanki Dzieciątka Jezus.
28 XII
Bądź apostołką Dzieciątka przez cnoty Jego dziecięctwa – kieruj się Duchem Świętym, który je ożywia, miłością Boga, który jest Jego Ojcem, miłością Maryi, która jest Jego Matką, naśladowaniem św. Józefa, który jest Jego Opiekunem.
29 XII
Gloria in excelsischwała na wysokości… ty masz być tą chwałą Boga, a z tą chwałą nieść wszystkim pokój, nawet wtedy, gdyby się wydawało, że nie mają dobrej woli.
30 XII
Kolęduj, więc w Nowym Roku na taką nutę, jaką ci podda Dzieciątko Jezus: czy to będzie kolęda ofiary, czy cierpienia, czy radości, byleby w niej zawsze był początek i koniec – Gloria in excelsis Deo!
31 XII  100. ROCZNICA ZAŁOŻENIA ZGROMADZENIA
Oby duch dziecięctwa był zawsze między Wami – prostota bez prostactwa, szczerość bez pochlebstwa, dobro bez zazdrości, cnota bez sztuczności, obcowanie rodzinne bez zgrzytu, porządek bez szemrania, niebo w oczach i w duszy – wszystko zgrane i przesiąknięte nadprzyrodzonym życiem.