Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na kwiecień 2020

1 IV
Wszelka nasza poprawa zaczyna się od modlitwy i umartwienia.
2 IV            
Pokój Boży w całej swej rozciągłości, to pokój przede wszystkim z Bogiem, następnie z sobą samym, i w końcu pokój z bliźnim.
3 IV
Pokój z Bogiem i z samym sobą rodzi pokój z bliźnim.
4 IV
Gdyby dusza, za tchnieniem Ducha Świętego, pojęła i zrozumiała całą wzniosłość Komunii Świętej, całe jej życie stałoby się jednym ciągłym aktem wdzięczności.
5 IV NIEDZIELA PALMOWA
Ten Król, przychodzi dziś nie na to, by się wznieść ponad ludzi przez blask chwały ? tylko po to, by powalić pod stopy wielkość pychy ludzkiej.
6 IV
Pełność pokoju to nieodzowny warunek do godnej i pełnej w skutki Komunii Świętej.
7 IV
Msza święta czy Komunia Święta, nie powinna być tylko chwilą przyjemną, winne się stać centrum naszego codziennego życia, winniśmy żyć życiem prawdziwie eucharystycznym.
8 IV
Dusza posilona Komunią Świętą staje się mężna, pełna energii i świętego zapału dla spraw Bożych, staje się niezdobytą twierdzą dla szatana.
9 IV WIELKI CZWARTEK
Dzięki Ci, Panie Jezu Chryste, za tę Ucztę, na której Ty sam jesteś spożywany, dzięki Ci za to, żeś nakazał kapłanom codziennie odnawiać tę Ucztę na Twych ołtarzach, i że nas niegodnych wezwałeś do uczestniczenia w niej.
10 IV WIELKI PIĄTEK
O Jezu, Twa słabość jest mocą moją ? Twój krzyż, jakąż siłę mi daje.
11 IV WIELKA SOBOTA
Trzeba było, aby Chrystus cierpiał odrzucony ? tak, jak grzech odrzucił człowieka od Boga.
12 IV NIEDZIELA WIELKANOCY ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Chrystus zmartwychwstał! Chwalmy Pana! Alleluja modlitwy, Alleluja wyniszczenia, Alleluja ofiary i chwały niech będzie pieśnią naszej nowości życia.
13 IV
Jezusowe Alleluja streszcza się w Jego wyniszczeniu, w Jego ofierze, w Jego chwale.
14 IV
Życzę wszystkim tej nowości życia, która się rodzi z ran Jezusowych, wzoruje się na zmartwychwstaniu Pana, a odnawia się z łaski i w łasce, którą nam przyniósł Chrystus.
15 IV
Za MIŁOŚĆ bez miary ? kochaj bez miary.
16 IV
Łatwo jest obejść się bez pochwały, gdy jej nam nie dają ? ale trudniej jest nie mieć w niej upodobania, gdy ją dają.
17 IV
Jak życie, które z ziarnka wrzuconego w ziemię cudem natury powstaje, tak Zmartwychwstanie jest cudem ponad wszelką naturę, dokonaniem wszystkich Zmiłowań Pańskich.
18 IV
Niech każdy dzień będzie nowy i wielkanocny, każdy rozśpiewany miłością do Jezusa i Jego Najświętszej Matki, niech przemienia się w radosne Alleluja! Chwalmy Pana!
19 IV  2 NIEDZIELA WIELKANOCY ? MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Nie patrzmy na to, czy inni bardziej są grzeszni lub więcej od nas zawinili ?lecz ze skruchą i pokorą zwróćmy się do Miłosierdzia Bożego: Panie Boże Zastępów, nawróć nas i okaż nam oblicze Twoje, a będziem zbawieni.
20 IV
Alleluja niech rozszerza ściany serca i napełnia dom cały weselem Zmartwychwstania, i niech będzie ciągłą odnową naszego życia w Mistycznym Ciele naszego Zbawcy.
21 IV
Przy ćwiczeniu cnoty pamiętaj, że tam zaczyna się prawdziwa cnota, gdzie zaczyna się ofiara z własnego ?ja?.
22 IV
U stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa zawsze znajdziesz zrozumienie, a choć nie zawsze da odpowiedź, zawsze da łaskę dźwigania krzyża.
23 IV
Nie bądź nigdy smutny ? bo smutek nie przystoi dzieciom Boga i dzieciom nieba.
24 IV
Gdy mamy serce szczere i proste, gdy umiemy być pokornymi i nie cofamy się przed ofiarą dla Boga ? to znak pewny, że Go kochamy.
25 IV
Mieć pokój Boży to znaczy mieć pełne Alleluja, znaczy żyć na ziemi niebem.
26 IV
Jezus nigdy nie oddali się od duszy, jeśli tylko dusza chciałaby trwać przy Nim, jeśli chciałaby sumiennie przestrzegać Jego przykazań.
27 IV
Zapomnieć o sobie, by żyć Bogiem, zapomnieć o sobie, by się poświęcić i służyć drugim, to brzmi tak pięknie i jest piękne, lecz jakże mało jest takich, którzy tak czynią.
28 IV
Jeśli w twojej modlitwie jest miłość, nie potrzebujesz słów żadnych ? wystarczy kochać.
29 IV
Mów do Pana Jezusa, jak umiesz i co ci miłość podpowie, jeśli zaś miłości nie czujesz, to trwaj przy Nim w pokorze i skrusze.
30 IV
Dobra modlitwa ? to miłosne obcowanie z Bogiem, nie potrzeba w niej nawet rozmyślać, ani wiele mówić, tylko wiele kochać, z miłością i przejęciem trwać w obecności Bożej.