Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na kwiecień 2022

1 IV
Mądrością świętych jest „chlubić się w Jezusie Ukrzyżowanym”, nosić w sobie znaki cierpień poniesionych dla Niego.

2 IV
Twoja droga to droga ofiary, a nie twojej pociechy, choć na tej drodze znajdziesz radość - jeszcze nie nieba, ale radość dla nieba i do nieba.
3 IV
Twoim niebem niech będzie dawać niebo « małym », sama stając się ofiarą miłości.
4 IV
Miej swoje ideały, swoje pragnienia, niech one potęgują twoje dążenia do większej miłości, do ofiary i do pełnienia woli Bożej.
5 IV
Miłość jest formą wszystkich cnót, a wykonanie jej niech będzie prostotą i delikatnością serca.
6 IV
Kochaj Boga, bliźnich i siebie miłością, jaką Bóg się kocha, bo On jest Miłością – tak jak Jezus kochał swego Ojca, swych braci, za których się poświęcił.
7 IV
Nie jesteś wolna od cierpień fizycznych i duchowych, znoś je tak, żeby były twoim uświęceniem.
8 IV
Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusowej niechaj cię oczyszcza, uświęca, zapala i przynagla do ofiar, by cena tej Krwi nie była przelana na marne, lecz by była źródłem zbawienia, krynicą łaski i przebaczenia.
9 IV
Żyj miłością, uczestnicząc w Boskiej dobroci.
10 IV
Nie poprawiajmy Pana Boga, bo On dla nas zawsze chce i czyni najlepiej.
11 IV
Przez swoją modlitwę, przez cierpienia, możesz uzyskać zbawienie tysięcy dusz – taka jest, bowiem misja Karmelu.
12 IV
Jeśli życie ma być miłością, to musi być także ofiarą z tego, co najdroższe, a najczęściej przez oddanie woli na cierpienie, na ukrzyżowanie całego człowieka.
13 IV
Życzę ci owoców odkupienia, by Pan Jezus był ci wzorem w codziennym noszeniu krzyża, byś w nim nie tylko uświęcała siebie, lecz przez swoją ofiarę miłości z Nim razem była zbawicielką braci, zwłaszcza tych, którzy uciekają od krzyża i wstydzą się znaku zbawienia.
14 IV  WIELKI CZWARTEK
Pan Jezus dał nam pod postacią chleba i wina, swoje Ciało i swoją Krew Najświętszą – to jest miłość Pana Jezusa, która zawsze jest z nami, w której udziela się nam nieustannie.
15 IV  WIELKI PIĄTEK
Krew to cena, którą Jezus wylał za nas - byśmy również byli gotowi oddać naszą krew dla Niego i dla Jego zbawczych planów.
16 IV  WIELKA SOBOTA
W miłości Pana Jezusa Ukrzyżowanego, w którym jest pełnia odkupienia, miej wzór, jak trzeba kochać i żyć ofiarą – o chwałę Bożą, o świętość Kościoła i braci, i o własną doskonałość.
17 IV  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Radosne dzwony i pierwiosnki wiosenne głoszą w duszy i w przyrodzie Boskie Alleluja. Usuńcie więc, wszelki zapleśniały kwas, a chodźcie w nowości i w wiośnie życia, jak w Zmartwychwstaniu.
18 IV  PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Karmel jest i musi być wielkanocny, to przystań radości i raj wesela, w którym karmelitanka śpiewa swoje Magnificat anima mea Dominum!
19 IV
Podobno, nikt sam nie wejdzie do nieba, tylko z tymi, którym wyprosił łaskę zbawienia, albo z tymi, którzy jemu wyprosili łaskę zbawienia.
20 IV
Alleluja, to hymn miłości. W Karmelu wszystko oddycha miłością.
21 IV
Przemawiaj do drugich nie słowem, ale przykładem; wszędzie nakładaj sobie szczyptę umartwienia, a czyń to radośnie, nie zmieniając natury, ale ją ciągle udoskonalając.
22 IV
Nie zachmurzaj oblicza twego, ale roznoś wszędzie wielkanocne Alleluja.
23 IV
Adoruj Imię Jezus - Imię ponad wszelkie imię, treść tego Imienia wypełniaj, a owocem będzie świętość.
24 IV  NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Tyle smutku jest na ziemi, tyle łez wszędzie; zwłaszcza, gdy ludzie bez Boga żyją - dlatego trzeba nieść duszom radość rzeczywistą: uczynność, dobroć, prostotę, ofiarność, a to wszystko ożywiać modlitwą.
25 IV
Każda cnota prawdziwa, nim stanie się doskonałą, musi być naznaczona krzyżem i przejść przez umartwienie.
26 IV
Gdy serce stawi się w cichości i pokorze przed Panem Jezusem, i przypatrzy się Jego Bożej miłości, znajdzie zawsze wielki pokój.
27 IV
Czym jest pokora – jest służbą w miłości, ofiarą w służbie bliźnich, jest posłuszeństwem i ofiarą ze siebie, jest pełnieniem myśli i woli Bożej.
28 IV
Pokonane zniechęcenie zamienia się w siłę woli, której owocem są uczynki spełniane stale i spokojnie, choć bez duchowej pociechy.
29 IV
Miłość Boga bez „ja” i miłość bliźniego, uczynią cię wielką świętą.
30 IV
Unikaj przede wszystkim zajmowania się swoimi trudnościami, krzyżykami, bo to wytwarza małoduszność i czyni duszę słabą.