Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na kwiecień 2023

1 IV
Z cierpień twoich pleć wianek różany – kolce bierz dla siebie, róże dla Pana Jezusa; wówczas i kolce zamienią się w dobrą woń Chrystusa.
2 IV Niedziela Palmowa
Życzę ci, byś umiała ocenić zaszczyt, jaki Pan Jezus ci czyni, dopuszczając cię do uczestnictwa w cierpieniu, by cię uczynić godną swoich zasług.
3 IV
Ofiara miłości, czyli ofiarna miłość, którą szczyci się dziecięctwo – to posłuszeństwo szczere, ochotne i radosne.
4 IV
Niech twoją radością będzie być bez radości - owszem chlubić się cierpieniem.
5 IV
Unikaj wrażliwości i przygnębienia, bo one odbierają ci pokój i wewnętrzne skupienie.
6 IV   Wielki Czwartek
Kto kłamie miłości wyklucza się z wieczernika, kto wierzy miłości i czyni ją, ma zapewnioną chwałę Zmartwychwstania.
7 IV   Wielki Piątek
Widzimy Chrystusa nie tylko na drodze naszego życia i powołania, On współczując z naszymi słabościami, kreśli ją sam, jako drogę nieoddzielną od krzyża, jako warunek przyszłej chwały.
8 IV   Wielka Sobota
Kiedy cierpienia przychodzą, nie smuć się - oddaj się w ręce Ojca, który dopuszcza krzyż, ale nie opuszcza dźwigającego krzyż.
9 IV   Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Chrystus Zmartwychwstały – zamienił cierpienie w radość, śmierć w życie, stary kwas kłamstwa i nieprawości w przaśniki szczerości i prawdy.
10 IV
Nade wszystko życzę wam pełności życia eucharystycznego z Jezusem, bo to zadatek zmartwychwstania i chwały.
11 IV
Czynienia cudów ci nie życzę – natomiast życzę, byś z tego Chleba co z nieba zstąpił, czerpała łaskę, siłę, radość do codziennej cichej ofiary.
12 IV
Jak Narodzenie Jezusa jest wyniszczeniem aż do krzyża, tak Zmartwychwstanie Jego jest narodzeniem do chwały.
13 IV
Z grobu wstaje życie, które jest naszym odrodzeniem do wiary, nadziei i miłości, naszą nowością życia.
14 IV
Choć cierpienia niosą czasem ze sobą przygnębienie, nie trzeba się nim przejmować, ale zawsze wolę odnawiać, by miała siłę z ufnością zawierzać dobroci Bożej.
15 IV
Każdy krzyż jest równocześnie łaską i znakiem pamięci Boga, i Jego troski o naszą duszę.
16 IV   Niedziela Miłosierdzia Bożego
Gdy Wasze Gloria in excelsisAlleluja będzie pieśnią waszego dziecięctwa, to również wasze Zmartwychwstanie będzie ukoronowaniem dziecięctwa z Jezusem w chwale u Ojca.
17 IV
Łaska zawsze towarzyszy cierpieniu, a radość jest owocem cierpienia.
18 IV
Nie przejmuj się sobą, bo to powiększa trudności - troski swoje złóż w ręce Dzieciątka Jezus i z prostotą zaufaj Jemu.
19 IV
Bądź radosna, Bogu wdzięczna, znoś sama siebie i przypominaj codziennie Dzieciątku, że chcesz służyć Mu w weselu w każdej chwili.
20 IV
Daj się Bogu cała i na całego, intencją i czynem.
21 IV
Do wielkich rzeczy idźcie małymi krokami, z wielką ufnością i ofiarą ze siebie.
22 IV
Najpiękniejsza i najskuteczniejsza jest modlitwa cierpienia, pod warunkiem, że w niej będzie pokorne – bądź wola Twoja!
23 IV
Macie rosnąć i szerzyć chwałę Bożą, przez cierpienie i ofiarę, przez modlitwę i pracę.
24 IV
Potrzeba ci więcej wiary nadprzyrodzonej, ufności w pomoc Bożą i tej miłości, która kocha nie będąc kochaną, bo miłość, która chce być „płatną”, nie jest miłością.
25 IV
Duch Święty i Jego łaska niech cię ciągle odnawia i prowadzi z cnoty w cnotę.
26 IV
Bądź wielkoduszną a odczujesz, że każda złożona ofiara uczyni cię szczęśliwą.
27 IV
Wczuwaj się w Chrystusa żyjącego w Kościele, ukochaj codzienne apostolstwo modlitwy, pracy i cierpienia - kształtuj swoje życie na Jego życiu.
28 IV
Bóg daje zawsze Siebie, a my więcej zwracamy uwagę na dar, niż na Dawcę.
29 IV
Na małej drodze dziecięctwa znajdziesz pokorę, umocnisz się ufnością, poddasz się działaniu Jego łaski – odpoczniesz bezpieczna w Jego Miłości Miłościwej i sama tej Miłości złożysz ze siebie ofiarę.
30 IV
Radości dziecka Bożego w Duchu Świętym ci życzę i błogosławię.