Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na luty 2023

1 II
Ucz się codziennie kochać, znosić siebie i drugich - taka jest mądrość tych, co kochają.
2 II  Ofiarowanie Pańskie. Dzień życia konsekrowanego
Z małych cnót codziennych, splataj długi wieniec od ziemi do nieba, by Maleńki Jezus miał chwałę, a dusze zbawienie.
3 II
Życzę, byś łączyła żłóbek z tabernakulum, pokorę i miłość Dzieciątka, wyniszczenie i ofiarę Eucharystii - w jedno życie dziecięctwa Bożego.
4 II
Niech mały Jezus rośnie w tobie, Matka Boża niech Go w tobie wychowuje – św. Józef niech będzie magistrem milczenia.
5 II
Największym dobrem jest miłość, którą czy w stosunku do Boga, czy do siebie wzajemnie - trzeba okupić cierpieniem.
6 II
Niech dziecięctwo Boże w naśladowaniu Pana Jezusa, będzie zawsze żywym sztandarem, znakiem odnowy – doskonałością waszego powołania.
7 II
Niech miłość łączy was z Bogiem i ze sobą, bo to największy skarb na teraz i na wieczność.
8 II
Roznoś miłość - miłość Bożą czyń przez miłość bliźniego, bo prawdziwa radość rodzi się z miłości.
9 II
Radość miłości z radością cierpienia niech cię uświęca i daje skrzydła nadprzyrodzone - orlimi pióry wzbijaj się w góry.
10 II
Jeśli ci czasem smutno - módl się i śpiewaj. Matka Najświętsza miała w duszy obraz i rzeczywistość krzyża – a śpiewała życiem Magnificat.
11 II
To co kosztuje, ma wartość.
12 II
Głosu Pana trzeba słuchać z wiarą, przyjmować z nadzieją i ufnością, wykonywać z miłością i „ocierpieć” ofiarą z siebie - inaczej byłby pustym wyrazem.
13 II
Radość to zdrowie, jeśli nie ciała to duszy, a gdy ta w Bogu się raduje, radość swą, jak obecność Boga, wszędzie roznosi.
14 II
Znosić siebie w pokornym pokoju i odczuwać swoją niemoc, będzie często większym zyskiem, niż samo zwycięstwo.
15 II
Zwracaj uwagę na dobrą wolę, bo choć uczynek nie dopisze, pełność dobrej woli zastąpi wykonanie.
16 II
Nie przejmuj się sobą, przejmuj się wolą Pana Jezusa, bo Jego wolą trzeba „żyć”.
17 II 
Bądź radosną, bo radość jest promieniem miłości Bożej.
18 II
Codziennie dawaj dowód świętości w cichym, ofiarnym męczeństwie miłości.
19 II
W twoich pracach nie szukaj swego zadowolenia, ale chwały Bożej i dobra bliźnich, a w cierpieniach dziękuj Bogu, że możesz Mu coś ofiarować.
20 II
Nie przejmuj się sobą ani zdrowiem, ale Bogiem się przejmuj i Jego świętością – wtedy nie będziesz czuła upału ani ciężaru dnia - bo miłość albo nie zna trudności, albo je zwycięża.
21 II
Niech każdy dzień będzie radosny, niech mnoży świętość i znaczy się ofiarą, bo bez ofiary nie ma świętości.
22 II   Środa Popielcowa
W poście stańcie blisko krzyża z Matką Jezusową, wczuwając się w cierpienia Jezusa, zwłaszcza wewnętrzne, w Jego opuszczenie nie tylko od ludzi, ale nawet od „Ojca niebieskiego”.
23 II
Stwarzaj sobie Karmel w sobie, który śpiewa eucharystyczną nutę uwielbienia, dziękczynienia, ekspiacji i prośby - tak przy żłóbku jak przy tabernakulum.
24 II   139. rocznica urodzin sł. B. Anzelma Gądka
Świętość zaś ma dwie zalety: oderwanie od ziemi i od wszystkiego co ziemskie, i konsekracja całej osoby dla Boga.
25 II
Biegnij prosto, szczerze, ochotnie i wesoło - dawaj Dzieciątku ofiarki, te które wyniszczają miłość własną, a mnożą miłość ofiarną.
26 II   I Niedziela Wielkiego Postu
Kiedy zaś cierpieć będziesz fizycznie czy duchowo - okraszaj krzyż uśmiechem, by nie było widać bólu, ale miłość.
27 II
Trzeba dać wszystko, aby osiągnąć „Wszystko” - dzielić się albo „drobnić” na grosze nie wolno.
28 II
Żeby zostać świętą trzeba chcieć; by chcieć, trzeba prosić o łaskę; a mając łaskę, trzeba z nią współpracować – zwyciężając największą przeszkodę – miłość własną.