Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na maj 2020

1 V  Św. Józefa Rzemieślnika
W życiu św. Józefa jest przedziwna jedność modlitwy, pracy i ofiary, cierpienia i miłości.
2 V  NMP Królowej Polski
O, Błogosławiona Matko, kieruj nasze kroki i myśli do tego pięknego nieba, dla którego jesteśmy stworzeni. Spraw, byśmy zawsze postępowali drogą błogosławieństw, aż przyjdziemy tam, gdzie nazwiemy Ciebie Królową wszystkich błogosławionych i świętych.
3 V
Pełna łaski ? Matka Boga. Rozważaj w tym miesiącu piękno Matki Najświętszej, a szczególnie to zawarte w ?Zdrowaś Maryjo?.
4 V
Boski Artysta umieścił w nas, jak w naczyniu kryształowym, swoje światło, a z nim wszystkie piękności życia.
5 V
Jezus jest naszą chwałą, naszym pokojem, radością i najpiękniejszym wzorem.
6 V                                                         
Jeśli nas Dzieciątko Jezus uczyni godnymi cierpieć dla Imienia Jego, będziemy się cieszyć i tym więcej Go kochać.
7 V
Przez czystość serca naśladuj Maryję. Czym głębiej się uniżysz, tym bliżej będziesz Boga.
8 V 
Veni Creator, Veni Sancte... wzbudzaj ciągle akty wiary prostej, ufności pełnej i miłości ofiarnej. Wiara widzi, ufność bierze, miłość daje i daje siebie.
9 V
Maryjo, Ty jesteś źródłem i morzem łaski Bożej; z Ciebie i przez Ciebie spływają na rodzaj ludzki wszystkie dobrodziejstwa, ponieważ Syn Twój Tobie oddał królestwo świata i skarby nieba.
10 V
Czystość serca i czystość ciała, miłość Bożą i miłość bliźniego, pokorę i prostotę racz mi wyprosić, Matko najukochańsza, Pani najjaśniejsza.
11 V
Zachowaj serce wolne i czyste ? nie dla świata lub ludzi, lecz dla Boga i Maryi.
12 V
Czyste serce, pokorne, oderwane od stworzeń i od siebie, oddaj w ręce Dziewicy Maryi, oddaj się cały na Jej służbę.
13 V  NMP  Fatimskiej
O, Najczystsza, Niepokalana Dziewico, nie odrzucaj mnie niegodnego grzesznika, nie odsuwaj od nadziei osiągnięcia wiecznej chwały z Tobą.
14 V
Maryjo, spraw, abym mieszkał w Sercu Jezusa, który udziela pokornym łaski. Niechaj w Nim będzie mieszkanie moje z Tobą na wieki.
15 V
Śliczna jest lilia królująca między kwiatami, ale nieskończenie piękniejsza, w swej czystości i niewinności, jest Królowa dziewic ? Maryja.
16 V
Życzę ci: im bliżej nieba ? tym więcej świętości, im więcej w lata ? tym więcej cnoty.
17 V
Tego ci życzę: by miłość Boża i miłość Matki Bożej rosła z tobą, zawsze nowa i pełna, z pełnego serca.
18 V
Żyj rzeczywistością Boga: nikt nie jest tak obecny w nas ? jak On, nikt nie jest tak rzeczywisty w nas ? jak On, nikt nas tak nie darzy miłością ? jak On.
19 V
Bez umartwienia nie ma pokoju, bez pokoju nie ma modlitwy, bez modlitwy nie ma łaski Bożej, a bez łaski nie ma świętości.
20 V
Bóg wszędzie jest obecny, nawet w duszy, która o Nim nie pamięta ? lecz On chce być w niej obecny, jako poznawany w poznającej i jako kochany w kochającej.
21 V
Ufam Panu Jezusowi, że przetrwamy te czasy z pożytkiem dla duszy i z radością z ofiary, jaką codziennie Jemu składać będziemy.
22 V
To nie sen, nie marzenie, lecz rzeczywistość, że nazywamy się synami Bożymi i nimi jesteśmy.
23 V
Pycha nie przyjmuje wiary lecz ją odrzuca, wynosi się ponad Boga. Dlatego tajemnice swoje Bóg powierza małym i prostym.
24 V Wniebowstąpienie Pańskie
Jak Maryja towarzyszyła Jezusowi przez całe życie, aż do Jego wstąpienia do nieba, tak i nam towarzyszyć będzie: w powstaniu z grzechów, w służbie Bogu, w pracy, w modlitwie i ćwiczeniu cnót chrześcijańskiej miłości.
25 V
Nieprzeliczone są łaski i dary, które nam daje Duch Święty, całe uświęcenie nasze od Niego bierze swój postęp i ostateczne wykończenie.
26 V
Odkąd zło poczęło się na ziemi, zawsze była walka między światem a Duchem prawdy, między mądrością Bożą a mądrością świata. Mądrość synów Bożych cierpi, jest prześladowana, wyśmiana, nieraz ukrywa się ? jednak jeszcze żadna przemoc jej nie obaliła i nie obali, bo jest ona z Boga.
27 V
Życie jest jak sen, po którym następuje przebudzenie. Tak będzie, kiedy skończy się to życie ? nastąpi przebudzenie w wieczności.
28 V
Jeżeli mamy zdrowy smak, umiemy rozróżnić piołun od miodu. Tak mądry, rozróżnia między tym, co jest ziemskie a tym co niebieskie, między tym co duchowe a tym co materialne.
29 V
Poznanie i miłowanie Boga ? to jest doskonałość nasza.
30 V
Mądrość, którą daje Duch Święty, jest to rozkoszne, smakowite poznanie i kosztowanie Pana Boga, Jego przymiotów i tajemnic ? przedstawia nam ona piękność, wielkość i doskonałość Boga, jako coś nieskończenie godnego kochania.
31 V  Zesłanie Ducha Świętego
Jeśli będzie jedność, zgoda i miłość między wami, to Duch Święty napełni was, będziecie mówić różnymi językami: miłości, cichości i cierpliwości.