Przeskocz do treści

Myśli Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD na październik 2022

1 X Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Urośniesz wielka, będziesz świętą, wypełnisz powołanie, gdy zostaniesz zawsze „Małą” – pokorną i radosną siostrzyczką Dzieciątka Jezus.
2 X Aniołów Stróżów
Aniołowie śpiewają Gloria in excelsis, a ten śpiew w duchu i słowie jest kolędą, jest najpiękniejszą pieśnią Wcielenia, objawia Jego cel i owoc dla upadłej ludzkości.
3 X
Modlitwa twoja niech będzie śpiewem serca.
4 X
Takie to wasze Boże powołanie – że rośniecie z Dzieciątkiem Jego ubóstwem, myślę, że to największe wasze bogactwo.
5 X
Od Dzieciątka ucz się prostoty myśli i serca, pokoju i radości wewnętrznej, i nie krępuj duszy drobiazgami, ale daj jej skrzydła wolne i rozmach pełny.
6 X
Trwajcie w miłości Dzieciątka i kochajcie się nawzajem.
7 X  NMP Różańcowej
Przesuwamy w tym miesiącu różaniec w rękach naszych, tajemnice radości, tajemnice bólu, tajemnice chwały. Są te tajemnice różami duchowymi – kwiatami, które ofiarujemy Panu Jezusowi przez ręce Jego Matki Najświętszej.
8 X
Życzę ci szerokości myśli i serca, byś się nie kurczyła w sobie i nie martwiła sobą, ale ze swobodą i weselem dziecka służyła Dzieciątku.
9 X
Nie pozwól więc, brukać łaski miłością własną, nie szukaj siebie, gdy ci się coś udaje, nie wystawiaj pracy twojej na sprzedaż dla chwały swojej.
10 X
Każdy dzień jest dniem miłosierdzia i hojności Bożej, każdy dzień jest dniem naszego ubóstwa, bo z łaski Boga żyjemy.
11 X
Na szczycie każdej prawdziwej miłości jest Krzyż.
12 X
Niech Pan Jezus będzie zawsze bliższy od swego krzyża, wtedy on nie będzie ciężki.
13 X
Niech miłość Boża będzie słońcem, a miłość wzajemna pieśnią waszego obcowania.
14 X
Niech miłość jednoczy wasze serca, łączy ręce do modlitwy i do pracy, by owocem obcowania była radosna świętość.
15 X  Św. Teresy od Jezusa i 53. rocznica śmierci sł. B. Anzelma Gądka OCD
Miłość Teresy nie znajdzie na ziemi godnego pióra i słowa; wszystko w niej jest żarliwym ogniem o chwałę Pana, o dusz zbawienie; za jedną dusze gotowa cierpieć do skończenia świata.
16 X
Czym będziesz pokorniejszą, tym będziesz bliższą Panu Jezusowi.
17 X
Dziękuję za twoje modlitwy dziecięce, bo takich Pan Bóg wysłuchuje i sprawia, że i stare drzewo się zazieleni a nawet owocuje.
18 X
Świętość daje siły do wykonania dzieł Bożych, a radość jest ozdobą świętości.
19 X
Radość jest zapoczątkowaniem nieba na ziemi.
20 X
Niech miłość was jednoczy, a łaska Boża niesie siły do wykonania woli Bożej.
21 X
Pokorne, proste, szczere, jak dzieci - pełnijcie z radością wasze powołanie.
22 X 
Życzę Bożego pokoju w duszach, który cicho niesie swój krzyż i zawsze pełni uczynki cnoty.
23 X
Miłość wzajemna to największe dobro, to znak pewny, że z Wami jest Pan Jezus.
24 X
Codziennie jestem z wami duchem i Bogu was polecam, byście były święte i zdrowe, i spełniały doskonale wasze powołanie.
25 X
Radość moja nie z liczby waszej, ale z cnót waszych, gdy każda niesie je pod sztandarem dziecięctwa.
26 X
Więcej znaczy przykład niż słowo, i słowo więcej mówi przykładem, niż swoim dźwiękiem.
27 X
Modlę się, żeby wszędzie rządziła miłość i królowało Dzieciątko Jezus, – bo od Niego wszelkie dobro wasze pochodzi.
28 X
Nie patrzcie na drobnostki, które mogą czasem zmarszczyć albo zachmurzyć czoło, ale zawsze patrzcie na Słońce miłości, bo bez tego Słońca, tak jak w przyrodzie, i w duszy byłoby martwo.
29 X
Wasze troski, walki i zwycięstwa są moimi – jednego tylko nie chcę: mianowicie, by wady moje były waszymi – natomiast pragnę, by wasze cnoty były moimi.
30 X
Duch Święty stroi duszę w piękno miłości, daje cnotom żywotność, i każdemu ruchowi wewnętrznemu i zewnętrznemu, udziela tego wdzięku i prostoty, które nazywają się i są dziecięctwem.
31 X
Kochającym ubóstwo i miłującym Dzieciątko, chleba nie braknie.