Przeskocz do treści

Nowenna do Dzieciątka Jezus ze Sługą Bożym Anzelmem Gądkiem OCD – dzień V 20 grudnia

Kluczu Dawida, który otwierasz bramy wiecznego królestwa,
przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach.

Zwiastuję Wam wesele wielkie: narodził się nam Zbawiciel! Cieszmy się, bo nie ma miejsca dla smutku, gdzie są narodziny życia! Wspólną jest wszystkim przyczyna radości, bo Pan, Zwycięzca grzechu i śmierci, jak nie znalazł nikogo wolnym od winy, tak wszystkim przyniósł od niej uwolnienie.

Niech zatem cieszy się sprawiedliwy, bo zaproszony jest do chwały. Niech raduje się grzesznik, bo wezwany jest do pokuty. Niech ożywi się niewierzący, bo powołany jest do życia (św. Leon Wielki).

Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, byście na to Słowo klękali, byście piękności i tajemnice ludzkości Jego podziwiali, byście wyniszczenie Jego naśladowali, a przez to stali się synami Bożymi.

fr. Anselmus a st. Andrea Corsini OCD

NOWENNA DZIEŃ I
NOWENNA DZIEŃ II
NOWENNA DZIEŃ III
NOWENNA DZIEŃ IV