Przeskocz do treści

Obchody 139. rocznicy urodzin Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD w Łodzi

Droga dziecięctwa jest naszym powołaniem

Tegoroczne 139. urodziny Ojca Założyciela, 24 lutego, w naszej wspólnocie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Łodzi przeżywałyśmy w łączności ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus - Patronką Zgromadzenia. Trwamy bowiem w Roku jej poświęconym (zob. https://www.karmelitanki.pl/ kalendarium-wazniejszych-wydarzen-i-obchodow-rocznic-w-roku-2022-2023/.

„Małą drogę” duchowego dziecięctwa, na której Teresa z Lisieux zdobyła świętość, wyjaśniał i proponował Sługa Boży o. Anzelm wielu „małym duszom”, a zwłaszcza nam, swoim duchowym córkom, zachęcając: Drogie Siostry, droga dziecięctwa jest nie tylko waszym ćwiczeniem, jest waszym powołaniem.

W kaplicy łódzkiego domu prowincjalnego o godz. 6.30 o. przeor Ernest Zielonka OCD odprawił Mszę świętą w intencji: O łaskę beatyfikacji Sługi Bożego o. Anzelma, o błogosławieństwo Boże w jego procesie beatyfikacyjnym oraz w intencjach osób modlących się przez jego przyczynę.

Urodzinowe świętowanie we wspólnocie rozpoczęłyśmy krótkim słowem wspomnienia Ojca Założyciela i śpiewem pieśni: Daj nam radość... Następnie losowałyśmy przygotowane sentencje Sługi Bożego, by jego słowa nam towarzyszyły i były światłem na naszej drodze powołania. W godzinach popołudniowych cała wspólnota obejrzała prezentację przygotowaną przez siostry z Wicepostulacji, pt. Apostoł orędzia „małej Teresy”, ukazującą niektóre wydarzenia z życia o. Anzelma, świadczące o jego przyjaźni ze św. Teresą, którą od początku uważał za swoją duchową siostrę.

W naszym świątecznym dniu pamiętałyśmy również w modlitwie o cierpiącej Ukrainie i naszych siostrach w Mikulińcach, które pozostają z udręczonymi ludźmi, niosąc im pomoc i otuchę.

s. Imelda Kwiatkowska, CSCIJ