Przeskocz do treści

Kazania o Tajemnicach Pańskich

UCZTA OFIARNA

„Dzięki Ci, Panie Jezu Chryste, za tę Ucztę,na której Ty sam bywasz spożywany,dzięki Ci za to, żeś nakazał kapłanom codziennie odnawiać tę Ucztę na Twych ołtarzach, i że nas niegodnych wezwałeś do uczestniczenia w niej.”   Jezus Chrystus przy „Ostatniej Wieczerzy” ustanowił Mszę św. nie tylko, jako ofiarę, ale też, jako ucztę ofiarną. Rozważając opis ewangeliczny Ostatniej Wieczerzy, widzimy, iż Pan nasz Jezus Chrystus nie tylko chciał, by w niej uczestniczyli Apostołowie, ale również, by jej uczestnikami stali się Czytaj dalej... "UCZTA OFIARNA"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment

ZMARTWYCHWSTANIE

Czy jest radość, która nie przemija? Byłby wielki zawód, gdyby jej nie było. Ona rodzi się z ofiary, bo choć ofiara też się kończy śmiercią ofiarnika, przecież ona ma swoje zmartwychwstanie; ona łączy się z ofiarą Chrystusa, z Jego życiem i z Jego śmiercią, ale zmartwychwstaje z Nim razem i wstępuje z triumfem wiecznej radości, która się zaczęła, ale się uwiecznia w Bogu. Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest radosnym alleluja, jakby przedsmakiem życia Czytaj dalej... "ZMARTWYCHWSTANIE"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Tagged , | Leave a comment

OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Czterdzieści dni upłynęło od narodzenia Dzieciątka Jezus. Prawo żydowskie nakazywało matce, po urodzeniu pierworodnego syna, stawić się w świątyni z dziecięciem, aby to dziecię wykupić parą synogarlic lub gołąbków (Łk 2, 22nn). Józef i Maryja zastosowali się do tego przepisu, aczkolwiek przepis ten, co do ofiarowania Bogu pierworodnych synów i co do oczyszczenia matek, nie obowiązywał Pana Jezusa ani Jego Matki Najmilszej. Po raz pierwszy Bóg – Stwórca świata Czytaj dalej... "OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment

POKŁON TRZECH KRÓLÓW (fragmenty)

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc: "Gdzie jest, który się narodził, Król Żydowski? Albowiem widzieliśmy gwiazdę Jego na wschodzie i przyjechaliśmy pokłonić się Jemu" (Mt 2, 1 i 2). Zatrwożył się Herod, bo wiedział o Kogo chodzi, że chodzi o Chrystusa. Zwołuje kapłanów i doktorów, którzy według proroctwa wskazują mu Betlejem, jako miejsce narodzenia Mesjasza. Gwiazda, która towarzyszyła królom we dnie Czytaj dalej... "POKŁON TRZECH KRÓLÓW (fragmenty)"

Posted in Aktualności, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment