Przeskocz do treści

Kazania o Tajemnicach Pańskich

KRÓLEM NASZYM JEST JEZUS CHRYSTUS. Kraków, 1913.

Przypatrzmy się dzisiaj z bliska Jezusowi Chrystusowi – naszemu Królowi. – Kim On jest, jak On rządzi, jak panuje, jak nas kocha, jak miłuje? – A, jak my odwdzięczamy się Jemu i jak Go kochać mamy? Królem naszym jest Jezus Chrystus. Kim On jest? Synem Bożym i Synem człowieczym, Synem Ojca w niebie i Synem Maryi Niepokalanej. Bogiem z Boga, Światłością Czytaj dalej... "KRÓLEM NASZYM JEST JEZUS CHRYSTUS. Kraków, 1913."

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment

Chleb żywy i życiodajny

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment

DUCH ŚWIĘTY ? NASZ OŻYWICIEL w: Exhortatio capitularis… Rzym 1927. (fragmenty)

Obecność Ducha Świętego (...) Zastanawiając się nad tym, czym jest w nas to tchnienie życia, nasuwa mi się tekst mówiący, że ?Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda? (J 6, 63), nie wystarczy więc do powstania życia skupienie masy, nie wystarczy zrzeszenie ludzi we wspólnotę czy społeczność, trzeba aby intencje woli wszystkich zeszły się w jedno, czyli stały się duszą ożywiającą całość. Ta ?dusza? nazywa się Czytaj dalej... "DUCH ŚWIĘTY ? NASZ OŻYWICIEL w: Exhortatio capitularis… Rzym 1927. (fragmenty)"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE. Kraków 1924. (fragmenty)

Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Najmilsi w Chrystusie Panu! Wśród tych pięknych dni majowych przypada uroczystość, która każe nam zapomnieć nawet o urokach przyrody, na które patrzymy i którym się przyglądamy, każe zapomnieć o wszelkiej ziemskiej piękności, a przenieść się myślą do tego piękna i szczęśliwości niebieskiej, której oko nie widziało, ani serce nie pojęło (por. 1 Kor 2, 9). W 40 dni po Zmartwychwstaniu Jezus Chrystus, Syn chwały, wstępuje Czytaj dalej... "WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE. Kraków 1924. (fragmenty)"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment