Przeskocz do treści

Kazania o Tajemnicach Pańskich

ZMARTWYCHWSTANIE

Czy jest radość, która nie przemija? Byłby wielki zawód, gdyby jej nie było. Ona rodzi się z ofiary, bo choć ofiara też się kończy śmiercią ofiarnika, przecież ona ma swoje zmartwychwstanie; ona łączy się z ofiarą Chrystusa, z Jego życiem i z Jego śmiercią, ale zmartwychwstaje z Nim razem i wstępuje z triumfem wiecznej radości, która się zaczęła, ale się uwiecznia w Bogu. Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest radosnym alleluja, jakby Czytaj dalej... "ZMARTWYCHWSTANIE"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Tagged , | Leave a comment

OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Czterdzieści dni upłynęło od narodzenia Dzieciątka Jezus. Prawo żydowskie nakazywało matce, po urodzeniu pierworodnego syna, stawić się w świątyni z dziecięciem, aby to dziecię wykupić parą synogarlic lub gołąbków (Łk 2, 22nn). Józef i Maryja zastosowali się do tego przepisu, aczkolwiek przepis ten, co do ofiarowania Bogu pierworodnych synów i co do oczyszczenia matek, nie obowiązywał Pana Jezusa ani Jego Matki Najmilszej. Po raz pierwszy Bóg – Czytaj dalej... "OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment

POKŁON TRZECH KRÓLÓW (fragmenty)

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc: "Gdzie jest, który się narodził, Król Żydowski? Albowiem widzieliśmy gwiazdę Jego na wschodzie i przyjechaliśmy pokłonić się Jemu" (Mt 2, 1 i 2). Zatrwożył się Herod, bo wiedział o Kogo chodzi, że chodzi o Chrystusa. Zwołuje kapłanów i doktorów, którzy według proroctwa wskazują mu Betlejem, jako miejsce narodzenia Mesjasza. Gwiazda, Czytaj dalej... "POKŁON TRZECH KRÓLÓW (fragmenty)"

Posted in Aktualności, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment

KRÓLEM NASZYM JEST JEZUS CHRYSTUS. Kraków, 1913.

Przypatrzmy się dzisiaj z bliska Jezusowi Chrystusowi – naszemu Królowi. – Kim On jest, jak On rządzi, jak panuje, jak nas kocha, jak miłuje? – A, jak my odwdzięczamy się Jemu i jak Go kochać mamy? Królem naszym jest Jezus Chrystus. Kim On jest? Synem Bożym i Synem człowieczym, Synem Ojca w niebie i Synem Maryi Niepokalanej. Bogiem z Boga, Światłością Czytaj dalej... "KRÓLEM NASZYM JEST JEZUS CHRYSTUS. Kraków, 1913."

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment