Przeskocz do treści

Kazania o Tajemnicach Pańskich

Chleb żywy i życiodajny

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment

DUCH ŚWIĘTY ? NASZ OŻYWICIEL w: Exhortatio capitularis… Rzym 1927. (fragmenty)

Obecność Ducha Świętego (...) Zastanawiając się nad tym, czym jest w nas to tchnienie życia, nasuwa mi się tekst mówiący, że ?Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda? (J 6, 63), nie wystarczy więc do powstania życia skupienie masy, nie wystarczy zrzeszenie ludzi we wspólnotę czy społeczność, trzeba aby intencje woli wszystkich zeszły się w jedno, czyli stały się duszą ożywiającą całość. Ta ?dusza? nazywa się Czytaj dalej... "DUCH ŚWIĘTY ? NASZ OŻYWICIEL w: Exhortatio capitularis… Rzym 1927. (fragmenty)"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE. Kraków 1924. (fragmenty)

Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Najmilsi w Chrystusie Panu! Wśród tych pięknych dni majowych przypada uroczystość, która każe nam zapomnieć nawet o urokach przyrody, na które patrzymy i którym się przyglądamy, każe zapomnieć o wszelkiej ziemskiej piękności, a przenieść się myślą do tego piękna i szczęśliwości niebieskiej, której oko nie widziało, ani serce nie pojęło (por. 1 Kor 2, 9). W 40 dni po Zmartwychwstaniu Jezus Chrystus, Syn chwały, wstępuje Czytaj dalej... "WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE. Kraków 1924. (fragmenty)"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment

NA ZMARTWYCHWSTANIE. Łódź 1961. (fragmenty)

Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest radosnym alleluja, jakby przygrywką i przedsmakiem życia niebieskiego i uszczęśliwiającego widzenia Boga. Jeśli się przypatrzymy chwalebnym dziejom zmartwychwstałego Pana, zauważymy, że mają one znamię i charakter pokoju i ciszy, są przesiąknięte łaskawością i miłością, słodyczą i wdziękiem, niosą smak nie tego przejściowego życia, lecz przemawiają do nas szczęściem wieczności. Między wydarzeniami z tego okresu najbardziej znamienne są objawienia zmartwychwstałego Pana. Czytaj dalej... "NA ZMARTWYCHWSTANIE. Łódź 1961. (fragmenty)"

Posted in Aktualności, Kazania i homilie Sługi Bożego, kazania o Tajemnicach Pańskich | Leave a comment