Przeskocz do treści

Poświęcenie i otwarcie Domu Pamięci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka w Marszowicach

W IV Niedzielę Wielkiego Postu, 2 marca 2008 r., w Marszowicach, w parafii Niegowić, w archidiecezji krakowskiej, J.E. ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, wizytując papieską parafię Niegowić, dokonał otwarcia i poświęcenia Domu Pamięci Sługi Bożego Ojca Anzelma. W uroczystości wzięło udział ponad 100 sióstr z wielu naszych domów, z m. Matką Faustyną Górowską, przełożoną generalną, i siostrami prowincjalnymi. Przybył również o. Marian Stankiewicz, prowincjał Karmelitów Bosych z Warszawy oraz kilkunastu Ojców i Braci z dwóch klasztorów krakowskich, z Wadowic, Wrocławia i Piotrkowic. Ponadto licznie zebrali się: Rodzina Gądków, mieszkańcy Marszowic, parafianie niegowiccy z ks. proboszczem Pawłem Sukienikiem, władze terenowe na czele z p. wójtem Gdowa Zbigniewem Wojasem oraz zaproszeni goście i dobroczyńcy. Mimo deszczowej pogody, atmosfera uroczystości była bardzo pogodna, ciepła i rodzinna.

Przed przybyciem ks. Kardynała s. Hilaria Szałyga odczytała wiersz, który specjalnie ułożyła na tę okoliczność; siostry nowicjuszki i postulantki z Łodzi, pod dyr. s. Ernesty Perużyńskiej, śpiewały pieśni ku czci Sługi Bożego. Przełożona generalna m. Faustyna przywitała oczekiwanego Gościa i nastąpiło przecięcie wstęgi. Ks. Kardynał poświęcił starą izbę Rodziny Gądków oraz salę-galerię, w której zgromadzone są eksponaty, obrazy i fotografie dokumentujące życie, działalność i duchowość Naszego Ojca Założyciela. Następnie wpisał się do ksiąg pamiątkowych: Postulacji i Domu Pamięci.

Na koniec s. Konrada Dubel, w imieniu Zgromadzenia, wyraziła podziękowanie ks. Kardynałowi, Ojcom karmelitom, a także budowniczym i licznym dobroczyńcom, którzy pod wodzą św. Józefa przez kilka lat wspierali budowę i organizację tego dzieła. Po pożegnaniu ks. Kardynała, który po 30 minutach spędzonych wśród nas musiał kontynuować dalszy program swojej wizytacji kanonicznej parafii Niegowić, uczestnicy uroczystości powoli zwiedzili Dom Pamięci, wpisali się do Księgi pamiątkowej i udali się na podwieczorek przygotowany w Folwarku "Wiązy", który znajduje się naprzeciw Domu Pamięci.

W dniach 3 i 4 marca b.r. Dom Pamięci z wielkim zainteresowaniem zwiedzali uczniowie czterech szkół podstawowych z terenu parafii Niegowić, którzy byli przywożeni autobusem szkolnym, pod opieką swoich wychowawców, by móc zapoznać się z postacią swojego wielkiego Rodaka.

Mieszkańcy Marszowic niejednokrotnie wyrażali swoją radość i wdzięczność za to, że zostało upamiętnione miejsce urodzenia Sługi Bożego o. Anzelma Macieja Gądka, któremu oni powierzają w modlitwie swoje intencje i trudne sprawy oraz modlą się o jego beatyfikację.