Przeskocz do treści

Sesja wspomnieniowa o Słudze Bożym o. Anzelmie od św. Andrzeja Corsini OCD (Maciej Józef Gądek), Pierwszym Rektorze Międzynarodowego Kolegium Karmelitow Bosych w Rzymie, w 90. rocznicę jego założenia

Relacja z sesji wspomnieniowej
o Słudze Bożym o. Anzelmie od św. Andrzeja Corsini OCD w Rzymie
Papieski Wydział Teologiczny Teresianum
Międzynarodowe Kolegium Teologiczne św. Jana od Krzyża
Postulacja Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD w Rzymie

W dniu 17 listopada 2016 r. na Papieskim Instytucie Duchowości ?Teresianum? w Rzymie, odbyła się sesja upamiętniająca Sługę Bożego o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD (Maciej Józef Gądek), polskiego karmelitę, pierwszego rektora Międzynarodowego Kolegium Karmelitow Bosych w Rzymie, w 90. rocznicę jego założenia. W dniu 17 listopada br. przypadała równocześnie 25. rocznica kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego, wychowawcy Macieja Józefa Gądka w czasie jego pobytu w alumnacie karmelitańskim w Wadowicach.

Sesja składała się z czterech referatów. Moderatorem sesji był przełożony Międzynarodowego Kolegium Teologicznego ? Juan Miguel Henríquez OCD. Pierwszą prelekcję wygłosił o. Silvano Giordano OCD, wykładowca Papieskiego Instytutu Duchowości na temat historii Międzynarodowego Kolegium Karmelitów Bosych, w latach 1926-2016; następnie p. Paweł Sieradzki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosił konferencję biograficzną na temat: Między Polską a Rzymem. Działalność Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD (1884-1969) w kraju i za granicą. Kolejnym prelegentem był o. Grzegorz Firszt OCD, wykładowca z Teresianum, który mówił na temat: Aktualność przemowień kapitulnych o. Anzelma Gądka o miłości braterskiej. Na koniec s. Konrada Dubel CSCIJ, postulator procesu beatyfikacyjnego, wygłosiła referat: Dziedzictwo duchowe o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD. W podsumowaniu sesji głos zabrali także: rektor ?Teresianum? ? o. Albert Wach OCD oraz dziekan Wydziału Teologicznego ? o. Denis Chardonnes OCD.

Uwieńczeniem sesji była Eucharystia w intencji o beatyfikację Sługi Bożego o. Anzelma, sprawowana w kaplicy Teresianum pod przewodnictwem polskiego definitora Zakonu Karmelitów Bosych ? o. Łukasza Kansego OCD. Pod koniec Mszy św. odmówiono wspólnie modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego. Liturgię uświetniły śpiewy wykonane przez karmelitański chór braci kleryków oraz czterogłosowy chór z polskiego kościoła pw. św. Stanisława BM, przy ul. B. Oscure, w połączeniu ze ?Scholą czwartkową im. Jana Pawła II? (złożoną z polskich sióstr zakonnych pracujących w Rzymie), pod dyrekcją s. Martyny, sercanki.

W sesji naukowej oraz w Eucharystii wziął udział p. dr Janusz Kotański, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, ojcowie i bracia karmelici z Teresianum oraz pracujący w przy parafii św. Pankracego, siostry różnych zgromadzeń zakonnych pracujących w Rzymie, osoby świeckie, delegacja sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z Polski. Delegatką przełożonej generalnej Zgromadzenia była s. Imelda Kwiatkowska, asystentka generalna i wicepostulator procesu beatyf. Sługi Bożego o. Anzelma; z prow. krakowskiej s. Zofia Szczyrk wikaria prow. i s. Klarissa Szczęsny, ekonomka prow.; z prow. wrocławskiej s. Franciszka Przeniosło; z prow. łódzkiej s. Marcina Chrobak, przełożona prow., s. Jana Hanek, s. Piotra Orzoł, s. Ines Mamcarz, s. Sofija Ošmjanska (z Łotwy), a także siostry ze wspólnoty rzymskiej.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy sesji spotkali się w sali przy bazylice św. Pankracego na posiłku (rinfresco), przygotowanym przez o. Ernesta Zielonkę OCD, proboszcza parafii oraz siostry rzymskiej wspólnoty karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Celem sesji kommemoracyjnej było przypomnienie i przybliżenie w środowisku rzymskim postaci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, zwłaszcza jego pracy formacyjnej wśród młodzieży karmelitańskiej, której oddał 22 lata swego życia (1926-1945). Uczestnicy sesji mogli zapoznać się równie z całym życiem i duchowością Sługi Bożego.

Zob. także:

http://www.teresianum.net/commemorazione-di-p-anselmo-di-santandrea-corsini/