Przeskocz do treści

Relacja z sesji wspomnieniowej
o Słudze Bożym o. Anzelmie od św. Andrzeja Corsini OCD w Rzymie
Papieski Wydział Teologiczny Teresianum
Międzynarodowe Kolegium Teologiczne św. Jana od Krzyża
Postulacja Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD w Rzymie

W dniu 17 listopada 2016 r. na Papieskim Instytucie Duchowości ?Teresianum? w Rzymie, odbyła się sesja upamiętniająca Sługę Bożego o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD (Maciej Józef Gądek), polskiego karmelitę, pierwszego rektora Międzynarodowego Kolegium Karmelitow Bosych w Rzymie, w 90. rocznicę jego założenia. W dniu 17 listopada br. przypadała równocześnie 25. rocznica kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego, wychowawcy Macieja Józefa Gądka w czasie jego pobytu w alumnacie karmelitańskim w Wadowicach.

Sesja składała się z czterech referatów. Moderatorem sesji był przełożony Międzynarodowego Kolegium Teologicznego ? Juan Miguel Henríquez OCD. Pierwszą prelekcję wygłosił o. Silvano Giordano OCD, wykładowca Papieskiego Instytutu Duchowości na temat historii Międzynarodowego Kolegium Karmelitów Bosych, w latach 1926-2016; następnie p. Paweł Sieradzki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosił konferencję biograficzną na temat: Między Polską a Rzymem. Działalność Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD (1884-1969) w kraju i za granicą. Kolejnym prelegentem był o. Grzegorz Firszt OCD, wykładowca z Teresianum, który mówił na temat: Aktualność przemowień kapitulnych o. Anzelma Gądka o miłości braterskiej. Na koniec s. Konrada Dubel CSCIJ, postulator procesu beatyfikacyjnego, wygłosiła referat: Dziedzictwo duchowe o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD. W podsumowaniu sesji głos zabrali także: rektor ?Teresianum? ? o. Albert Wach OCD oraz dziekan Wydziału Teologicznego ? o. Denis Chardonnes OCD.

Uwieńczeniem sesji była Eucharystia w intencji o beatyfikację Sługi Bożego o. Anzelma, sprawowana w kaplicy Teresianum pod przewodnictwem polskiego definitora Zakonu Karmelitów Bosych ? o. Łukasza Kansego OCD. Pod koniec Mszy św. odmówiono wspólnie modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego. Liturgię uświetniły śpiewy wykonane przez karmelitański chór braci kleryków oraz czterogłosowy chór z polskiego kościoła pw. św. Stanisława BM, przy ul. B. Oscure, w połączeniu ze ?Scholą czwartkową im. Jana Pawła II? (złożoną z polskich sióstr zakonnych pracujących w Rzymie), pod dyrekcją s. Martyny, sercanki.

W sesji naukowej oraz w Eucharystii wziął udział p. dr Janusz Kotański, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, ojcowie i bracia karmelici z Teresianum oraz pracujący w przy parafii św. Pankracego, siostry różnych zgromadzeń zakonnych pracujących w Rzymie, osoby świeckie, delegacja sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z Polski. Delegatką przełożonej generalnej Zgromadzenia była s. Imelda Kwiatkowska, asystentka generalna i wicepostulator procesu beatyf. Sługi Bożego o. Anzelma; z prow. krakowskiej s. Zofia Szczyrk wikaria prow. i s. Klarissa Szczęsny, ekonomka prow.; z prow. wrocławskiej s. Franciszka Przeniosło; z prow. łódzkiej s. Marcina Chrobak, przełożona prow., s. Jana Hanek, s. Piotra Orzoł, s. Ines Mamcarz, s. Sofija Ošmjanska (z Łotwy), a także siostry ze wspólnoty rzymskiej.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy sesji spotkali się w sali przy bazylice św. Pankracego na posiłku (rinfresco), przygotowanym przez o. Ernesta Zielonkę OCD, proboszcza parafii oraz siostry rzymskiej wspólnoty karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Celem sesji kommemoracyjnej było przypomnienie i przybliżenie w środowisku rzymskim postaci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, zwłaszcza jego pracy formacyjnej wśród młodzieży karmelitańskiej, której oddał 22 lata swego życia (1926-1945). Uczestnicy sesji mogli zapoznać się równie z całym życiem i duchowością Sługi Bożego.

Zob. także:

http://www.teresianum.net/commemorazione-di-p-anselmo-di-santandrea-corsini/

SYMPOZJUM V
pod hasłem
?Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego?
organizowane przez
Sekcję Teologii Duchowości UKSW oraz
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

WARSZAWA, ul. Dewajtis 5,
21 kwietnia 2010 roku

PATRONAT HONOROWY

J.E. Abp Kazimierz NYCZ, metropolita warszawski
i J.E. Abp Władysław ZIÓŁEK, metropolita łódzki

Program

godz. 10.00 - SESJA I
Dr Paweł Sieradzki (Lublin, KUL Jana Pawła II), Życie i działalność Sługi Bożego
o. Anzelma Gądka OCD
Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD (Kraków, UP Jana Pawła II), Duchowość
i formacja zakonna karmelitów bosych w nauczaniu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD
prof. zw. dr hab. Placyd Paweł Ogórek OCD (UKSW), Życie wspólnotowe karmelitów bosych jako życie miłości - w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD
Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW), Trzy etapy życia duchowego
w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD
Prof. zw. dr hab. Antoni Jozafat Nowak OFM (WSH im. Korfantego, WSI-E), Osobowość kapłana w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD

godz. 12.10 ? SESJA II
prof. nadzw. dr hab. Teresa Paszkowska SNMPN (Lublin, KUL Jana Pawła II), Życie konsekrowane w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD
lic. Konrada Zofia Dubel KDzJ (Łódź-Rzym), Charyzmat i duchowość Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Ks. dr Włodzimierz Gałązka (UKSW), Zjednoczenie z Bogiem jako cel życia kapłana
i osoby konsekrowanej w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD


IV SYMPOZJUM

pod przewodnictwem
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Władysława Ziółka
Metropolity Łódzkiego
poświęcone pamięci
Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD (1884-1969)
Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
w 35 rocznicę śmierci na temat:
DUCHOWOŚĆ KAPŁAŃSKA
W NAUCZANIU SŁUGI BOŻEGO O. ANZELMA GĄDKA OCD

15 października 2004 r. (piątek) ? w kościele OO. Karmelitów Bosych,
ul. Liściasta 9 Nawiedzenie grobu Sługi Bożego ? w przedsionku kościoła
18.00 - MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka  Metropolity Łódzkiego w intencji ? o łaskę beatyfikacji Sługi Bożego

16 października (sobota) - w Auli WSD, ul. Św. Stanisława Kostki 14
9.30 - Słowo Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego
9.45 - Ks. dr Marek Kaczmarek (Łódź) - Kapłaństwo w nauczaniu Jana Pawła II.
10.15 - O. dr hab. Jerzy Gogola OCD (PAT, Kraków) - Sacerdos de Eucharistia.
Eucharystyczna duchowość kapłana w ujęciu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD.
Przerwa
11.20 - O. prof. dr hab. Antoni Jozafat Nowak OFM (KUL) - Relacje interpersonalne
w korespondencyjnym kierownictwie duchowym rodzin konsekrowanych
w świetle Listów Sł. B. o. Anzelma Gądka.
12.00 - Anioł Pański
12.05 - Słowo O. dr Ottona Jakuba Filka OCD
12.20 - Podsumowanie i zakończenie Sympozjum
15.30 - Zwiedzanie MUZEUM Sługi Bożego O. Anzelma Gądka - w Domu zakonnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, ul. Złocieniowa 38.


 III SYMPOZJUM 16 października 1999 r.
pod hasłem: JEST WŚRÓD NAS
poświęcone pamięci
Ojca Anzelma od Świętego Andrzeja Corsini OCD
(Maciej Józef Gądek 1884-1969)
w 30 rocznicę śmierci.

Dokumentacja pod red. o. Ottona Filka OCD, wyd. Archiwum Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Łódź 2000, s. 164.

Materiały III Sympozjum zawierają:

List J.E. Ks. Abpa Wł. ZIÓŁKA do Przełożonej Generalnej i Uczestników III Sympozjum
Przełożona Generalna Zgromadzenia ? List do Zgromadzenia ogłaszający III Sympozjum
Ks. dr Aleksandr Janeczek SDB, Wikariusz Biskupi ? Kazanie wygłoszone podczas Mszy Świętej.

Referaty:
o. dr Piotr Franciszek Neumann OCD ? Duchowość laikatu w kierownictwie duchowym o. Anzelma Gądka OCD
s. Konrada Dubel KDzJ ? Obecność Ojca Założyciela w życiu Zgromadzenia
s. Zdzisława Muś KDzJ ? Wspomnienia ze spotkań z Ojcem Założycielem
s. Imelda Kwiatkowska KDzJ - Ojciec Założyciel jest wśród nas.
oraz:
Akademia pt. Ostatnie rozmowy
s. Ewelina Wrześniewska KDzJ ? Wiersz na 30 rocznicę śmierci o. Założyciela

Fotografie z III Sympozjum

Aneks I ? Przedruk Pisemka domowego Pod znakiem Dzieciątka Jezus, 12/1969
s. Anzelma Pawłowska KDzJ ? Wspomnienie o naszym o. Założycielu
o. Władysław Kluz OCD ? Kazanie w czasie Mszy św. pogrzebowej o. Anzelma
o. Jan Chrzciciel Kołaczek OCD ? Kazanie podczas żałobnych Nieszporów
s. Ewelina Wrześniewska KDzJ ? Wiersze: Rozbłyśnie gwiazdka, W godzinie milczenia, Dobry Jezu, Miłość została

Aneks II ? Przeniesienie doczesnych szczątków śp. o. Anzelma Gądka Łódź, 24 II 1990.
o. prof. Dominik Wider OCD ? Kazanie wygłoszone podczas Mszy Świętej
o. dr Otto Filek OCD ? Referat: Ideał jedności w zakonotwórczym charyzmacie
o. Anzelma
Fotografie z pogrzebu o. Anzelma


II SYMPOZJUM

poświęcone pamięci o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD
(Macieja Gądka),
 

Łódź, 14 -16 października 1994 r. zorganizowane z okazji 25 rocznicy jego śmierci, na temat: FORMACJA WE WSPÓLNOTACH KONSEKROWANYCH
W UJĘCIU I PRAKTYCE O. ANZELMA,
wyd. Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus,
Warszawa-Marki 1995, ss 129.

Sympozjum miało miejsce w tym czasie gdy w Rzymie obradował Synod Biskupów
na temat życia konsekrowanego w Kościele.

W materiałach sympozyjnych zamieszczono:

Listy Biskupów
Słowo inauguracyjne o. Prowincjała Piotra Neumanna OCD
Homilia J.E. Ks. Bpa Adama Lepy
Słowo J.E. Ks. Bpa Bohdana Bejze
Homilia J.E. Ks. Bpa Jana Kulika
Referaty:
o. dr hab. Dominik Wider OCD ? Formacja osób konsekrowanych w programowych ujęciach o. Anzelma.
o. dr Jerzy Gogola OCD ? Formowanie mistrzyń w świetle listów o. Anzelma do przełożonych i mistrzyń.
o. dr Otto Filek OCD ? O. Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD promotor wychowania realnego w świetle listów do M. Założycielki.
o. dr Honorat Gil OCD ? O. Anzelm ? wychowawca w oczach współpracowników i alumnów


I SYMPOZJUM
DNI KARMELITAŃSKIE W ŁODZI (12-15 X 1984 r.)
poświęcone życiu i duchowości O. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD
(Macieja Gądka) z okazji setnej rocznicy Jego urodzin i piętnastej śmierci,
24 II 1884 - 15 X 1969.

Dokumentacja pod redakcją O. Ottona Filka OCD, wyd. Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Warszawa-Marki 1994 r.,
ss. 122.

W materiałach sympozyjnych zamieszczono m.in.:

Słowo J.E. ks. Bpa Józefa Rozwadowskiego
Słowo J.E. Ks. Bpa Bohdana Bejze
Słowo J. E. Ks. Bpa Władysława Ziółka
List Przełożonego Generalnego OCD o. Filipa Sainz de Baranda do o. Prowincjała Prowincji Ducha Świętego w Polsce z okazji 100 rocznicy urodzin o. Anzelma.
Przemówienie inauguracyjne o. Prowincjała Benignusa Wanata OCD
Referaty:
o. Kajetan Furmanik OCD - Rozwój ducha i osoby o. Anzelma od św. A. Corsini OCD w rodzinie, szkole i zakonie.
o. Emil Hebda OCD - O. Anzelm - kontemplatyk i apostoł Dzieciątka Jezus.
o. Tadeusz Kujałowicz OCD - Harmonia modlitwy i pracy w świetle listów
o. Anzelma.
o. Leonard Kowalówka OCD - O. Anzelm od św. A. Corsini jako wychowawca.
o. Benignus Wanat OCD - Zakonotwórcza myśl o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini.

Oraz inne:
U stóp mej Pani ? nowicjacki poemat br. Anzelma.
Fioretti o. Anzelma ? słuchowisko opracowane przez o. Ottona od Aniołów OCD.
Teksty pieśni o O. Założycielu śpiewane przez Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Postulacja Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD
91-358 Łódź, ul. Złocieniowa 38;
tel. 42 659-24-97; 728 302 374
e-mail: azkarmel@archidiecezja.lodz.pl

Im więcej Mnie uczcicie,
tym więcej błogosławić wam będę.

Z okazji 100. rocznicy erygowania Bractwa Dzieciątka Jezus przy krakowskim kościele Karmelitów bosych, w dniu 25 stycznia br. w Karmelitańskim Instytucie Duchowości przy ul. Rakowickiej 18a odbyła się sesja naukowa pod hasłem: ?Dzieciątko Jezus w Karmelu?. Organizatorami sesji byli: klasztor Karmelitów Bosych w Krakowie oraz Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, a konkretnie Postulacja sł. B. o. Anzelma Gądka w Łodzi. W sesji wzięło udział ponad 200 osób. Oprócz organizatorów, prelegentów i sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, przybyło wiele osób z laikatu karmelitańskiego oraz indywidualni czciciele Dzieciątka Jezus, którzy o naszej sesji dowiedzieli się z mediów.
O godz. 9 w kaplicy Instytutu Mszy świętej przewodniczył i wygłosił homilię o. dr Andrzej Ruszała OCD, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.
W pierwszej części sesji zabrało głos czterech prelegentów. Ojciec prof. Jerzy Gogola OCD w swoim referacie ?Duchowość Dzieciątka Jezus u Świętych Karmelu terezjańskiego? ukazał duchowość i kult Dzieciątka Jezus zwłaszcza u trzech karmelitańskich Doktorów Kościoła: św. Jana od Krzyża, św. Teresę od Jezusa i św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Karmel zawsze traktował tajemnicę Wcielenia oraz misterium Betlejem i Nazaretu, jako szkołę życia duchowego opartego na elementarnych postawach, wynikających z pozytywnych cech dziecka takich jak: pokora, ubóstwo, ufność, miłość prostota, o których pisze sł. B. o. Anzelm Gądek. Duchowość będąca owocem duchowej więzi z Chrystusem w tajemnicy Jego dziecięctwa, była przeżywana przez wielu świętych Karmelu.
Ojciec dr Szczepan Praśkiewicz OCD mówił na temat kultu Dzieciątka Jezus w Polskiej Prowincji Karmelu reformowanego. Prelegent zadał sobie trud przeprowadzenia sondażu w klasztorach Ojców i Sióstr karmelitanek bosych, by zebrać do swego referatu materiał źródłowy i stwierdzić, że Karmel w Polsce zachowuje uświęcone przez pokolenia wszystkie tradycje i zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe. Dzieciątko Jezus jest czczone również poza tymi okresami liturgicznymi, szczególnie 25. miesiąca. Wspomniał też o bractwach Dzieciątka Jezus założonych przez karmelitów ? przy klasztorze w Krakowie (1914) staraniem sł. B. o. Anzelma Gądka OCD, Wadowicach, i w następnych latach w Lublinie, w Czernej i w Łodzi. Kaplica Dzieciątka Jezus w kościele na Rakowickiej była odnawiana w latach 1959-1960, polichromię wykonywała s. Marcelina Jachimczak CSCIJ.
Siostra Konrada Dubel CSCIJ, zaprezentowała referat połączony z prezentacją multimedialną pt. ?Dzieciątko Jezus w życiu i duchowości sł. B. o. Anzelma Gądka OCD?. Rok 1914 ? rok założenia Bractwa Praskiego Dzieciątka Jezus ? był w kościele ojców karmelitów w Krakowie czasem imponującego rozkwitu pracy duszpasterskiej. Od początku istnienia bractwa Dzieciątka Jezus, każdego miesiąca nabożeństwo ku czci Praskiego Dzieciątka Jezus odprawiał o. Anzelm, w czasie których głosił kazania dla licznie przybywających dzieci. Na użytek brac­twa przetłumaczył na język polski modlitewnik, który zawiera tekst 12 tajemnic Drogi Betlejemskiej i napisał hymn bracki Królu mej duszy. Pragnieniem N. Ojca Założyciela było niesienie Dzieciątka Jezus wszystkim ludziom. Według jego nauki dziecięctwo duchowe nie jest tylko nabożeństwem do Dzieciątka: ?nabożeństwo prowadzi do dziecięctwa, rozwija je i kształci na wzór synostwa Jezusowego?. Sługa Boży sam żył duchowością Dzieciątka Jezus. Według o. dr. Ottona Filka OCD, cześć i naśladowanie Bożego Dzieciątka stanowiło ?serce? duchowości o. Anzelma i szkołę formacji Zgromadzenia.
Siostra Bogdana Batog CSCIJ w wystąpieniu: ?Miłość do Dzieciątka Jezus w życiu i działalności czcig. sł. B. Matki Teresy Kierocińskiej?, ukazała życie Matki Teresy jako wielkiej czcicielki Dzieciątka Jezus, która darzyła Je wiarą i zaufaniem. Za jej przykładem podążały również pierwsze Siostry Zgromadzenia, którym Sługa Boża przez 25 lat kierowała. Nasza Matka Założycielka rozwijała w sobie nabożeństwo do Boskiego Dzieciątka, będąc pod duchowym wpływem sł. B. o. Anzelma, najpierw jako karmelitanka świecka, od 1915 roku jako członkini bractwa, a potem jako współzałożycielka Zgromadzenia. Jej życie i działalność świadczą o tym, że miłość do Dzieciątka Jezus jest drogą do świętości. Często z ust jej wyrywały się akty uwiel­bienia Boga, promieniowała ideałem ?małej drogi? duchowego dziecięctwa. Referat był ubogacony prezentacją multimedialną.
Druga część sesji była trójgłosem na temat współczesnych form kultu Dzieciątka Jezus i miała bardziej wymiar duszpasterski.
Siostra Imelda Kwiatkowska CSCIJ, zauważyła, że w Zgromadzeniu kult Dzieciątka Jezus w zasadniczych jego praktykach jest kontynuowany. Współcześnie w apostolstwie sióstr jest on wielką potrzebą czasu, zwłaszcza wobec zagrożeń rodziny i młodego pokolenia. Pod patronatem Dzieciątka Jezus siostry przy naszych klasztorach prowadzą przedszkola, ochronki i świetlice, a przy parafiach bractwa Dzieciątka Jezus, które podczas prelekcji zostały zaprezentowane w formie multimedialnej. Najdłuższą tradycję w Zgromadzeniu ma Bractwo Dzieciątka Jezus w Zakopanem (ul. Regle 13), założone przez s. Walerię Wróbel CSCIJ, przez które przeszło ponad tysiąc członków. Inne bractwa działają w Gorzycach, Gołkowicach, Kroczycach, Sosnowcu i najmłodsze w Niegowici, w rodzinnej parafii o. Założyciela. Siostry przy innych naszych domach, zwłaszcza w Toruniu, prowadzą spotkania formacyjne czcicieli Dzieciątka, organizują konferencje biblijne o Ewangelii dzieciństwa Pana Jezusa (wg Łk), a także na modlitwę do Dzieciątka Jezus każdego 25. dnia miesiąca zapraszają nie tylko dzieci, ale i młode małżeństwa, i matki oczekujące dzieci. Siostry wyrażają także swą miłość i cześć do Dzieciątka Jezus w twórczości artystycznej, malarskiej, rzeźbiarskiej i poetyckiej.
Ks. dr Julian Kapłon, który reprezentował kustosza sanktuarium w Jodłowej, poinformował uczestników sesji o historii kultu i modlitwach każdego 25. dnia miesiąca w tym pięknym miejscu diecezji tarnowskiej. W ciągu roku przyjeżdża do sanktuarium ok. 150 grup pielgrzymkowych, w tym wiele dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami i młode małżeństwa.
Pani Irena Witaszewska z Bractwa Dzieciątka Jezus z Rzeszowa-Fary oraz członkini Rodziny Szkaplerznej, dała podzieliła się doświadczeniem zakładania bractwa przy parafii. Pokonała ufnie wiele trudności, które zaowocowały ożywieniem życia parafialnego i z zamierającej ?parafii emerytów?, kościół jest pełen dzieci. Tworzy się tam prawdziwe ?sanktuarium? Praskiego Dzieciątka, gdzie licznie przybywają dzieci, młode małżeństwa i matki z nowym życiem pod sercem. Prowadzona jest tam również księga łask, która szybko się zapełnia. Opiekunem bractwa, z ramienia krakowskiej prowincji OCD, jest o. Paweł Ferko, przeor z Przemyśla. Bractwo rzeszowskie rozpoczęło wydawanie Biuletynu bractwa pt. ?Maleńka Miłość?. Pani Irena wspomniała również o słynącym łaskami Dzieciątku czczonym w kościele parafialnym w pobliskim Zagórzu, gdzie znajduje się figurka przekazana przed śmiercią przez Józefa Prusa OCD.
Ksiądz Tadeusz Pikor, który wraz z delegacją czcicielek Dzieciątka Jezus przybył z parafii Golcowa na Podkarpaciu, dał świadectwo o cudach, jakich w tej miejscowości dokonało Dzie­ciątko Jezus. Od 1920 roku czczona jest tam figurka Dzieciątka Jezus przekazana przez świątobliwą świecką czcicielkę Marię Śmigiel. Ksiądz pragnie wznowić w parafii bractwo, które dawniej istniało.
Podsumowania sesji dokonał o. Prowincjał Andrzej Ruszała OCD. Na koniec zabrała głos M. Błażeja Stefańska, przełożona generalna Zgromadzenia i podziękowała wszystkim za udział w sesji. Spotkanie zakończył mini-koncert scholi sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z Łodzi, Torunia i Ksawerowa, które wykonały kilka utworów ku czci Dzieciątka Jezus. Adaptacji tekstów sł. B. o. Anzelma dokonała s. Ewelina Wrześniewska CSCIJ, muzykę napisał ks. prof. Ireneusz Pawlak.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom sesji za udział i świadectwo miłości do Dzieciątka Jezus, które wspólnie uczciliśmy w Roku duszpasterskim pod hasłem: ?Wierzę w Syna Bożego?. Kult Dzieciątka jest na nasze czasy! Jest on wielką potrzebą współczesnej rodziny i ucieczką w dzisiejszych zagrożeniach młodego pokolenia.

s. Konrada Dubel CSCIJ

Zamówienia na Materiały z sesji w formie książkowej i audiowizualnej
można składać na adres:
e-mail: azkarmel@archidiecezja.lodz.pl
tel.: 728-302-374.