Przeskocz do treści

Sesja: „Dzieciątko Jezus w Karmelu” Kraków, 25.1.2014

Im więcej Mnie uczcicie,
tym więcej błogosławić wam będę.

Z okazji 100. rocznicy erygowania Bractwa Dzieciątka Jezus przy krakowskim kościele Karmelitów bosych, w dniu 25 stycznia br. w Karmelitańskim Instytucie Duchowości przy ul. Rakowickiej 18a odbyła się sesja naukowa pod hasłem: ?Dzieciątko Jezus w Karmelu?. Organizatorami sesji byli: klasztor Karmelitów Bosych w Krakowie oraz Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, a konkretnie Postulacja sł. B. o. Anzelma Gądka w Łodzi. W sesji wzięło udział ponad 200 osób. Oprócz organizatorów, prelegentów i sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, przybyło wiele osób z laikatu karmelitańskiego oraz indywidualni czciciele Dzieciątka Jezus, którzy o naszej sesji dowiedzieli się z mediów.
O godz. 9 w kaplicy Instytutu Mszy świętej przewodniczył i wygłosił homilię o. dr Andrzej Ruszała OCD, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.
W pierwszej części sesji zabrało głos czterech prelegentów. Ojciec prof. Jerzy Gogola OCD w swoim referacie ?Duchowość Dzieciątka Jezus u Świętych Karmelu terezjańskiego? ukazał duchowość i kult Dzieciątka Jezus zwłaszcza u trzech karmelitańskich Doktorów Kościoła: św. Jana od Krzyża, św. Teresę od Jezusa i św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Karmel zawsze traktował tajemnicę Wcielenia oraz misterium Betlejem i Nazaretu, jako szkołę życia duchowego opartego na elementarnych postawach, wynikających z pozytywnych cech dziecka takich jak: pokora, ubóstwo, ufność, miłość prostota, o których pisze sł. B. o. Anzelm Gądek. Duchowość będąca owocem duchowej więzi z Chrystusem w tajemnicy Jego dziecięctwa, była przeżywana przez wielu świętych Karmelu.
Ojciec dr Szczepan Praśkiewicz OCD mówił na temat kultu Dzieciątka Jezus w Polskiej Prowincji Karmelu reformowanego. Prelegent zadał sobie trud przeprowadzenia sondażu w klasztorach Ojców i Sióstr karmelitanek bosych, by zebrać do swego referatu materiał źródłowy i stwierdzić, że Karmel w Polsce zachowuje uświęcone przez pokolenia wszystkie tradycje i zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe. Dzieciątko Jezus jest czczone również poza tymi okresami liturgicznymi, szczególnie 25. miesiąca. Wspomniał też o bractwach Dzieciątka Jezus założonych przez karmelitów ? przy klasztorze w Krakowie (1914) staraniem sł. B. o. Anzelma Gądka OCD, Wadowicach, i w następnych latach w Lublinie, w Czernej i w Łodzi. Kaplica Dzieciątka Jezus w kościele na Rakowickiej była odnawiana w latach 1959-1960, polichromię wykonywała s. Marcelina Jachimczak CSCIJ.
Siostra Konrada Dubel CSCIJ, zaprezentowała referat połączony z prezentacją multimedialną pt. ?Dzieciątko Jezus w życiu i duchowości sł. B. o. Anzelma Gądka OCD?. Rok 1914 ? rok założenia Bractwa Praskiego Dzieciątka Jezus ? był w kościele ojców karmelitów w Krakowie czasem imponującego rozkwitu pracy duszpasterskiej. Od początku istnienia bractwa Dzieciątka Jezus, każdego miesiąca nabożeństwo ku czci Praskiego Dzieciątka Jezus odprawiał o. Anzelm, w czasie których głosił kazania dla licznie przybywających dzieci. Na użytek brac­twa przetłumaczył na język polski modlitewnik, który zawiera tekst 12 tajemnic Drogi Betlejemskiej i napisał hymn bracki Królu mej duszy. Pragnieniem N. Ojca Założyciela było niesienie Dzieciątka Jezus wszystkim ludziom. Według jego nauki dziecięctwo duchowe nie jest tylko nabożeństwem do Dzieciątka: ?nabożeństwo prowadzi do dziecięctwa, rozwija je i kształci na wzór synostwa Jezusowego?. Sługa Boży sam żył duchowością Dzieciątka Jezus. Według o. dr. Ottona Filka OCD, cześć i naśladowanie Bożego Dzieciątka stanowiło ?serce? duchowości o. Anzelma i szkołę formacji Zgromadzenia.
Siostra Bogdana Batog CSCIJ w wystąpieniu: ?Miłość do Dzieciątka Jezus w życiu i działalności czcig. sł. B. Matki Teresy Kierocińskiej?, ukazała życie Matki Teresy jako wielkiej czcicielki Dzieciątka Jezus, która darzyła Je wiarą i zaufaniem. Za jej przykładem podążały również pierwsze Siostry Zgromadzenia, którym Sługa Boża przez 25 lat kierowała. Nasza Matka Założycielka rozwijała w sobie nabożeństwo do Boskiego Dzieciątka, będąc pod duchowym wpływem sł. B. o. Anzelma, najpierw jako karmelitanka świecka, od 1915 roku jako członkini bractwa, a potem jako współzałożycielka Zgromadzenia. Jej życie i działalność świadczą o tym, że miłość do Dzieciątka Jezus jest drogą do świętości. Często z ust jej wyrywały się akty uwiel­bienia Boga, promieniowała ideałem ?małej drogi? duchowego dziecięctwa. Referat był ubogacony prezentacją multimedialną.
Druga część sesji była trójgłosem na temat współczesnych form kultu Dzieciątka Jezus i miała bardziej wymiar duszpasterski.
Siostra Imelda Kwiatkowska CSCIJ, zauważyła, że w Zgromadzeniu kult Dzieciątka Jezus w zasadniczych jego praktykach jest kontynuowany. Współcześnie w apostolstwie sióstr jest on wielką potrzebą czasu, zwłaszcza wobec zagrożeń rodziny i młodego pokolenia. Pod patronatem Dzieciątka Jezus siostry przy naszych klasztorach prowadzą przedszkola, ochronki i świetlice, a przy parafiach bractwa Dzieciątka Jezus, które podczas prelekcji zostały zaprezentowane w formie multimedialnej. Najdłuższą tradycję w Zgromadzeniu ma Bractwo Dzieciątka Jezus w Zakopanem (ul. Regle 13), założone przez s. Walerię Wróbel CSCIJ, przez które przeszło ponad tysiąc członków. Inne bractwa działają w Gorzycach, Gołkowicach, Kroczycach, Sosnowcu i najmłodsze w Niegowici, w rodzinnej parafii o. Założyciela. Siostry przy innych naszych domach, zwłaszcza w Toruniu, prowadzą spotkania formacyjne czcicieli Dzieciątka, organizują konferencje biblijne o Ewangelii dzieciństwa Pana Jezusa (wg Łk), a także na modlitwę do Dzieciątka Jezus każdego 25. dnia miesiąca zapraszają nie tylko dzieci, ale i młode małżeństwa, i matki oczekujące dzieci. Siostry wyrażają także swą miłość i cześć do Dzieciątka Jezus w twórczości artystycznej, malarskiej, rzeźbiarskiej i poetyckiej.
Ks. dr Julian Kapłon, który reprezentował kustosza sanktuarium w Jodłowej, poinformował uczestników sesji o historii kultu i modlitwach każdego 25. dnia miesiąca w tym pięknym miejscu diecezji tarnowskiej. W ciągu roku przyjeżdża do sanktuarium ok. 150 grup pielgrzymkowych, w tym wiele dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami i młode małżeństwa.
Pani Irena Witaszewska z Bractwa Dzieciątka Jezus z Rzeszowa-Fary oraz członkini Rodziny Szkaplerznej, dała podzieliła się doświadczeniem zakładania bractwa przy parafii. Pokonała ufnie wiele trudności, które zaowocowały ożywieniem życia parafialnego i z zamierającej ?parafii emerytów?, kościół jest pełen dzieci. Tworzy się tam prawdziwe ?sanktuarium? Praskiego Dzieciątka, gdzie licznie przybywają dzieci, młode małżeństwa i matki z nowym życiem pod sercem. Prowadzona jest tam również księga łask, która szybko się zapełnia. Opiekunem bractwa, z ramienia krakowskiej prowincji OCD, jest o. Paweł Ferko, przeor z Przemyśla. Bractwo rzeszowskie rozpoczęło wydawanie Biuletynu bractwa pt. ?Maleńka Miłość?. Pani Irena wspomniała również o słynącym łaskami Dzieciątku czczonym w kościele parafialnym w pobliskim Zagórzu, gdzie znajduje się figurka przekazana przed śmiercią przez Józefa Prusa OCD.
Ksiądz Tadeusz Pikor, który wraz z delegacją czcicielek Dzieciątka Jezus przybył z parafii Golcowa na Podkarpaciu, dał świadectwo o cudach, jakich w tej miejscowości dokonało Dzie­ciątko Jezus. Od 1920 roku czczona jest tam figurka Dzieciątka Jezus przekazana przez świątobliwą świecką czcicielkę Marię Śmigiel. Ksiądz pragnie wznowić w parafii bractwo, które dawniej istniało.
Podsumowania sesji dokonał o. Prowincjał Andrzej Ruszała OCD. Na koniec zabrała głos M. Błażeja Stefańska, przełożona generalna Zgromadzenia i podziękowała wszystkim za udział w sesji. Spotkanie zakończył mini-koncert scholi sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z Łodzi, Torunia i Ksawerowa, które wykonały kilka utworów ku czci Dzieciątka Jezus. Adaptacji tekstów sł. B. o. Anzelma dokonała s. Ewelina Wrześniewska CSCIJ, muzykę napisał ks. prof. Ireneusz Pawlak.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom sesji za udział i świadectwo miłości do Dzieciątka Jezus, które wspólnie uczciliśmy w Roku duszpasterskim pod hasłem: ?Wierzę w Syna Bożego?. Kult Dzieciątka jest na nasze czasy! Jest on wielką potrzebą współczesnej rodziny i ucieczką w dzisiejszych zagrożeniach młodego pokolenia.

s. Konrada Dubel CSCIJ

Zamówienia na Materiały z sesji w formie książkowej i audiowizualnej
można składać na adres:
e-mail: azkarmel@archidiecezja.lodz.pl
tel.: 728-302-374.