Przeskocz do treści

Poświęcenie Oratorium „Emmanuel” w 130. rocznicę urodzin Sługi Bożego o. Anzelma Gądka

24 lutego przypadała 130. rocznica urodzin Sługi Bożego. Świętowanie tej rocznicy odbyło się w kościele parafialnym w Niegowici, w niedzielę 23 lutego. Mszę świętą w rodzinnej parafii Sługi Bożego odprawił o. Andrzej Ruszała, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, a współcelebrowało z nim także kilku Ojców z klasztoru krakowskiego oraz miejscowy ks. dziekan Paweł Sukiennik. W Eucharystii licznie wzięli udział wierni rodzinnej parafii Sługi Bożego, rodzina Gądków oraz siostry Zgromadzenia.

Po Mszy świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do Domu Pamięci Sługi Bożego w Marszowicach, gdzie ks. prałat Paweł Sukiennik dokonał poświęcenia Oratorium "Emmanuel". Ceremonia rozpoczęła się Liturgią Słowa, połączoną z modlitwami poświęcenia i modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego o. Anzelma. Schola sióstr z Łodzi uświetniła uroczystość swoim śpiewem.

Następnie ks. Proboszcz wygłosił krótkie przemówienie, którego fragmenty przytaczamy:

Pozwólcie, że parę słów w tym miejscu skieruje do Was. Eliasz poszedł na pustynię - jak słyszeliśmy - usiadł pod jednym z janowców i pragnął umrzeć, ale anioł powiedział mu: wstań, jedz; i wtedy zjadł i wypił i znowu się położył. Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Według zamysłu sióstr ma w tym miejscu być pustelnia, czyli takie miejsce, gdzie siostry zmęczone pracą albo może szukające odpowiedzi na to, jak wypełniam charyzmat, przyjdą tutaj, aby usiąść w tej pustelni tak jak Eliasz pod jednym z janowców, aby zapytać się, czy droga, na którą wstąpiłam jest rzeczywiście właściwa. Chcę odnaleźć na nowo siły. I Pan, który tutaj będzie, na pewno da nam odpowiedź, a tym bardziej, że jest to miejsce szczególne, miejsce gdzie urodził się 130. lat temu Założyciel, gdzie niedaleko od tego miejsca przyszła na świat Matka błogosławionej Zofii Czeskiej, więc to ziemia, jakiś genius loci, miejsce, gdzie rzeczywiście żyli ludzie święci, gdzie przebywali, i dlatego, oby to miejsce promieniowało, oby w tym miejscu zmęczeni, utrudzeni, a może przeżywający różnego rodzaju rozterki, nabierali sił do pracy. Bo przecież Pan Jezus mówi: "Przyjdzie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię".

Nad tabernakulum zaś będzie widniała ikona Emmanuela "Boga z nami". Bóg jest tak blisko nas, Bóg jest w naszym zasięgu. Oby, ten czas, w który wchodzimy, skoro w ciągu tych dziecięciu lat, dziesięć lat temu tutaj były poświęcane fundamenty tego domu, i w ciągu tych dziesięciu lat tyle dobra spłynęło na naszą parafię. Wierzę, mocno ufam, że także te następne dziesięciolecia będą obfitowały w wiele łask, bo przecież święci, to ludzie, którzy wiele mogą, a jak mówiłem w kościele, jesteśmy przygotowani już do beatyfikacji o. Anzelma. (...)

Dlatego chciałbym i chcielibyśmy, aby to miejsce było dla waszego Zgromadzenia miejscem szczególnym, miejscem nabierania ducha tak jak Eliasz nabrał, aby każda Siostra mogła nabrać ducha tu, u Pana Jezusa, tutaj także w miejscu urodzenia Założyciela.

Na zakończenie m. Błażeja Stefańska, przełożona gen., podziękowała ks. prałatowi Pawłowi Sukiennikowi i wszystkim gościom; przemówiła także s. Konrada Dubel, postulator.

Następnie wszystkich gości spotkała miła niespodzianka: zostali obdarowani przez naszych wspaniałych Sąsiadów, ubranych w stroje krakowskie, tzw. "bułeczkami marszowickimi", podobnymi jak przed 130 laty obdarzała swoje dzieci gospodyni tego domu, Mamusia o. Anzelma - Salomea Gądek.

Na koniec nasi Goście mogli w galerii obejrzeć film dokumentalny z Jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich Sługi Bożego o. Anzelma, w dniu 25 lipca 1957 r. w Czernej. Film ten, pozyskany z materiałów archiwalnych, jest własnością Postulacji o. Założyciela w Łodzi.

Odtąd oratorium będzie służyć siostrom, a także innym osobom konsekrowanym, jako miejsce odprawiania indywidualnych rekolekcji i odnowienia duchowego. Dzieciątku Jezus dziękujemy za to miejsce i zawierzamy wszystkie osoby, które tutaj będą się modlić, aby cieszyły się Jego błogosławieństwem.